Itt a helyed! Székkiállítás
1999. május 21 - 1999. szeptember 24.
Helyfoglalás
A bútorok néprajzi kutatásának már a két világháború között is – bár inkább kimondatlanul mint kimondva – volt társadalmi vetülete. Ez azonban csak 1945 után vált következetes igénnyé. A teremben olyan székeket, úgynevezett „gondolkodószék”-eket mutatunk be, amelyek egy bizonyos időben és területen (a 18–19. században az Alföld déli részén), meghatározott társadalmi helyzetű, módosabb családoknál voltak használatban, a családfő számára fenntartva. A tárgy társadalmi kötődése annyira erős, hogy a szegényebbek, ha szert is tettek egy ilyen darabra, általában akkor sem használták. A tulajdonos személyét sokszor névfelirat is rögzíti.

„Úgy tűnik, hogy tárgyunknak Dél-Tiszántúl falvaiban tapasztalható meggyökeresedése kivételesnek tekinthet? – itt viszont Békéscsabáról már 1774-ből ismert parasztházbeli emléke. Úgy vélem, az Alföld más tájaira jellemzőbb az, amit Dunapataj környékén gyűjtve tapasztaltam, nevezetesen, hogy az ezzel az egykori mezővárossal szomszédos községekben csakis deszkatámlás székeket – illetve más, későbbi formákat – lehetett találni; a gondolkodószéknek nem volt nyoma sem a Dunapatajjal esetenként össze is házasodó, ahhoz hasonlóan református Ordason, sem a Kalocsa környéki szállások katolikus lakosainál, sem a hartai, XVIII. századi telepítésű, egyébként protestáns németeknél.”

K. Csilléry Klára: A lakáskultúra társadalmi rétegek szerinti differenciálódása. Ethnographia XCVI(2–3). 1985, 198–199. p.
 
 

További információért kattintson a képekre!Néprajzi Múzeum 1999