Itt a helyed! Székkiállítás
1999. május 21 - 1999. szeptember 24.
Helyismeret
Az eddigi kutatások tapasztalataira támaszkodva a kutatók ma úgy látják, hogy a népi lakáskultúra minden korban akár az egyes darabok készítésének helyét, korát vagy a készítő személyét, kvalitásait tekintve, akár a bútorformákat nézve vegyes összetételű. Ezt neveztük a tematikában a valóság jobb megközelítésének, a tudományos kijelentés tényét pedig – noha rokon gondolatok már a századforduló óta rendszeresen kísértettek – a valóság elfogadásának.

„A… bútorok közötti arányok természetesen szüntelenül változtak, és… mindinkább a céhes mesteremberek műhelyéből kikerülő, majd pedig a gyáripar által kínált áru felé tolódtak el. Ám… végül is szinte a legutóbbi időkig megmaradt a mezővárosi és a falusi szobákban… a vizsgázott asztalosmestertől és a meghatározott tárgykörre szakosodott háziiparostól előállított bútorfélének, nemkülönben az ügyes kezű ezermester által faragott, valamint a házilag barkácsolt példányoknak a szoros egymásmellettisége. …egyazon lakótérbe került össze a máshonnan beszerzett bútor a helybeli származásúval, a városi eredetű a falun készülttel…”

K. Csilléry Klára: Bútorművesség. In Domonkos Ottó (főszerk.) – Nagybákay Péter (szerk.): Kézművesség. Budapest, 1991, Akadémiai Kiadó, 483. p. /Magyar Néprajz III. Anyagi kultúra 2./
 

További információért kattintson a képekre!Néprajzi Múzeum 1999