Cifraszűr - Egy reprezentatív népi ruhadarab

Díszítés - ornamentika

A cifraszűr díszítésében alárendelt szerepet kaptak a gombkötők által készített kerek galambkosarak, melyek az oldalhímzést keretezik. Az úri divatból eredeztethetők az ujjak felhasítását bezáró zsinórkapcsok és az úri divat felöltőiben még rögzítő szerepet játszó átalvetők.

A cifraszűröket vásárok alkalmával maguk a szűrszabók árulták. Különösen kedvelték azoknak a vidékeknek a vásárait, ahol a cifraszűr nagyon divatos volt (például Mezőkövesd és környéke). Ilyenkor több régió szűrszabói is összegyűltek, a vásárlók pedig válogathattak a különböző stílusú cifraszűrök között.

N y i t ó o l d a l Vissza   |   [1] [2] [3] [4] 5   |   Cifraszűr helye a paraszti felsőruházatban