Információk Programok
Logó
Kiállítások
Hírek Információk Kiállítások Programok Muzeumpedagógia A múzeum Gyüjtemények

Madok Szolgáltatások Múzeumi bolt Kapcsolatok Támogatóink Közérdekű adatok
 
Magyar nyelv Angol nyelv


MaDok-program
A programról Együttműködő intézmények Együttműködési nyilatkozat Adatlap MaDok-központ

A programról


A MaDok-program a kortárs tárgyi világ megőrzésérére és a jelenkor múzeumi dokumentációjára helyezi a hangsúlyt, egy központi nyilvántartási rendszer felépítésével és működtetésével. A cél nem egy külön a jelenkorra specializálódó, önálló intézmény megalapítása, hanem a különböző intézmények, kutatások közötti kapcsolat megteremtése, és egy információs rendszeren keresztül hozzáférhetővé tétele. A MaDok-hálózat az intézményi együttműködésen túl, hosszabb távon a kutatások tervezhetőségéhez is segítséget adhat.

A MaDok-hálózathoz való csatlakozás egy minimális adminisztrációt (Együttműködési nyilatkozat kitöltése, és eljuttatása a regisztrációs központba) követően jön létre. A hálózaton belüli munka az információs rendszer feltöltésén és működtetésén túl az intézmények és kutatók közötti tényleges együttműködés keretét is adja, ahol az együttműködő felek teljesen egyenrangú partnerek.

A Néprajzi Múzeum az elmúlt egy évben igyekezett megteremteni a MaDok-hálózat működéséhez szükséges minimális szervezeti és adminisztratív hátteret. Kialakítottunk egy nyilvánosan hozzáférhető adatbázist és egy regisztrációs központot (MaDok-központ), amelyek a tájékozódás és a tájékoztatás feladatát látják el.

A tágabb kutatási keretekhez kapcsolódóan a Néprajzi Múzeum a továbbiakban is folytatni kívánja a MaDok-füzetek kiadványsorozat megjelentetését is, teret engedve elemző tanulmányok, hazai és nemzetközi tudományos eredmények megjelentetésének.

A MaDok-hálózat tehát nem pénzforrások biztosítására, vagy előre meghatározott kutatási feladatok elvégzésére életre hívott szervezeti keret. Inkább egy, a muzeológia számára még mindig kihívásokat jelentő kategória, a jelenkor fogalmához tartozó, gyűjteményi szempontokat is megvalósító empirikus kutatások átláthatóvá tételére, és egy tudományos fórum kialakítására tett kísérlet. Az együttműködés alapfeladatait ellátó regisztrációs központot a Néprajzi Múzeum biztosítja. Az együttműködés akár rövidebb távon is kedvezően hathat a jelenkorkutatás és a múzeumi gyűjtemények kapcsolatára, hosszabb távon pedig módszeresen végiggondolt közös tudományos célok megvalósítására.


The wildest dreams of men have come true, Buy Viagra online and you will see that this remedy works.
 
A Néprajzi Múzeum fenntartója:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
 

copyright információk webmester impresszum