Tárgyszó   népzene
Könyv 16-17. századi dallamaink a népi emlékezetben. 1. Dallamközlés. 2. Elemzések 
Könyv Az Aranykert muzsikája : Csallóközi népdalok = Hudba Zlatej záhrady : L'udové piesne zo Zitného ostrova 
Könyv Aranyosszék népzenéje 
Könyv Árgirus nótája 
Könyv Bányászdalok Komárom megyéből 
Könyv Bátya népzenéje = Folk music of the village Bátya 
Könyv Béla Bartók's folk music research in Turkey 
Könyv Béres vagyok, béres : Fejér megyei népzene = Knecht bin ich, Knecht : Volksmusik aus dem Komitat Fejér 
Könyv Beszélgetések a népzenéről 
Könyv Bíborpiros szép rózsa : Népzenei gyűjtés Peredről 
Könyv Bodrog partján nevekedett tulipán ... : Sárospataki diákok a 18. századból 
Könyv Cantece popolare romanesti din comitatul Bihor (Ungria) : Chansons populaires roumanaises du département Bihar (Hongrie) 
Könyv Cheremis folksongs 
Könyv Cigányzene 
Könyv A concise history of Hungarian music = A magyar zenetörténet kézikönyve 
Könyv Csángó népzene = Csángó Folk Music 
Könyv Dansk folkemusik : En indforing i den traditionelle musik i Danmark 
Könyv Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje = The folk-dance music of the Hungarians living in Transylvania and Moldavia 
Könyv Folclor muzical din zona Huedin = Huedin környéki népzene 
Könyv Folk music : Hungarian musical idiom 
Könyv Gypsy music 
Könyv Hangszerész mesterség : Magyar népi zeneszerszámok készítése 
Könyv Hungarian Ballads and the European Ballad Tradition 
Könyv Hungarian folk songs and folk instruments. 3. rev. ed. 
Könyv Hungarian folksong and folk instruments 
Könyv Instrumental music from Western Hungary : From the repertoire of an urban Gipsy band 
Könyv Írások a népzenéről és a népzenekutatásról 1  
Könyv Írások népzenénkől 
Könyv Ismeretlen moldvai nótafák : Csángófalvak énekközlőinek szöveg- és dallamkincse 
Könyv Kemény a föld a patonyi határba' : Dióspatony népzenei hagyománya 
Könyv A kidei magyarság világi zenéje 
Könyv Kodályról és Bartókról 
Könyv Lajtha László összegyűjtött írásai. 1. köt 
Könyv Lőrincréve népzenéje ; Karsai Zsigmond dalai 
Könyv A magyar népdal díszítése : Dialektus- és stílusösszefüggések a zenei ékesítésben. Kandidátusi értekezés 
Könyv Magyar népdalok, népi hangszerek 
Könyv Magyar népi hangszerek [Mandel Róbert 1986] 
Könyv A magyar népi tánczene : tanulmányok 
Könyv Magyar népzene : hangfelvételek és kották 
Könyv A magyar népzenei felvételek programmja 
Könyv Magyar népzenei gramafonfelvételek : Az Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Osztályának Felvételei. 1 sor = Hungarian folk-music records : Peasant music records of the Ethnographical Section 
Könyv A magyar zene sajátságai 
Könyv Magyaró énekes népzenéje : Egy Felső-Maros menti falu magyar néphagyományaiból 
Könyv Magyarországi népzenei kutatások : Az 1928. évi Prágai Nemzetközi Népművészeti Kongresszuson benyujtott jelentések... 
Könyv La musique et la magie 
Könyv La musique populaire des Hongrois et des peuples voisins : Avec 127 mélodies pour la plupart inédites 
Könyv Muzicke tradicije juznih slovena u Madarskoj = A magyarországi délszlávok zenei hagyományai 
Könyv Népi hangszereink 
Könyv Népi zenénk a nemzeti öntudat fejlesztésében 
Könyv A népies magyar műzene és a népzene kapcsolatai 
Könyv Népzene - néptánc - népi játék = Folk music - folk dances - children's game 
Könyv Népzene és zeneirodalom 
Könyv Népzene és zenetörténet, 1. 
Könyv Népzene és zenetörténet. 3. 
Könyv Népzene és zenetörténet, 4 
Könyv A népzene mikrokozmoszában : Tanulmányok 
Könyv Népzenei olvasókönyv (1997 2. kiad.) 
Könyv Népzenei olvasókönyv (1997 3. kiad.) 
Könyv A népzenekutatás története 
Könyv Phono-Inventionen : Sonderausstellung, 1999 
Könyv A primitív népek zenéje : Bölcsészdoktori értekezés 
Könyv Sumo, sumo, visoka si = Erdő, erdő, de magos vagy : Dusnoki népdalok 
Könyv Szilágysági magyar népzene 
Könyv Turkish folk music from Asia Minor 
Könyv Die ungarische Musik 
Könyv Das ungarische Volkslied [Bartók B.] : Versuch einer Systematisierung der ungarischen Bauernmelodien 
Könyv A változat a magyar népzenei kutatásban 
Könyv Vikár László gyűjteménye a csuvas népzenéről 
Könyv Visszatekintés : Összegyűjtött írások, nyilatkozatok 1-2.köt 
Könyv Volksmusikartige Variierungstechnik in den ungarischen Passionen : 15. bis 18. Jahrhundert 
Könyv Wege zur Musik. Ausgewählte Schriften und Reden 
Könyv A zene története az őskortól a 19. század végéig 
Könyv Zenei élet Nyíregyházán a XIX. században 
Könyv Zigeunermusik : Cigányzene... 
Cikk Adalék Szeged-vidéki nép-zene kérdéséhez 
Cikk Adalékok a fonográfos népdalggyűjtés történetéhez 
Cikk Adalékok Gömör hangszeres népzenéjéhez 
Cikk Adatok a deszki magyar és szerb népzenéhez 
Cikk Adatok a Rákóczi-induló történetéhez 
Cikk Adatok Báránd zenei hagyományainak vizsgálatához 
Cikk Adatok Csépa népzenei életéhez 
Cikk Adatok Kodály tanulmányainak keletkezés-történetéhez 
Cikk Adatok Kodály tanulmányainak keletkezés-történetéhez  
Cikk Afrikai hangszerek 
Cikk Álom és valóság : Kodály Zoltán karácsonyi népdalfeldolgozásai. (Kodály Zoltán centenárium.1882-1982.) 
Cikk Alsó kvartváltás a volga-kámai és a magyar népzenében 
Cikk Altatók : Rendszerezési kísérlet 
Cikk Ami ey siratógyűjtésből kimaradt 
Cikk Analógia a népzene és a tárgyakat formáló népművészet stíluskorszakai között 
Cikk Angaben über die instrumentale Volksmusik Ungarns in den Gedichten von Josef Gvadányi und János Arany 
Cikk Antichi strumenti musicali in Ungheria 
Cikk Die arabische Theorie und die Ursprungsfrage der Troubadourkunst 
Cikk Archaic types of Finno-Ungarin melody 
Cikk Auf dem Wege zu einer neuen Stilordnung der ungarischen Volksmusik 
Cikk A Balaton zenéje, dalai, zenetörténeti emlékei 
Cikk Bálint Sándor és a népzenekutatás : Személyes visszaemlékezés 
Cikk Bartók and Folk Music Research 
Cikk Bartók Béla Békés megyei népdalgyűjtése 
Cikk Bartók Béla Békés megyei népdalgyűjtése  
Cikk Bartók Béla és a bolgár népzene 
Cikk Bartók Béla folklórgyűjtése Arad megyében 
Cikk Bartók Béla megyei népdalgyűjtésének szerepe zeneszerzői munkásságában 
Cikk Bartók Béla népdalkutató tevékenysége Biharban 
Cikk Bartók és a hangszeres népzene : Beszélgetés 
Cikk Bartók és a parasztzene 
Cikk Bartók és a szlovák népzene 
Cikk Bartók és Somogy. 1-2 
Cikk A Bartók-év etnomuzikológiai eredményei 
Cikk Bartók megjegyzései a népi díszítésről az újabb kutatások tükrében 
Cikk Bartók szava a népzenében 
Cikk Bartók's Folk Music Recordings 
Cikk Bartóks und Brailoius Prinzipien der Folkloresammelmethode 
Cikk A basszuspásztorsíp fejlődése az elektronikus fagottig : 16-20. század 
Cikk Die Bedeutung Zoltán Kodálys in der Forschung der instrumentalen Volksmusik 
Cikk Der Begriff Typus in der ungarischen Volksmusikforschung 
Cikk Békés megyei cigánydalok 
Cikk Béla Bartók and Hungarian Folk Song 
Cikk Béla Bartók et la musique populaire hongroise 
Cikk A belső versszakok 
Cikk Beszélgetés a zenetörténetről 
Cikk Bihar és Máramaros között : Bartók Béla bánsági román gyűjtéséről 
Cikk Bodrogköz és Ungvidék népzenéje. 6-11 
Cikk A Bodrogköz népzenéje. 1-5 
Cikk Boka (czigányprímás) kesergője 
Cikk A bordun hangszerek használatának változásai 
Cikk A burgenlandi Felsőpulya népzenei hagyományaiból 
Cikk A burgenlandi magyar népzenei kutatás és annak felhasználása kulturális munkában 
Cikk A burgenlandi magyarság népzenei hagyományai 
Cikk A burgenlandi Őrvidék magyarságának népzenei hagyományai 
Cikk Chansons populaire des tsiganes de Pilisvörösvár 
Cikk A cigányok zenéjéről 
Cikk Collection of Finno-Ugrian and Turkic Folk Music in the Volga-Kama-Belaya Region (1958-1979) 
Cikk The Collection of Turkish Folk Music and its Current Situation 
Cikk Comparative research into an "Old Style" of Hungarian folk music 
Cikk La contribution de Béla Bartók á la recherche de la musique populaire turque 
Cikk Contribution to the Dating of Some Bartók Folk-Song Arrangements 
Cikk A Csallóköz népzenéje. 1-6. 
Cikk A Cserhát népzenéje. 1-7 
Cikk Csöngei regülés 
Cikk Czigányok a magyar zene történelmében 
Cikk Dallamcsere: gazdagodás 
Cikk A dallammérésről 
Cikk Daten zum Volksmusikleben des 6. Jahrhunderts in den Schriften des Venantius Fortunatus 
Cikk A debreceni kollégium zenekarának névsora 1798-ból 
Cikk A dél-dunántúli népzenegyűjtés lehetősége és feladata 
Cikk A délszlávság népénekeiről és népzenéjéről 
Cikk Deutsche Rechtsdenkmäler des Mittelalters als volksmusikalische Quelle 
Cikk Dialektusvonások egy XVII. századi magyar népének előadásában 
Cikk Dialektusvonások egy XVII. századi magyar népének előadásában  
Cikk A dictionary of Philippine musical instruments 
Cikk Dokumentumok az 1940-1944-es erdélyi gyűjtések és hanglemezfelvételezések történetéhez 
Cikk A Drávaszög magyar népzenéje. 2-4. 
Cikk Dudák és dudások Mezőkövesd környékén 
Cikk A dunahagyomány továbbélése hegedűn 
Cikk Dusnok zenei kétnyelvűsége 
Cikk Dve kraljicke iz Backe 
Cikk Ecsedi István helye és eredményei a magyar népzene feltárásában 
Cikk Égető Rozália siratója 
Cikk Egy citeraváltozat Baranyában 
Cikk Egy Felső-Maros menti prímás - Horváth Elek  
Cikk Egy hangszeres dallam 
Cikk Egy hangszeres dallam  
Cikk Egy hangszertípus útja Ázsiától Európáig. 1. 
Cikk Egy kassai lantos 
Cikk Egy kvintváltó dallam átalakulásai 
Cikk Egy népszerű dallamunk eredetéhez 
Cikk Egy szerb dallam a vajdasági magyar gyermekdalokban 
Cikk Egy "többnyelvű" cigányzenekar Erdélyben 
Cikk Egyéni életsorsokat elbeszélő cigány lassú dalok 
Cikk Ein instrumentale ungarische Volksmelodie und ihre Beziehungen zu Liszt und Beethoven 
Cikk Ein neuer Fund zur mehrstimmigen Praxis Ungarns im 15. Jahrhundert 
Cikk Eine mittelalterliche Melodie in ungarn-deutscher und ungarischer Fassung 
Cikk Eleki román dallamok 
Cikk Élő népzene? 
Cikk Az énekes előadásmód dallamalakító szerepéhez : A sorkezdő díszítmény a magyar paraszti előadásban 
Cikk Az erdélyi oláh dalköltészetről 
Cikk Európa kétezeréves dallamai 
Cikk Európai népművészet - az összkép fölvázolásának lehetőségei 
Cikk Európai népzene és történeti dallamanyag a azenei nevelésben 
Cikk Europäische Volksmusik und Musik des Mittelalters 
Cikk A finnugor népek közös népdalai 
Cikk A finnugor népek zenéje 
Cikk A folklór esélyei 
Cikk A folklórzenészek, a hgyományőrzők és az "elektromos cigányok" 
Cikk Fonograf-felvételek Francziaországban 
Cikk Form-Extending Dance Tunes 
Cikk Füllel a nép felé 
Cikk The gandi: a musical instrument of Buddhist India recently identified in a Tibetan monastery 
Cikk A Garam mente népzenéje. 1-4. 
Cikk A Garam mente népzenéje 5-10 
Cikk Geige und Zigeunermusikanten in Ungarn 
Cikk Gesschichte und Ergebnisse der finnisch-ugrischen vergleichenden Volksmusikforschung 
Cikk Gombos népzenéjéről 
Cikk Gondolatok a kecskeméti Népzenei Találkozóról 
Cikk Gong, harang és a többiek 
Cikk Gömör népzenéje. 17-19 
Cikk A görögök zenéjéről : A zene hatása az egyénre és a társadalomra 
Cikk Gregorianische Gesänge in der ungarischen Volkstradition 
Cikk Gyermekjátékok és jelesnapi szokások Kodály kórusműveiben 
Cikk A gyimesi csángó hegedűstílusa 
Cikk Gyimesi tetraton-triton dalok díszítési módja 
Cikk Hadi zenei jelzésekre csinált szövegek 
Cikk Hagyományos elemek az észak-magyarországi summások dalaiban 
Cikk Hagyományőrző Műhely és Martin Médiatár a Corvin téren 
Cikk Hajósi német dallamok 
Cikk A "haldokló" népzene 
Cikk Halmágyi Mihály, gyimesközéploki prímás hegedűjátéka  
Cikk Hangszeres dallamok szöveggel 
Cikk Hangszeres kanászdallamok Moldvából 
Cikk A hangszeres magyar népi dallam  
Cikk A hangszeres magyar népi dallam, bef. rész 
Cikk A hangszeres magyar népzene ütempáros rétege 
Cikk A hangszeres népi dallam : Folytatás 
Cikk Hangszeres népzene Kodály műveiben: a Galántai és a Marosszéki táncok 
Cikk Hangszeres népzenekutatásunk első szakasza 
Cikk Háromféle pentatónia. 1 
Cikk Hat délszláv népdal Battonyáról 
Cikk Híres mezőkövesdi cigányzenészek 
Cikk Hogyan gyűjtsünk népzenét? 
Cikk Hogyan gyűjtsünk népzenét 1980 táján? 
Cikk Hol található manapság Kelet-Szlavónia : (és "Alsóbaranya"-"Baranya háromszög"-"Drávaköz"-"Drávaszög"-és "Hegyalja" 
Cikk Honfoglaláskori emberfej formájú hangszer 
Cikk Hungarian folksongs amidst twin-bar and strophic structures 
Cikk Hungarian music publication, 1774-1867, 1. rész 
Cikk A hunyadi román nép zenedialektusa 
Cikk A húsvéti locsolástól a Zeneakadémia nagyterméig : A népzene és a klasszikus zene egysége 
Cikk Hüdintés 
Cikk Ikonographie der musikalischen Darstellungen des ungarischen Mittelalters 
Cikk In psalterio decachordo 
Cikk Infertility and high infant mortality as reflected in Tsonga songtexts concerned with childrearing 
Cikk Instrumentalensembles in Ungarn 
Cikk Die Instrumente der Volksmusik im ungarischen Begräbnisritus 
Cikk Az Ipoly mente népzenéje 1-2 
Cikk A jaj-nóta kérdés 
Cikk Jajnóták és dúrharmóniák a Kis-Homoród mentén 
Cikk A jugoszláviai magyarok népzenéje : A jugoszláviai magyar népzene megőrzéséért 
Cikk Juznoslevenske i madarske paralele jednog orijentalnog elementa 
Cikk Karádi aratódalok 
Cikk Kéménd népzenei hagyományai 
Cikk A kemény népzenétől a korszerű népművészetig : Ujfalussy Józseffel beszélget Szerdahelyi István 
Cikk Két jellegzetes palócvidéki dallam 
Cikk Két népszokás-dallamunk és európai kapcsolataik 
Cikk Kétzenéjűség és a magyarországi oláh cigányok 
Cikk A kidei magyarság világi zenéje (Könyvismertetés) 
Cikk Kis hangterjedelmű öt- és négyfokú dalaink keleti rokonsága 
Cikk Die Klarinette in der Zigeunerkapelle 
Cikk Kocsis Lajos századeleji népzenegyűjtése 
Cikk Kodály és a népzene - a zeneszerzői források feltárásának tükrében 
Cikk Kodály hatféle dolga 
Cikk Kodály Intermezzója triójának forrása 
Cikk Kodály népdalfeldolgozásainak hitelessége 
Cikk Kodály székelyföldi népdalgyűjtései 
Cikk Kodály: Voyage en Hongrie 
Cikk Kodály Zoltán és más népek zenéje 
Cikk Kodály Zoltán jelentősége a hangszeres népzenekutatásban 
Cikk Kodály Zoltán népdalfeldolgozásainak formavilága 
Cikk Kolinda rhythm in the music of Bartók 
Cikk Koroncó zeneélete 
Cikk Köd a népzene körül 
Cikk Kölcsönhatások erőterében : Kodály Zoltán: Marosszéki táncok c. művének népzenei kölcsönhatásáról 
Cikk Köszöntők a jugoszláviai magyar népzenében 
Cikk Közép-volgai népzenekutatás 
Cikk Közönségcsalogató rendezvény és szakmai fórum : Kárpátaljai Magyar Néptánc és Népzene Találkozó 
Cikk Közös elemek a román és a magyar népzenében 
Cikk Közös elvek a népzenegyűjtés módszeréről 
Cikk Közös vonások a magyar és szerb népzenében 
Cikk Kunszentmárton és környéke népzenevilága a századfordulótól az '50-es évekig - II.rész 
Cikk Kunszentmárton és környéke népzenevilága a századfordulótól az '50-es évekig - I.rész 
Cikk Lajtha László hangszeres népzenegyűjtései. 1911-1963 
Cikk Lakócsai délszláv dallamok 
Cikk Le chant folklorique oudmourte 
Cikk Le recueil phonographique des chansons populaires en Hongrie 
Cikk Line Starting Ornaments in the Hungarian Folk Song 
Cikk Maglódi szlovák dallamok 
Cikk Magyar czigányzenészek emlékezete 
Cikk A magyar dalszerzés 
Cikk Magyar hatások a kisorosz zenében 
Cikk A magyar hegedű 
Cikk A magyar nép hangszerei : 1. A kanásztülök 
Cikk A magyar nép hangszerei : 2. A duda 
Cikk A magyar népdalok zenei ékesítése : Díszítésrendszer a "páva dallamcsalád"-ban 
Cikk Magyar népzene első hangjegyes közlése Angliában, 1839-ben 
Cikk A magyar népzene fajtái 
Cikk A magyar népzene honfoglalás előtti rétegei 
Cikk A magyar népzene lehetséges gyökereiről 
Cikk Magyar népzene Muravidéken 1998-ban 
Cikk A magyar népzene nyomában, Kelet felé 
Cikk A magyar népzene ötfokú hangsorai és szolmizációjuk 
Cikk A magyar népzenei dallamtípusok dokumentációja 
Cikk A magyar népzenei hagyomány századunkban : Előadás a Magyar Néprajzi Társaság 1976. évi pécsi vándorgyűlésén 
Cikk A magyar népzenei hanglemezek 
Cikk A magyar palotás zene eredete 
Cikk Magyar parasztok és cigányzenészek, 1-2. rész 
Cikk Magyar parasztzene 
Cikk Magyar-román dallamkapcsolatok Bartók román gyűjteményében 
Cikk A magyar versrítus nyelvi alapja 
Cikk Magyar zene  
Cikk Magyar zene és parlament 
Cikk Magyar zene és tánc 
Cikk A magyar zene őstörténete 1-2 
Cikk A magyar zenéről 
Cikk A magyar zenetudomány bibliográfiája, 1977 
Cikk A magyarországi cigányok vokális népzenéje 
Cikk Magyarországi cserépsípleletek a 15-18. századból 
Cikk A magyarországi németekről 
Cikk Magyarországi népzenei kutatások  
Cikk The Magyars in Slovakia their Music and Dance 
Cikk Magyarság a zenében 
Cikk A Mátyusföld népzenéje. 1-8. 
Cikk Die Megalithkulturen in Westeuropa - eine Quelle zur Frühgeschichte der Musik? 
Cikk Megjegyzések a Népzenei feljegyzések a XVI. századból cz. felolvasáshoz 
Cikk A méhkereki táncház 
Cikk Die Melodien des Minnesangs als Spiegel verschollener Volkslieder? 
Cikk Melodiensystematisierung der ungarischen Volksmusik bis 1975 
Cikk Mélodies coptes des textes grecs byzantins 
Cikk Miért és hogyan adjunk közre népzenét? 
Cikk Mimézis, érzelem, hitelesség: a kodályi zene esztétikuma 
Cikk Mit játszhatnak a citerások? 
Cikk Mohács 
Cikk Mohács II. : A dudától a szintetizátorig 
Cikk Moni sona rahvamuusika uurimisest Ungaris 
Cikk A motívum szerepe a dallamok összehasonlításában 
Cikk The music of the Hungarians versus hungarian music 
Cikk Music of the lion dance in Japanese tradition 
Cikk Die musikhistorische Bedeutung der orientalischen christlichen Riten 
Cikk Musikleben am Budaer Königshof, Anfang des 16. Jahrhunderts : Geschulte Musiker and Spielleute 
Cikk La musique et la magie (Könyvismertetés) 
Cikk Muzika i kpjesni uralskich musulman, s ocerkom ich biita 
Cikk A nagyszalontai gyűjtés dokumentumai a Kodály Archívumban 
Cikk Nagytáji identitás / etnokulturális integritás: a rai 
Cikk National Characteristics in Pentatonic Musics 
Cikk Néhány szó a magyar pentatóniáról 
Cikk Néhány szó az erdélyi szász népi dallamokról 
Cikk Néhány típus a vajdasági magyar népzene régi rétegéből 
Cikk Népdal, népzene  
Cikk Népdalaink hangvétele 
Cikk Népdalaink ritmusa, tempója 
Cikk Népdaldíszítés és népzenei dialektusok 
Cikk Népdalkörök és népzenegyűjtés 
Cikk Népdalstrófák komplex vizsgálata 
Cikk A népi énektechnikáról 
Cikk A népi és nemzeti kultúra viszonyának néhány zenei vetülete Erdélyben 
Cikk Népi gyermekhangszereink nyomában. 1-2. 
Cikk Népi hangszereink, 1-6. rész 
Cikk Népi hangszereink nyomában. 4. 
Cikk Népi hangszerek nyomában. 1-3. 
Cikk Népi harmóniavilág. 1. 
Cikk Népi harmóniavilág, 2 
Cikk A népies műdal és az új stílusú népdal kapcsolatai 
Cikk Népművészek korszaka a magyar népzenében 
Cikk Néprajz és zenetörténet  
Cikk A Néprajzi Múzeum régi mezőkövesdi dallamai 
Cikk A néptánc dallamalakító szerepéről  
Cikk A néptánc és a népi ténczene kapcsolatai 
Cikk Néptánc és népzene, táncház és tánczene 
Cikk Népzene - kozmikus otthonosságélmény 
Cikk Népzene - műzene a nyugati és keleti középkorban 
Cikk Népzene. 1-3. 
Cikk Népzene. 7-10. 
Cikk Népzene. 15 
Cikk A népzene a bartóki világképben 
Cikk Népzene a zenepedagógiában : Külföldi kísérletek 
Cikk A népzene előretörése : Hozzászólás Végvári Rezső cikkéhez 
Cikk Népzene és népköltészet Kodály gyermek- és nőikari műveiben : 1 Szalay Olga: NÉpdalok és gyermekjátékok. 2. Paksa Katalin: jelesnapi szokások 
Cikk Népzene és néptánc Békésen 
Cikk Népzene és néptánczene tíz alkalommal 
Cikk A népzene példája 
Cikk A népzene új stílusának kialakulása 
Cikk Népzenegyűjtés a Csallóközben : A csallóközi népzenegyűjtés múltja 
Cikk Népzenegyűjtés a mondvai csángó-magyarok közt. 1972-1988 
Cikk Népzenegyűjtés a tatárok földjén 
Cikk Népzenegyűjtés a Tiszazúgban : Kutatási beszámoló 
Cikk Népzenegyűjtés ma 
Cikk A népzenegyűjtés múltja és jelene Hajdú-Bihar megyében 
Cikk Népzenegyűjtés Szabolcs-Szatmárban 
Cikk Népzenei asszimetrikus ritmusaink kérdéséhez 
Cikk Népzenei följegyzések a XVI. századból 
Cikk Népzenei gyűjtőúton Erdélyben 
Cikk Népzenei hagyomány és feldolgozás 
Cikk Népzenei hagyományainkról 
Cikk Népzenei iskola Óbudán 
Cikk Népzenei példatár 
Cikk A népzenei reformáció ürügyén 
Cikk A népzenei termékek gyűjtéséről 
Cikk Népzenekutatás 
Cikk Népzenekutatás a Közép-Volga Vidékén 
Cikk Népzenekutatás a Közép-Volga Vidékén  
Cikk Népzenekutatás a Szilágyságban 
Cikk A népzenekutatás legújabb eredményei : Válogatás a nyári tanfolyamokon elhangzott előadásokból. Kecskemét 1970-1980 
Cikk Népzenénk és a cigányzene 
Cikk Népzenénk és a szomszéd népek zenéje 
Cikk Népzenénk helye a magyar szellem életében 
Cikk Népzenénk kutatásának története 
Cikk Népzenénk régi emlékeiről 
Cikk Népzenénk régi emlékeiről  
Cikk Népzenénk újjáéledése és továbbfejlesztése századunkban 
Cikk Népzenetudományi jegyzetek : Forma és dallamvonal 
Cikk Népzenetudományi jegyzetek, 1 : Mi a népzene? 
Cikk Népzenetudományi jegyzetek, 2 : Vers és ritmus 
Cikk Népzenetudományi jegyzetek, 3 : A ritmus alakváltozásai 
Cikk Népzenetudományi jegyzetek, 4 : A hangkészlet fejlődése 
Cikk Népzenetudományi jegyzetek, 5 : Pentatónia 
Cikk Népzenetudományi jegyzetek, 6 : Diatónia 
Cikk Neue Aspekte zum Liede des Mittelalters 
Cikk New Folklore Movements in Hungary  
Cikk Az ó-kori zsidó zenei élete 
Cikk On the Hungarian Folk Museum in Passaic, New Jersey 
Cikk On the Issue of Cheremis Hungarian Folk Music Relationship 
Cikk Osteuropäische Tongefässflöten 
Cikk Ozorai huszárok...? 
Cikk Az összehasonlító zenefolklore 
Cikk A palatkai népi vonószenekarok kísérete 
Cikk A palóc menyasszonyfektető dallamának nyugati és keleti kapcsolatai 
Cikk A Palócföld népdalai 
Cikk Pataj népzenei vizsgálata 
Cikk A Pátria népzenei hanglemezsorozat 
Cikk Példák és példatárak 
Cikk Pentatonic Melodies with a Narrow Range in Hungarian and Chuvash Folk Music 
Cikk Phonograph-tár 
Cikk Phonographfal... 
Cikk Die polnischen Kolenda-Lieder in Mittelalter 
Cikk Proiect de clasificare a melodilor populare vocale : Projekt zur Klassifikation von Volksliedmelodien 
Cikk Quinze chansons tsiganes dans le Comitat Békés (Hongrie) 
Cikk Recens szlovák népzenei hatás és a lid kvart használata a Mezőség hangszeres zenéjében 
Cikk A recitálásról és un. pszalmodizáló dallamainkról 
Cikk Régen volt cuhárékról, nótás-citerás életről beszélgettünk egy ványai házban 
Cikk Régi hangszerek sorsa : Párját ritkító felfedezés Gömörben 
Cikk Régi híres cigány zenészeinkről 
Cikk Régi kultúremlékek a magyar népzenében 
Cikk A régi magyar népzenéről 
Cikk A régi magyar népzenéről 
Cikk Régi palócz táncznóták 
Cikk Report on my Expedition in the Caucasus 
Cikk The return to folk music 
Cikk Rétyi pünkösdölő 
Cikk Rinnanstaminen saamelaisten ja suomalaisten kansanmusiikissa : Patevatkö Sándor Karácsonyin ankarikaisten kulttuuriin kuuluvet vaitteet sukukansojemme kulttuuriin? 
Cikk Ritkább hangsorok népzenénkben 
Cikk Rokon dallamok a magyar, a cseh és a morva népdalkincsben 
Cikk Rokon motívumok 
Cikk Rokonnépeink zenekultúrájának természetéről és vizsgálati módszereiről Karácsony Sándor és Lükő Gábor vizsgálódásai alapján 
Cikk Sajátos szempontok az erdélyi hangszeres népi harmónia vizsgálatában  
Cikk Scheitholt - Kobza : Ein Beitrag zur Kenntnis der Volkstümlichen Zitherinstrumente in den Böhmischen Ländern 
Cikk Síppal, dobbal, nádi hegedűvel 
Cikk "Sokféle volt ez a kicsi zenekar?" 
Cikk A sortipológia alkalmazása a magyar népdalok típuson belüli rendezésében 
Cikk Special structur transformation in the group "Jaj-nóta" of Hungarian folk songs 
Cikk Stílusjelenségek a magyar népdaldíszítésben 
Cikk Strófaelvű témaépítkezés és motivikus periodizálás a hangszeres népzenében 
Cikk Szatmári citerák 
Cikk A szegedi táj népe és népzenéje 
Cikk A székely kóta 
Cikk A székelyek zenéje 
Cikk Széljegyzetek egy Kodály-népénekre 
Cikk A Szentiváni ének zenetörténeti rétegei 
Cikk Szigetköz népzenéjéről 
Cikk Szignálhangszereink és dallamaik 
Cikk Szivárvány havasán : A magyar népzene régi rétegének harmadik stílus-csoportja 
Cikk Szlovák és magyar népzenei hatások a Nyíregyháza környéki tirpákok dalaiban 
Cikk A szlovákiai magyar népzene kutatásának jelen helyzete 
Cikk Szöveg és dallam kapcsolata 
Cikk Szöveg és dallam kapcsolata népdalainkban : A dallamvariánsok keletkezése 
Cikk Táji sajátságok egy Csík megyei dallam ornamentikájában 
Cikk Tamburi, andandóri. Zenetörténeti és néprajzi szálak összefonódása 20. századi művelődésünkben 
Cikk Tánc- és zenei hagyományok 
Cikk Táncdalok, bálok 
Cikk Táncházak, népzenei körök : Beszélgetés Olsvai Imre népzenekutatóval 
Cikk A táncos és a zene : Tánczenei terminológia Kalotaszegen 
Cikk A táncos és a zene. Tánczenei terminológia Kalotaszegen 
Cikk A tárogató : Hangszertörténeti tanulmányok. 3. 
Cikk A tárogató síp eredetisége 
Cikk Tedeum als ungarischer Volksgesang im Mittelalter 
Cikk A tekerő  
Cikk A tekerő alkonya 
Cikk Tekerőlant ábrázolása 17. századi címerben 
Cikk A tekerőlant az Alföld középső részén 
Cikk A tekerőlant Magyarországon 
Cikk Tekerőlantok a Csepel-szigeten és környékén 
Cikk Tizenkilencedik és huszadik századi adatok egybevetése a palóclakta területek népzenéjéről 
Cikk Tonális és egyéb részleges kvintváltás a magyar népdalokban 
Cikk Tongeflössflöten aus ungarischen Ausgrabungen 
Cikk Towards a pure instrumental form 
Cikk Tradicie l'udovej hudby 
Cikk Troubadourmelodien im mittelalterlichen Ungarn 
Cikk Tura zenei élete 
Cikk Typen und Spieltechnik der Drehleier im Karpatenbecken 
Cikk Typy gájd v karpatskej kotline 
Cikk Újabb adatok a magyar és a cseh-morva népzene összehasonlításához 
Cikk Újabb adatok a pentaton finális-váltásra 
Cikk Újból a Hayduczkyról 
Cikk Unbewusstes Rechnen? 
Cikk Die ungarische Drehleier 
Cikk Válasz a Megjegyzésekre-re 
Cikk Van-e egységes zenei hullámhosszon gondolkodó magyar közösség? : Rajeczky Benjamin zenetörténésszel beszélget Bosnyák Sándor 
Cikk Variáció és improvizáció a népzenében 
Cikk Variáció és rögtönzés egy gyimesi táncdallamban 
Cikk Variantenklassifikation einer Volksliedweise  
Cikk Variations in folk music 
Cikk Vázlatok Alsónémedi zenei életéről 
Cikk Vázlatok Alsónémedi zenei életéről  
Cikk Verbunkos 
Cikk A verbunkos bölcsőjénél 
Cikk Verwandte Melodien im ungarischen und im tschechisch-mährischen Volksliedschatz 
Cikk A világosan tagolt forma : Magyarság a népzenében 
Cikk Vizsgálódások és felfedezések a népdalok érzelmi hatásáról 
Cikk Die Volksmusik 
Cikk Die Volksmusik der Magyaren und der benachbarten Völker 
Cikk Die Volksmusik der Magyaren und der benachbarten Völker  
Cikk Vollksmusikinstrumente in ikonographischen Quellen Ungarns 
Cikk Vykum l'udovej hudobnej kultúry slovakov v Mad'arsku 
Cikk Weiner Leó műveinek népzenei forrásai 
Cikk Wiederkehrende Liedform in der ungarischen und in der tschechischmährischen Volksmusik : "Neuer Stil." 
Cikk Zene  
Cikk Zeneélet Hódmezővásárhelyen a 19. században 
Cikk Zenei anyanyelvünk elemei. 1-4. 
Cikk Zenei emlékek Szolnok megyében 
Cikk A zenei gyakorlat mint kulturális és társadalmi megnyilvánulás (Előzetes tanulmány a magyarországi romák és az ír vándorcigányok zenei összehasonlításához) 
Cikk Zenepedagógia és zenetudomány 
Cikk Zenés tárgyak 
Cikk A Zobor-vidék népzenéje. 1-8. 
Cikk A zselici népzenegyűjtés rövid áttekintése 
Cikk Zur Methode der Edition mittelalterlicher Texte