Kulcsszó   Megye
Könyv 1100 esztendő kincsei, értékei, Pest megye közgyűjteményeiben : Kiállítás 
Könyv Adatok és források Zala megye történetéhez, ISSN 0237-5842 
Könyv Adatok Szolnok megye történetéből. I-II 
Könyv Államalapítás, ispáni vár, megye : Világi és egyházi központok a X-XI. század fordulóján : Kalauz az ezredévi kiállításhoz 
Könyv Alsófehér megye 
Könyv Arad megye népének anthropológiai vázlata  
Könyv Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza : Abaújvár,Arad, Árva, Bács, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Beszterce, Bihar, Bodrog, Borsod, Brassó, Csanád és Csongrád megye = Geographia Historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae : Comitatus Abaujvariensis, Aradiensis, Arvensis, Bachiensis, Baraniensis, Barsiensis, Bekesiensis, Bihariensis, Bistriciensis, Borsodiensis, Brassoviensis sive Coronensis, Chanadiensis et Chongradiensis (1. köt.) 
Könyv Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza = Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae. 1. köt., A - Cs : Abaújvár, Arad, Árva, Bács, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Beszterce, Bihar, Bodrog, Borsod, Brassó, Csanád és Csongrád megye 
Könyv Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza = Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae. 2. köt., D - Gy : Doboka, Erdélyi Fehér, Esztergom, Fejér, Fogaras, Gömör és Győr megye 
Könyv Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza = Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae. 3. köt., H - K : Heves, Hont, Hunyad, Keve, Kolozs, Komárom, Krassó, Kraszna, Küküllő megye és Kunság 
Könyv Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza = Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae. 4. köt., L - P : Liptó, Máramaros, Moson, Nagysziget, Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis megye 
Könyv Árva megye 
Könyv Bács, Bodrog és Csongrád megye dézsmalajstroma 1522-ből 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 1. köt. 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 2. köt. : A késői feudalizmus kora 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 3. köt. : A kapitalizmus kora 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 4. köt. : Egészségügy 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 5. köt. : Oktatás-nevelés 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 6. köt. : Helytörténeti források a XVIII-XIX. századból 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 7. köt. : Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 8. köt. : A kecskeméti Református Jogakadémia évkönyvei : Repertórium 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 9. köt. : Közművelődés 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 10. köt. : Gazdaság és társadalom 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 11. köt. 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 12. köt : Nemzetiségeink 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 13. köt.  
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 14. köt. = Archiv der Komitetsregierung Bács-Kiskun 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 15. köt. = Archiv der Komitatsregierung Bács-Kiskun  
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 16. köt. = Archiv der Komitatsregierung Bács-Kiskun 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 17. köt. = Archiv der Komitatsregierung Bács-Kiskun 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 18. köt. = Archiv der Komitatsregierung Bács-Kiskun 
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából. 19. köt. = Archiv der Komitatsregierung Bács-Kiskun  
Könyv Bács-Kiskun megye múltjából, ISSN 1217-6869 
Könyv Bács-Kiskun megye népművészete 
Könyv Baranya megye évszázadai (1000-1918) 
Könyv Baranya megye földrajzi nevei 1. : Sásdi járás. Szigetvári járás. Pécsi járás. Pécs város 
Könyv Baranya megye földrajzi nevei 2. : Mohácsi járás. Siklósi járás. Névmutató 
Könyv Baranya megye kereskedelmi vonzáskörzetei 
Könyv Baranya megye Siker Kalendáriuma 1997 
Könyv Baranya megye útjai és útmenti települései a 19. sz. elején 
Könyv Bars megye verebélyi járásának nemzetiségi viszonyai az ujkorban 
Könyv Békés megye élete a 16. században 
Könyv Békés megye és környéke 18. sz-i történetéből : Közlemények = Notes from the history of county Békés and its sorroundings 
Könyv Békés megye leírása 1784 
Könyv Békés megye néprajza a 18. században = Volkskunde des Komitats Békés im 18. Jh. 
Könyv Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye : népszámlálási adatok 1850/1869-1992 között 
Könyv Bihar megye parasztsága a XVIII. században 
Könyv Borsod-Abaúj-Zemplén megye helységneveinek rendszere 
Könyv Borsod-Abaúj-Zemplén megye honismereti bibliográfiája, 1900-2000 
Könyv Borsod-Abaúj-Zemplén megye műemléki bibliográfiája 
Könyv Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete 
Könyv Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete : Válogatott bibliográfia 
Könyv Borsod-Abaúj-Zemplén megye válogatott történeti irodalma 1981-1982 
Könyv Borsod megye (1773-1808) 
Könyv Borsod megye és Miskolc múzeumügye a helyi sajtó tükrében 1892-1949 
Könyv Borsod megye háziipara 
Könyv Borsod megye néprajzi irodalma 3. : 1968-1978 
Könyv Casa Domnului, casa omului : Valori patrimoniale multiculturale : Catalogul arhitecturii religioase din judetul Satu Mare = Az Úr háza a mi hajlékunk : Nemzeti értékeink a multikulturalitás jegyében : Szatmár megye egyházi műemlékeinek katalógusa = Haus Gottes, Haus der Menschen : Multikulturelle Erbschaft : Das Katalog der kirchlichen Architektur vom Kreis Sathmar 
Könyv Csík-, Gyergyó-, Kászon székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig 
Könyv Csík,- Kászon- és Gyergyószék (Hargita megye) 
Könyv Csík, Gyergyó és Kászon székek földjének, Csík megye, népének története 
Könyv Csongrád és Csanád megye leírása = Die Beschreibung der Komitate Csongrád und Csanád 
Könyv Csongrád megye (1773-1808) 
Könyv Csongrád megye népe és földje : Ajánló bibliográfia 
Könyv Csongrád megye népművészete 
Könyv Csongrád megye népművészete : Néprajzi Múzeum és a Csongrád megyei múzeumok kiállítása, 1979. augusztus - december 
Könyv Dézsma és robot : A jobbágy lakosság helyzete a 18. sz. végén a mai Nógrád megye területén 
Könyv Előadások Vas megye történetéről, 1. 
Könyv Előadások Vas megye történetéről, 2. 
Könyv Előadások Vas megye történetéről, 3. 
Könyv Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 1., Kovászna, Hargita és Maros megye : Népszámlálási adatok 1850-1992 között 
Könyv Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 3., Arad, Krassó-Szörény és Temes megye : Népszámlálási adatok 1869-1992 között 
Könyv Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 4., Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye : Népszámlálási adatok 1850-1992 között 
Könyv Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 5., Brassó, Hunyad és Szeben megye. A Kárpátokon túli megyékhez került települések : Népszámlálási adatok 1850-1992 között 
Könyv Évszámos tárgyak Pest megye népművészetében 
Könyv Faller Jenő Veszprém megye bányászatában 
Könyv Fejér megye (1773-1808) 
Könyv Fejér megye mintakincséből I. : Fehérhimzések, keresztszemesek, szőttesek, horgolt csikminták 
Könyv Fejér megye mintakincséből II. : 1. Pázmándi menyecskekendők. Fehérhímzések, színes hímzések. 2. Fejér megyei kendők, fehérhímzések 
Könyv Fejér megye mintakincséből III. : Szálszámolásos és szabadrajzú minták 
Könyv Fejér megye néprajza, ISSN 0231-2727 
Könyv Fejér megye története 
Könyv Fejér megyei történeti évkönyv. 7. : Tanulmányok és források Fejér megye történetéhez 
Könyv Fejezetek Pest megye történetéből. 1. köt. 
Könyv Fejezetek Pest megye történetéből. 2. köt. 
Könyv Fejezetek Somogy megye néprajzából 
Könyv Forráskutak, mosóházak a történeti Zala megye tapolcai járásában = Wash-houses in the Tapolca district of the historical county of Zala = Waschhäuser im Bezirk Tapolca des historischen Komitats Zala 
Könyv Gömör megye I. : A megye története 1773-ig 
Könyv Gömör megye II. 
Könyv Gömör megye III. 
Könyv Gömör megye IV. : A települések története 1773-ig. S-Zs 
Könyv Gömör Megye molnárainak XVIII.század eleji szlovák nyelvű céhstatútuma = "Artikule Cessne aneb spolecnosti Mlinaruw Teglo Stoliczi Nasseg Gömerskeg..." 
Könyv Gömör megye településnéprajzi viszonyai = Ethnologische Beziehungen zwischen Siedlungen im Komitat Gömör 
Könyv Gömöri képek : Részletek az egykori Gömör megye történetéből és néprajzából : Kiállítási katalógus 
Könyv Győr megye (1773-1808) 
Könyv Győr megye és város egyetemes leírása 
Könyv Győr-Moson-Sopron megye népművészete 
Könyv Győr-Moson-Sopron megye Siker Kalendáriuma 1996 
Könyv Győr-Moson-Sopron megye XX. századi népi táplálkozásának rövid jellemzése 
Könyv Győr-Sopron megye műemlékei, 1. rész : Sopron és környéke műemlékei. 1-2. kiad. 
Könyv Győr-Sopron megye nyelvészeti irodalma 
Könyv A hagyomány szolgálatában : Történeti ismertető Szeged és Csongrád megye múzeumairól 
Könyv Hajdú-Bihar megye címerei = Die Wappen des Bezirkes Hajdú-Bihar = The arms of Hajdú-Bihar County 
Könyv Hajdú-Bihar megye és Debrecen munkásmozgalmának története 
Könyv Hajdú-Bihar megye földrajzi nevei, 1. rész : A polgári járás 
Könyv Hajdú-Bihar megye népművészete 
Könyv Hargita megye : Útikönyv = Judetul Harghita 
Könyv Hargita megye gyógy- és fűszernövényei = Plantele medicinale si condimentare din judetul Harghita 
Könyv Három évtized Esztergom megye és város múltjából, 1684-1714 : Függelék: A lakossági és árviszonyok, továbbá a czéhek történetéhez 
Könyv Háromszék : Kovászna megye 
Könyv Háromszék (Kovászna megye) 
Könyv Háztartási eszközök Nógrád megye losonci járásának magyar községeiben a 20. század elején : Néprajzi kiállítás 
Könyv Helyismereti művek : Ajánló jegyzék Hajdú-Bihar megye könyvtárai számára 
Könyv Helyismereti művek 1992 : Hajdú-Bihar megye 
Könyv Helyismereti művek 1993 : Hajdú-Bihar megye 
Könyv Heves és Külső-Szolnok megye 1772-1849. évi rovásadó összeírásai 
Könyv Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773-1808) 
Könyv Heves, Hont, Hunyad, Keve, Kolozs, Komárom, Krassó, Kraszna, Küküllő megye és Kunság 
Könyv Heves megye benépesülése a török hódoltság után 
Könyv Heves megye földrajzi nevei, 2. rész : A füzesabonyi járás 
Könyv Heves megye helyismereti irodalma, 1984 
Könyv Heves megye helyismereti irodalma. 1987 
Könyv Heves megye helyismereti irodalma, 1989 
Könyv Heves megye II. József-kori katonai leírása (1783-1785) = Die Militärische Beschreibung des Komitats Heves in den Zeiten Joseph II. (1783-1785) = The military description of Heves County from the era of Joseph II. 
Könyv Heves megye iparosítása a dualizmus korában = Die Industrialisierung des Komitates Heves zur Zeit des Dualismus (1867-1914) 
Könyv Heves megye ismertetése 1730-1735 = Notitia comitatus Hevesiensis 1730-1735 
Könyv Heves megye kézikönyve = Handbook of Heves County 
Könyv Heves megye középkori tisztségviselői = Mittelalterliche Würdenträger des Komitats Heves 
Könyv Heves megye közigazgatási és területváltozásai 1876-1990 
Könyv Heves megye községei 1867-ig 
Könyv Heves megye községeinek iratai : 1808-1944 (-1978) : Repertórium és raktári jegyzék 5. 
Könyv Heves megye műemlékei. 1. köt. 
Könyv Heves megye műemlékei. 2. köt. 
Könyv Heves megye műemlékei III. 
Könyv Heves megye népművészete 
Könyv Hont megye régészeti irodalma = Archeologická literatúra Hontianskej zupy = Archeologische Literatur des Komitats Hont 
Könyv Hunyad megye erdőhátvidéke : Vázlat 
Könyv Írások Veszprém megye múltjából 
Könyv Jász-Nagykun-Szolnok megye egészségügyi szervezetének, helyzetének fő vonásai : 1876-1976 
Könyv Jobbágytelek és parasztgazdaság az örökös jobbágyság kialakulásának korszakában : Tanulmányok Zemplén megye 16-17. századi agrártörténetéből = Leibeigenschaft und Bauernwirtschaft : Studien zur Agrargeschichte des Komitats Zemplén in Nordostungarn in 16-17. Jahrhunderten 
Könyv Kereszténység és államiság Nógrád megye ezer éves történetében = Christianity and statehood in the thousand years history of Nógrád County = Christentum und Staatlichkeit in der tausendjähriger Geschichte des Komitates Nógrád = Krestanstvo a státstvo v tisícrocnej histórii novohradskej zupy 
Könyv Kéziratok - megyénkről : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűjteményeiben őrzött kéziratok lelőhely katalógusa 
Könyv Kézművesipari műhely- és szerszámkataszter. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Gyűjteménykatalógus 2 
Könyv Kézművesipari műhely- és szerszámkataszter. Vas megye. Gyűjteménykatalógus 1 
Könyv Kolozs megye kialakulása 
Könyv Komárom-Esztergom megye kastélyai és kúriái 
Könyv Komárom-Esztergom megye néprajzi bibliográfiája 
Könyv Komárom megye árszabása, 1811 
Könyv Komárom megye felekezeti és nemzetségi viszonyai a mohácsi vésztől napjainkig 
Könyv Kovászna megye : Útikönyv = Judetul Covasna 
Könyv A középkori Szabolcs megye települései 
Könyv Közlemények Békés megye és környéke történetéből, ISSN 0238Ž2849 
Könyv Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1986. 
Könyv Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból, 1988 
Könyv Lapidarium Hungaricum = Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye. 3. köt., Győr-Moson-Sopron megye. 1., Sopronhorpács, Plébániatemplom = Die Pfarrkirche von Sopronhorpács 
Könyv Liptó, Máramaros, Moson, Nagysziget, Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis megye 
Könyv Liptó megye 
Könyv Liptó megye (1773-1808) 
Könyv Magyar kastélylexikon : Bács-Kiskun megye kastélyai és kúriái 
Könyv Magyar kastélylexikon : Komárom-Esztergom megye kastélyai és kúriái 
Könyv Magyar kastélylexikon : Pest megye kastélyai és kúriái 
Könyv Magyar kastélylexikon : Vas megye kastélyai és kúriái 
Könyv Magyarország egyházi faépítészete : Bereg megye 
Könyv Magyarország földrajzinév-tára 2. Pest megye. Budapest 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 1., Fejér megye (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 2/1-2(mell.)., Pest-Pilis-Solt megye és a Kiskunság (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 3., Árva megye (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 4., Sopron megye (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 5., Bihar megye és a Hajdúság (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 6., Borsod megye (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 7., Moson megye (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 8., Liptó megye (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 9., Veszprém megye (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 10., Máramaros megye (1772-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 11/1-2., Zala megye (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 12., Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 14., Győr megye (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = Historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 15., Csongrád megye (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti helységnévtára = The historical gazetteer of Hungary = Historisches Ortslexikon Ungarns. 16/1-2., Nógrád megye (1773-1808) 
Könyv Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 10., Tolna megye 
Könyv Máramaros megye : Honismereti írások a Monarchia korából 
Könyv Máramaros megye (1772-1808) 
Könyv Máramaros megye társadalma és nemzetiségei : A megye betelepülésétől a XVIII. század elejéig 
Könyv A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye három járásában 
Könyv A megye néphagyományai 
Könyv Mintagyűjtemény Tolna megye népi hímzéseiből : 1. Kaposmente 
Könyv Mintagyűjtemény Tolna megye népi hímzéseiből : 2. Székely 
Könyv Mintagyűjtemény Tolna megye népi hímzéseiből : 3. Váralja 
Könyv Mintagyűjtemény Tolna megye népi hímzéseiből : 4. Tolna megye, Gyönk és környéke német nemzetiségű lakóinak hímzései 
Könyv Mintagyűjtemény Tolna megye népi hímzéseiből : 5. Kölesdi hímzések 
Könyv Mintagyűjtemény Tolna megye népi hímzéseiből : 9. Báta = Pattern collection from the folk embroidery of Tolna country 
Könyv Mintagyűjtemény Tolna megye népi hímzéseiből (sorozat) 
Könyv Moson megye (1773-1808) 
Könyv Múzeumi és műemléki hónap 1985 : Bács-Kiskun megye 
Könyv Művelődéstörténeti tanulmányok. [Pest megye] 
Könyv Néhány lap Esztergom város és megye múltjából : Függelék: Az iparczikkek és munkabér árszabálya 1724-1735-ben 
Könyv Nemzeti bizottságok a mai Bács-Kiskun megye területén 1944-1949 
Könyv Nemzetiségszociológiai vizsgálatok Komárom-Esztergom megye németek lakta településein 1989 és 1997 között 
Könyv Népi táplálkozás a Közép-Tiszavidéken : Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Könyv Nógrád, Heves és Borsod megye múzeumainak közös kiállítása 
Könyv Nógrád megye beligazgatása állapotjáról hivatalos jelentés... 
Könyv Nógrád megye műemlékei 
Könyv Nógrád megye népművészete 
Könyv Nógrád megye települései, ISSN 1217 5943 
Könyv Nógrád megye térképei = Landkarten im Komitat Nógrád 
Könyv Nógrád megye története. 1. köt., 896-1849 
Könyv Nógrád megye története. 3. köt., 1919-1944 
Könyv Nógrád megye története. 4. köt., 1944-1962 
Könyv A nógrádi adózó nép viszonyai 1828-ban : Helyzetkép a mai Nógrád megye községeiről az országos összeírás alapján 
Könyv Nyitra megye betelepülése 
Könyv Olvasókönyv Békés megye történetéhez, 2. rész : 1694-1848. 
Könyv Otthonom Szatmár megye 
Könyv Palóc konyha : Háztartási eszközök Nógrád megye losonci járásának magyar községeiben a 20. század elején : Néprajzi kiállítás = Kuchynské náradia Madarskich dedin okresu Lucenec byvalej Novohradskej zufy na zaciatku 20. storocia 
Könyv Paraszti vallomások Zalában 1., A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye három járásában 
Könyv Pecsétnyomatok és címerek Bereg, Szabolcs és Szatmár megye településeiből = Seals and coats of arms from the settlements of counties Bereg, Szabolcs and Szatmár 
Könyv Pest megye földrajzi nevei 
Könyv Pest megye földrajzi, történeti és néprajzi tagolódása : Vázlat 
Könyv Pest megye középkori templomai = Medieval churches in Pest county 
Könyv Pest megye múltjából (sorozat) 
Könyv Pest megye múzeumai 
Könyv Pest megye múzeumai 2004 
Könyv Pest megye műemlékei. 1-2. rész 
Könyv Pest megye néprajzi irodalma : Kéziratok 
Könyv Pesty Frigyes 1864. évi helynévgyűjtése : Komárom megye 
Könyv Pozsony megye helyrajzi és statistikai leírása 
Könyv Rómer Flóris jegyzőkönyvei : Somogy, Veszprém és Zala megye (1861) 
Könyv Somogy megye agrártársadalma az első földreformtól a szocialista mezőgazdaságig (1920-1949) 
Könyv Somogy megye földrajzi nevei 
Könyv Somogy megye földrajzi nevei  
Könyv Somogy megye múltjából 2. : Levéltári évkönyv 
Könyv Somogy megye múltjából 4. : Levéltári évkönyv0 
Könyv Somogy megye múltjából 5. : Levéltári évkönyv 
Könyv Somogy megye múltjából 21. : Levéltári évkönyv 
Könyv Somogy megye műemlékjegyzéke 
Könyv Somogy megye népművészete 
Könyv Studia Comitatensia = Tanulmányok Pest megye Múzeumaiból, ISSN 0133-3045 
Könyv Szabolcs megye népi építkezése a 19. század közepén = Rural Architecture in Szabolcs County in the Middle of 19th Century 
Könyv Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékei, ISSN 1585-454X 
Könyv Szabolcs-Szatmár-Bereg megye műemlékjegyzéke és természeti értékei 
Könyv Szabolcs-Szatmár megye műemlékei. 1. rész 
Könyv Szabolcs-Szatmár megye népi építészete : A nyíregyházi Jósa András Múzeum vándorkiállítása 
Könyv Szabolcs-Szatmár megye néprajza : Bibliográfia 
Könyv Szabolcs-Szatmár megye néprajzi bibliográfiája 
Könyv Szabolcs-Szatmár megye tánc és zenei hagyományai 
Könyv Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimológiai helységnévtára 
Könyv Szabolcsra vonatkozó iratok Zemplén megye levéltárában 
Könyv Szatmár megye műemlék orgonái = Orgile istorice din judetul Satu Mare 
Könyv Szatmár megye népi építészete 
Könyv Székelyföld falvai a XX. század végén. 1. köt.: Háromszék (Kovászna megye) 
Könyv Székelyföld falvai a XX. század végén. 2. köt.: Csík-, Kászon- és Gyergyószék (Hargita megye) 
Könyv Székelyföld falvai a XX. század végén. 3. köt. : Udvarhelyszék (Hargita megye) 
Könyv Szepes megye 
Könyv Szilágy megye 
Könyv Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok) megye néprajzi atlasza II.1. 
Könyv "Szolnok megye a népek országútján" : Szolnok megye története a régészeti leletek tükrében : Állandó kiállítás vezetője = "Szolnok county: The crossroads of many races : The history of Szolnok county through archaeological finds : Guide to the Archaeological Collection 
Könyv Szolnok megye ipartörténeti emlékei 
Könyv Szolnok megye népművészete 
Könyv Szolnok megye népművészete : Katalógus 
Könyv Szolnok megye népművészete : Kiállítási katalógus 
Könyv Szolnok megye néprajzi atlasza I./1. 
Könyv Szolnok megye néprajzi atlasza I./2. 
Könyv Szolnok megye néprajzi atlasza II./1.  
Könyv Szolnok megye tájainak népművészete 
Könyv Szolnok megye története a régészeti leletek tükrében : Állandó kiállítás vezetője 
Könyv Szőttesek, hímzések a Palócföldön : Nógrád, Heves és Borsod megye múzeumainak közös kiállítása 
Könyv Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 3. köt. 
Könyv Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 4. köt. 
Könyv Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 5. köt. 
Könyv Tanulmányok Csongrád Megye Történetéből, 13. köt. 
Könyv Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 16. köt., 
Könyv Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 18. köt. 
Könyv Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 21. köt 
Könyv Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 24. köt. 
Könyv Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 26. köt. 
Könyv Tanulmányok Csongrád megye történetéből, ISSN 0133-414X 
Könyv Tanulmányok és források Baranya megye történetéből, ISSN 1218-9561 
Könyv Tanulmányok és források Fejér megye történetéhez 
Könyv Tanulmányok Heves megye történetéből, ISSN 0133-8153 
Könyv Tanulmányok Pest megye Múzeumaiból [1972] 
Könyv Tanulmányok Pest megye Múzeumaiból [1973] 
Könyv Tanulmányok Pest megye Múzeumaiból [1975] 
Könyv Tanulmányok Tolna megye történetéből 
Könyv Tanulmányok Tolna megye történetéből. 1. köt. 
Könyv Tanulmányok Tolna megye történetéből. 7. : Duna-mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig 
Könyv Tanulmányok Veszprém megye múltjából 
Könyv A térbeli társadalmi-gazdasági fejlődés lehetőségei és problémái : Hajdú-Bihar megye 
Könyv Tolna megye, Gyönk és környéke német nemzetiségű lakóinak hímzései 
Könyv Tolna megye múzeumai : 1981-1985 
Könyv Tolna megye népi hímzéseiből : Mintagyűjtemény 
Könyv Tolna megye népi szőtteseiből : Kaposmenti szőttesek 
Könyv Tolna megye sajtóbibliográfiája, 1973-1980. 
Könyv A török után : Az 1715. évi országos összeírás adatai a mai Nógrád megye községeiről 
Könyv Történeti ismertető Szeged és Csongrád megye múzeumairól 
Könyv Udvarhely megye története a legrégibb időktől 1849-ig 
Könyv Udvarhelyszék (Hargita megye) 
Könyv Ugocsa megye 
Könyv Újabb adalékok Szepes megye történetéhez 
Könyv Az újratelepülő Békés megye első összeírásai 1715-1730. 
Könyv Ung megye : Honismereti írások Ung megyéről 1944-ig 
Könyv Az Úr háza a mi hajlékunk : Nemzeti értékeink a multikulturalitás jegyében : Szatmár megye egyházi műemlékeinek katalógusa 
Könyv Vas megye 1. : Vas megye műemlékeinek töredékei 1., Belsővat - Kőszegszerdahely 
Könyv Vas megye 2. : Vas megye műemlékeinek töredékei 2., Magyarszecsőd - Zsennye 
Könyv Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei = Angaben zur Geschichte des Komitats Vas im 10.-12. Jahrhundert 
Könyv Vas megye földrajzi nevei 
Könyv Vas megye kastélyai és kúriái 
Könyv Vas megye műemlékeinek töredékei 1., Belsővat - Kőszegszerdahely 
Könyv Vas megye műemlékeinek töredékei 2., Magyarszecsőd - Zsennye 
Könyv Vas megye népművészete 
Könyv Vas megye Siker Kalendáriuma 1996 
Könyv Vas megye tánc- és zenei hagyománya = Dance- and music tradition of Vas county 
Könyv Veszprém megye (1773-1808) 
Cikk 16. századi rovásadó összeírások a mai Baranya megye területéről 
Cikk 18. századi adatok a Zemplén és Szabolcs megye közötti építőkő-forgalomhoz és a tokaji átkelő szerepéhez 
Cikk Adalék Békés megye népi építkezéséhez : Egy cigányputri leírása Szeghalomról 
Cikk Adalékok a XVII. századi Pest megye népességi viszonyainak értékeléséhez, különös tekintettel a görögkeletiekre 
Cikk Adalékok Békés vár megye lakott helyei hivatalos neveinek alakulástörténetéhez 
Cikk Adalékok Gömör megye lakóinak vásározási szokásaihoz és a gömöri vásárok 18. század végi történetéhez 
Cikk Adalékok Hajdú megye dualizmuskori népoktatásához, 1892-1918 
Cikk Adalékok Szabolcs-Szatmár megye népművészetéhez 
Cikk Adalékok Trencsén megye vásáraihoz és a Trencsén megyei lakosság 18. század végi vásározási szokásaihoz = Data on the contry fairs of Trencsen contry and the customs related to fairs and markets at the end of the 18th century = Prrispevky k jarmokom v Trencianskej zupe a k jarmocnym tradiciamobyvatel'ov tejto zupy koncom 18. storocia 
Cikk Adalékok Veszprém megye falusi elemi oktatásához a dualizmus és az ellenforradalmi korszak idejéből 
Cikk Adatok a rábaközi nyelvjárás szókincséhez. Mihályi, Sopron megye 
Cikk Adatok a régi Torna megye népi hitvilágához 
Cikk Adatok az uradalmi majorok életéhez (Somogy megye, 1930-40-es évek) = Data on the life of large estates (Somogy country, 1930S-40S) 
Cikk Adatok Békés megye délkeleti részének településtörténetéhez a honfoglalás koráig, különös tekintettel Nagykamarás és Medgyesháza községekre 
Cikk Adatok Gömör megye népi erdőgazdálkodásához 
Cikk Adatok Hajdú-Bihar megye felszabadulás utáni postatörténetéhez 
Cikk Adatok Hajdú-Bihar megye községi irattárainak helyzetéhez 1960-1970 között 
Cikk Adatok Kovászna megye népességéhez és népesedéséhez 
Cikk Adatok Nógrád megye 18-19. századi ipartöténetéhez, különös tekintettel a vasgyártásra 
Cikk Adatok Nógrád megye földművelésének XVIII-XIX. századi történetéhez 
Cikk Adatok Nógrád megye parasztságának 17-19. századi történetéhez 
Cikk Adatok Nógrád megye parasztságának XVIII-XIX. század történetéhez 
Cikk Adatok Szolnok-Doboka megye halászatához 
Cikk Adatok Zala megye kulturális emlékeiből. 1. Középkor 
Cikk Albertirsa, Pest megye 
Cikk Az alföldi tánchagyomány és Szabolcs-Szatmár megye táncai 
Cikk Alsó-Fehér megye román helynevei 
Cikk Az Alsócsernátoni Múzeum munkája : Kovászna megye Román NK 
Cikk "Átul léptük Zala megye határát..." : (Zala megyei summások kultúraközvetítő szerepe) 
Cikk Ausztriából átnyuló Stájer-Alpok lankáin, Vas megye csücskében : Őrzendő, megóvandó érték az itt élő szlovének nyelve, kulturája, szokásai 
Cikk Bács-Kiskun, illetve Bács-Bodrog megye a II. József kori országleírásban 
Cikk Bács-Kiskun megye Budapesten c. rendezvénysorozat kiállításai 
Cikk Bács-Kiskun megye cigányságának történetéhez : Az 1768-as cigányösszeírás népességstatisztikai-demográfiai adatai 
Cikk Bács-Kiskun megye építészeti és faluképi értékeiről 
Cikk Bács-Kiskun megye építészeti és faluképi értékeiről  
Cikk Bács-Kiskun megye kéziratos néprajzi anyagának bibliográfiája 
Cikk Bács-Kiskun megye múltjából : IV. Egészségügy 
Cikk Bács-Kiskun megye népi építkezésének irodalma 
Cikk A balassagyarmati "szűr posztó csinálás intézete" : Adatok Nógrád megye ipartörténetéhez 
Cikk Balatonszentgyörgy, Somogy megye 
Cikk "Baranya megye földrajzi nevei" és a néprajz 
Cikk Baranya megye magyar néprajzi csoportjai 
Cikk Baranya megye nemzetiségi struktúrája a 18. sz. végén és a 19. sz. első felében 
Cikk Baranya megye tájházai és helytörténeti gyűjteményei 
Cikk Befejeződött Győr-Sopron megye földrajzi neveinek összegyűjtése 
Cikk Békés és Máramaros megye népsűrűsége 
Cikk Békés megye a szegedi Tiszatáj című folyóirat tükrében. 1965-1970. 
Cikk Békés megye díszítőművészete 
Cikk Békés megye tanyavilágának problémái 
Cikk Békés megye településneveinek rendszere 
Cikk Békés megye térszerkezete 
Cikk Békés megye tizedjegyzéke 1560-ból 
Cikk Békés megye török időszak utáni újratelepülése a helynevek tükrében 
Cikk Bereg megye leírása 
Cikk Bibaszt, cseszd meg. Vas megye 
Cikk Bihar megye állattenyésztése az 1721. évi belényesi és az 1722. évi váradi káptalani uradalmak összeírásai tükrében 
Cikk Bihar megye leírása 
Cikk Borsod-Abaúj-Zemplén megye falusi településeinek típusai : Településformáló folyamatok a megye falusi térségeiben 
Cikk Borsod-Abaúj-Zemplén megye falusi településeinek típusai : Településformáló folyamatok a megye falusi térségeiben  
Cikk A Borsod-Abaúj-Zemplén megye községeiben élő lakosság élet- és munkakörülményei 
Cikk Borsod-Abaúj-Zemplén megye népi építészeti emlékei és azok védelme 
Cikk Borsod megye 1786-1787. évi népszámlálásának forráskritikai elemzése 
Cikk Borsod megye etnikai arculatának változásai a 18. század első felében 
Cikk Borsod megye kisipara a 19. század végén 
Cikk Borsod megye népe a millenniumi kiállításon 
Cikk A boszorkányperek orvostörténelmi háttere Tolna megye duna menti községeiben 
Cikk A cégényi (Szatmár megye) monostor 1181. évi birtokösszeírásának helynevei 
Cikk "...csak alkutárgy vagy áldozat..." A történelmi Vas megye kettéválása = "...Nur Verhandlungsobjekt, oder Opfer...". Die Entzweiung des historischen Komitates Vas 
Cikk Csákány, Somogy megye 
Cikk A csángók újévi köszöntése Lujzikalagorban, Bákó megye 
Cikk A csipke alkalmazása Heves megye népi viseletében 
Cikk Csongrád és Békés megye népművészete 
Cikk Csongrád megye az ország néprajzi térképén 
Cikk Csongrád megye települési jellemzői 
Cikk A csök : Szeged, Csongrád megye., Halas, Kecskemét, Bácskiskun megye 
Cikk A csűr szerepe Észak-Heves megye paraszti gazdálkodásában 
Cikk Debreceni ötvösművek Csongrád megye egyházaiban 
Cikk Délnyugat Vas megye falvainak önmeghatározásáról 
Cikk A Dobozy-család szerepe Fejér megye társadalmi életében a 14-19. században 
Cikk Egy soknemzetiségű megye néprajzi emlékei 
Cikk Együtt élő nemesek és jobbágyok érdekkonfliktusai a XVIII. századi Bihar megye mezővárosaiban 
Cikk Együttélés Komárom-Esztergom megye nemzetiségi falvaiban 
Cikk Együttélés Komárom-Esztergom megye nemzetiségi falvaiban (2002) 
Cikk Elszigetelt cigányközösség Kovászna megye délnyugati részében 
Cikk Építkezés (Győr-Moson-Sopron megye) 
Cikk Az erdélyi egyházközség: a "megye" 
Cikk Eredmények és feladatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye népi építkezésének kutatásában 
Cikk Esküvő Csökölyön (Somogy megye) 
Cikk Az esztendő jeles napjai, ünnepei Komárom-Esztergom megye magyar községeiben : A tavaszi ünnepkör 
Cikk Esztergom megye jobbágyságának gazdálkodása a 19. század húszas éveiben 
Cikk A fazekasság (Győr-Moson-Sopron megye) 
Cikk Fejér megye fehér folt? : Néptánckutatás Fejér megyében 
Cikk Fejér megye katonai leírása II. József korában 
Cikk Fejér megye német lakossága 1768-1848 között 
Cikk Fejér megye nemzetiségei 
Cikk Fejér megye népesedési problémái 1692-1726 között 
Cikk Fejér megye néprajza 
Cikk Fejfák, sírkövek emlékezete : Hargita megye 
Cikk Feldebrő, Heves megye 
Cikk Festett asztalosmunkák a Borsod megye északnyugati részén lévő templomokban 
Cikk Festett famennyezetek Szabolcs-Szatmár megye területén 
Cikk Forráskutak, mosóházak a történeti Zala megye tapolcai járásában 
Cikk Források Tolna megye XVII. századi történetéhez 
Cikk Gazdálkodási viszonyok Győr megye néhány nagy- és középbirtokán az 1860-as évek elején 
Cikk Die Geschichte des Wirtschaftlichen Vereins im Wieselburger Comitat (Moson megye) (1860-1914) 
Cikk Gondolatok Vas megye népművészeti örökségéről 
Cikk Göcseji danajok : Szilvágy, Bucsuta, Zala megye 
Cikk Gömör megye településnéprajzi viszonyai 
Cikk Guzsalyok és guzsalytípusok Jász-Nagykun-Szolnok megye múzeumi gyűjteményeiben 
Cikk Gyöngyös és Heves megye Vargha László magyar népi építészeti gyűjteményében 
Cikk Győr megye a 17-18. század fordulóján : Településtörténeti vázlat 
Cikk Győr megye gazdasági-társadalmi helyzetének néhány kérdése a 17-18. sz. fordulóján 
Cikk Győr-Moson-Sopron megye múzeumai 
Cikk Győr-Sopron megye gazdasága-társadalma Fényes Elek "Magyar Országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geográphiai tekintetben" című munkájában 
Cikk Győr-Sopron megye néprajzi gyűjteményei 
Cikk A hagyományok továbbélése Vas megye falvaiban 
Cikk Hagyományos foglalkozások és mesterségek a mai Kovászna megye területén 
Cikk Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma. 1971., 1972. 
Cikk Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 
Cikk Hajdú-Bihar megye népművészetéből 
Cikk Hajdú és Bihar megye malmairól : Über die Mühlen in den Komitaten Hajdú und Bihar 
Cikk Hargita megye népviselete 
Cikk Három megye múzeumainak közös kiállítása 
Cikk A háromnemzetiségű Komárom megye oktatástörténeti emlékei 
Cikk Hatósági rendelkezések a közellátás érdekében : (Szabolcs megye XVIII. század második fele) 
Cikk A háztartás eszközei 19. századi hagyatéki leltárak alapján (Szatmár megye, 19. század közepe) 
Cikk Helynevek a történelmi Vas megye Ausztriához csatolt területén a Nádasdy család 16. századi leveleiben 
Cikk Heves megye állattenyésztésének változása 1884 és 1914 között 
Cikk Heves megye cigányságának nyelve és alkata 
Cikk Heves megye gazdasági és társadalmi helyzete az abszolutizmus idején : A szegényparaszti és munkásmozgalmak kezdeti évei 
Cikk Heves megye nyelvjárásai 
Cikk Hímzés (Győr-Moson-Sopron megye) 
Cikk A hitvilág visszatükröződése Tolna megye földrajzi neveiben 
Cikk Hogy Komárom megye ne legyen fehér folt a néprajzi térképen : Beszélgetés Körmendi Gézával 
Cikk Hozzászólás Szolnok megye néprajzi atlasza történeti bevezetőjéhez 
Cikk Hunyad megye ősi magyarsága : Csánki Dezső kutatásai szerint 
Cikk Ipartörténeti emlékek Somogy megye földrajzi neveiben 
Cikk Ipartörténeti emlékek Somogy megye földrajzi neveiben  
Cikk Ipartörténeti vonatkozások Baranya megye földrajzi neveiben 
Cikk Jelentősebb közigazgatási változások a mai Bács-Kiskun megye területén 1848-ig 
Cikk Kályhák (Győr-Moson-Sopron megye) 
Cikk Kell. Sopron megye : A német nyelv hatása 
Cikk A kergeség gyógyítása és foggal való herélés a nagykövesdi (Zemplén megye) juhászoknál 
Cikk A kettős megye ipara és kereskedelme 
Cikk Kiállítás : "Borsod megye népművészete" címmel 1982. szeptember 22-én kiállítás nyílt Slupskban (Lengyelország) 
Cikk A királyi (Győr) megye területi és társadalmi összetétele, szervezeti fejlődése 
Cikk Kisebbségi kultúra Borsod-Abaúj-Zemplén megye múzeumaiban 
Cikk Komárom-Esztergom megye néprajzi kutatása az elmúlt harminc évben 
Cikk Komárom megye népi iparművészei 
Cikk Komárom megye népi iparművészei : Mátray Árpádné csipkeverő, Csiszár József fazekas 
Cikk Komárom megye néprajza : Gyüjtés, feldolgozás 
Cikk Komárom megye településnéprajza, népi építkezése 
Cikk Kovászna megye népessége és népesedése a 14. században 
Cikk Kovászna megye régi fazekas központjai 
Cikk Kovászna megye régi fazekas központjai  
Cikk Kovászna megye történeti helységnévtára 
Cikk A kő feldolgozása Kézdipolyánban, Kovászna megye 
Cikk A közigazgatás alakulása a mai Bács-Kiskun megye területén apolgári forradalom után = Die Umbildung der Verwaltung im Gebiet des heutigen Komitats Bács-Kiskun nach der bürgerlichen Revolution 
Cikk Lakáskultúra (Győr-Moson-Sopron megye) 
Cikk A lakóház fejlődéséhez Vas megye nyugati részén 
Cikk A lakóház fejlődésének kérdéséhez Vas megye nyugati részén 
Cikk Lettje - voltja. Békés megye : Tájnyelvi kifejezés létezés megjelölésére 
Cikk Limitációk. 1688., 1706., 1713. Szepes megye 
Cikk Lokális gazdasági társulások Hajdú-Bihar megye mezővárosaiban 
Cikk A magyar iparfejlődés hatása XVIII-XIX. századi Nógrád megye üvegiparának fejlődésére 
Cikk A mai Hajdú-Bihar megye területének 16-17. századi birtoklás- és településtörténeti képe 
Cikk A mai Kovászna megye népességszámának alakulása : 1910-1969 
Cikk A mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye honfoglalás és kora Árpád-kori földrajzi képe 
Cikk Maros megye feliratos rovásemlékei 
Cikk A mátraszőlősi (Nógrád megye) római katolikus templom kutatása 
Cikk Mecsekszakál, Baranya megye 
Cikk Megjegyzések alföldi törvényhatóságaink fejlődéséhez Jász-Nagykun-Szolnok megye és alkotórészei történeti példája alapján 
Cikk Megjelent Szolnok Megye Néprajzi Atlasza 1. kötete 
Cikk Megújuló téli népszokások : Kovászna megye 
Cikk Merre tart Szolnok megye tanyavilága? 
Cikk A millennium és Szabolcs megye 
Cikk Moson megye birtokos társadalma a 16. század végén 
Cikk Nagyböjti táplálkozás Észak-Heves megye palóc falvaiban 
Cikk Nagyböjti táplálkozási rend Hajdú-Bihar megye görög katolikus falvaiban 
Cikk Nagyrábé : Hajdú-Bihar megye 
Cikk Néhány újabb adat Vas megye helységneveinek történetéhez a 16. századból 
Cikk Néhány vonás Komárom megye településtörténetéhez 
Cikk Német betelepülések a mai Bács-Kiskun megye területére a XVIII. és a XIX. században 
Cikk A német csoportok betelepítése és küzdelmeik földesurukkal (Somogy megye, XVIII. század második fele) 
Cikk A németek viselete Pest megye nyugati felében 
Cikk A németség menekülése és kitelepítése Bács-Kiskun megye mai területéről (1944-1948) 
Cikk Népetimológia Veszprém megye helységneveiben 
Cikk Népi disznótartás Szútoron (Gömör megye) 
Cikk A népi vadfogás néhány változata Heves megye déli részén 
Cikk Néprajzi kutatások Szolnok megye múzeumaiban 
Cikk A Néprajzi Múzeumban: Csongrád megye népművészete 
Cikk Nógrád megye fatornyairól 
Cikk Nógrád megye határmentiségének egyes kérdései 
Cikk Nógrád megye népi építkezése a levéltári források alapján. 1700-1850 
Cikk Nógrád megye népi építkezése a levéltári források alapján (1700-1850) : ( 
Cikk Nógrád megye népművészete 
Cikk Nógrád megye néprajzi gyűjteményei 
Cikk Nógrád megye népzenéjének 20. századi gyűjtői 
Cikk Nógrád megye újratelepülése 
Cikk Nógrád megye XVIII. század végi vásárai és a Nógrád megyei adózók vásározási szokásai 
Cikk Nyugat-Dunántúl (Vas megye) népművészeti öröksége 
Cikk Oklevelek Jász-Nagykun-Szolnok megye volt hevesi részeinek 13. századi történetéből : 1251-1299 
Cikk Otthon e hazában : Nógrád megye nemzetiségi lakosairól 
Cikk Összefüggések a hagyományos építészeti falukép és az életmód változása között : Berekböszörmény, Hajdú-Bihar megye 
Cikk Pajtáskertek Nemespátrón. 1. rész : Somogy megye 
Cikk Pajtáskertek Nemespátrón. 2. rész : Somogy megye 
Cikk A parasztszőlőmívelés és a bortermelés Veszprém megye déli részében 
Cikk A parasztszőlőmívelés és bortermelés Veszprém megye déli részében : A szüret szerszámai 
Cikk Párbeszédek. Otrokocs, Gömör megye : Szöveglejegyzés nyelvjárásban 
Cikk Pásztorfargások (Győr-Moson-Sopron megye) 
Cikk Pest megye Duna jobbparti települései (1728-1828.) 
Cikk Pest megye földrajzi, néprajzi és történeti tagolódása 
Cikk Pest megye kelta kori régészeti leletei 
Cikk Pest megye közegészségügye a statisztikák tükrében 
Cikk Pest megye területi változásai XIX-XX. században 
Cikk Pest megye viszálya Pest városával piacra vitt paraszti termények körül az 1730-as években 
Cikk Pesthy Frigyes Helységnévtára : Fejér megye 
Cikk Régészeti adatok a középkori Bihar megye nyugati részének településtörténetéhez 
Cikk A régi istállók élete és a jószág takarmányozása Pest megye északi felében 
Cikk Régi mesterség-szók : Bács megye 1794. évi árszabásából 
Cikk Reguly Antal északi útja és Veszprém megye 
Cikk "Serkenj fel és állíts alsó iskolákat..." : Fejezetek Vas megye falusi iskoláinak történetéből, 1 
Cikk "Serkenj fel és állíts alsó iskolákat..." : Fejezetek Vas megye falusi iskoláinak történetéből, 1  
Cikk A sertéshús fogyasztása és tartósítása Somogy megye parasztságánál (1850-1960) 
Cikk Somogy megye arca a felszabadulás 30. esztendejében : Községi adat- és dokumentumtárak 
Cikk Somogy megye jobbágyparaszti népének csoportjai és gazdálkodása (XVIII. század elejétől a XIX. század közepéig) 
Cikk Somogy megye népművészete 
Cikk Somogy megye néprajzi gyűjteményei 
Cikk Somogy megye néprajzi kutatása az Ethnográfia évfolyamainak tükrében 
Cikk Szabolcs megye 19. századi szabályrendeletei 
Cikk Szabolcs megye a XVIII. században 
Cikk Szabolcs megye dézsmajegyzéke 1556-ból 
Cikk Szabolcs megye építést szabályozó rendeletei a 19. században 
Cikk Szabolcs megye és a hegyaljai mezővárosok kapcsolata a 18-19. században 
Cikk Szabolcs megye Mikoviny-féle térképe 
Cikk Szabolcs megye statútumai a pásztorok megrendszabályozására a XVIII. században 
Cikk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi képe 
Cikk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalma : Válogatott bibliográfia 1997. január 1-március 31. 
Cikk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye néhány vallásföldrajzi jellegzetssége, 1880-1949 
Cikk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyelvjárásának története 
Cikk Szabolcs-Szatmár megye a régi képes levelezőlapokon 
Cikk Szabolcs-Szatmár megye gazdaságföldrajza 
Cikk Szabolcs-Szatmár megye gazdaságilag elmaradott területei 
Cikk Szabolcs-Szatmár megye népi építészetének táji tagolódása 
Cikk Szabolcs-Szatmár megye néprajzi gyűjteményeinek és a múzeumok tudományos munkájának története. 
Cikk Szabolcs-Szatmár megye régi térképei 
Cikk Szántód, Somogy megye 
Cikk Szatmár megye : Könyvészeti adalékok 1968. jan. 1. - 1971. nov. 30. 
Cikk Szatmár megye legrégibb harangja 
Cikk Szatmár megye népessége és etnikai viszonyai a 19. század elején 
Cikk Szatmár megye néphagyományai. 1 : Beszámoló a Magy. Népr. Társ. megbízásából 1927 nyarán végzett néprajzi gyűjtésről 
Cikk Székely Múzeum (Bonyhád, Tolna megye 1947-1950) 
Cikk Székely Múzeum, Bonyhád, Tolna megye, 1947-1950 : Adalékok a Székely Nemzeti Múzeum második világháború utáni történetéhez 
Cikk Szemelvények Békés megye népének járványtani megfigyeléseiből, elképzeléseiből 
Cikk Szemelvények Csongrád megye állatorvostörténeti emlékeiből 
Cikk Személynevek mint nyelvjárástörténeti források : Zala megye nyelvjárási jellege a 14. században 
Cikk Szólásmódok : Tapolcza, Zala megye 
Cikk Szolnok megye falutípusai 
Cikk Szolnok megye kialakulásának kérdéséhez 
Cikk Szolnok megye mezőgazdaságának 20 éves fejlődése 
Cikk Szolnok megye mezőgazdaságának helyzete a felszabadulás előtt, a felszabadulás időpontjában és a felszabadulás után 1948 végéig 
Cikk Szolnok megye múzeumainak néprajzi gyűjteményei 
Cikk Szolnok megye tájainak népművészete 
Cikk Szolnok megye tanyarendszerének változásai 
Cikk Szolnok megye tanyavilága 
Cikk A szőlő- és borértékesítés gondjai Heves megye történelmi borvidékén 
Cikk Szövés, festés (Győr-Moson-Sopron megye) 
Cikk Szűcsmunka (Somogy megye) 
Cikk Tájszók. Ábránd, Somogy megye 
Cikk Tájszók. Ada, Bács megye 
Cikk Tájszók. Apóca, Brassó megye 
Cikk Tájszók. Bácsbodrog megye 
Cikk Tájszók. Bököny, Szabolcs megye 
Cikk Tájszók Bölcskéről. Tolna megye 
Cikk Tájszók. Csepre, Sopron megye 
Cikk Tájszók. Czófalva, Háromszék megye 
Cikk Tájszók. Czófalváról, Háromszék megye 
Cikk Tájszók Diósjenőről, Nógrád megye 
Cikk Tájszók. Esztergom megye 
Cikk Tájszók. Esztergom megye  
Cikk Tájszók. Fehér megye, Baracs 
Cikk Tájszók. Felsőméra, Abauj-Torna megye 
Cikk Tájszók. Fogaras, Fogaras megye 
Cikk Tájszók. Göcsej, Zala megye 
Cikk Tájszók. Gyalu, Kolozs megye 
Cikk Tájszók. Hajdú-Bihar megye 
Cikk Tájszók. Halmógy, Nagy-Küküllő megye 
Cikk Tájszók. Háromszék, Aranyosszék, Csík megye 
Cikk Tájszók. Háromszék, Nagyküküllő, Udvarhely megye 
Cikk Tájszók. Hétfalu, Brassó megye 
Cikk Tájszók. Hidas- és Tornyosnémeti, Abauj-Torna megye 
Cikk Tájszók. Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Cikk Tájszók. Komárom megye 
Cikk Tájszók. Kovászna - Vajnafalva, Háromszék megye 
Cikk Tájszók. Kölesd, Tolna megye 
Cikk Tájszók. Körmend, Hegyhát, Vas megye 
Cikk Tájszók. Lovász-Patona, Veszprém megye 
Cikk Tájszók. Nógrád megye 
Cikk Tájszók. Nógrád megye  
Cikk Tájszók. Otrokocs, Gömör megye 
Cikk Tájszók. Pest, Csanád megye 
Cikk Tájszók. Somogy megye 
Cikk Tájszók. Somogy megye  
Cikk Tájszók. Sopron megye 
Cikk Tájszók. Szernye, Bereg megye 
Cikk Tájszók. Tapolca, Ráposka, Zala megye 
Cikk Tájszók. Tárkány, Bihar megye 
Cikk Tájszók. Tolna megye 
Cikk Tájszók. Udvarhely, Bereg, Hajdú-Bihar megye 
Cikk Tájszók. Udvarhely megye 
Cikk Tájszók. Vas megye 
Cikk Tájszók. Veszprém megye 
Cikk Tájszók. Zala megye, Kányavár 
Cikk Tájszók. Zsujta, Abauj-Torna megye 
Cikk Tájszők. Komárom megye 
Cikk Táplálkozási tájak az északi magyar népterületen : A régi Torna megye konyhájáról 
Cikk Táplálkozási tájak az északi magyar népterületen : A régi Torna megye konyhájáról 
Cikk Társulati és vállalkozói rendszer, kubikusok munkavállaló szövetkezetek, különös tekintettel Csongrád megye földmunkásaira 
Cikk Terítéken Pest megye 
Cikk Természeti tájak és nyelvhatárok a Felföldön : Abaúj-Torna és Gömör-Kishont megye példája 
Cikk Tiszaroff, Szolnok megye 
Cikk A TIT Néprajzi Szakosztálya 1972. február 9-én... Békés megye nemzetiségeinek néprajzi szokásai és kölcsönhatásai címmel előadói konferenciát rendezett 
Cikk Tolna megye földrajzi neveinek ipartörténeti vonatkozásai 
Cikk Tolna megye földrajzi neveinek szerbhorvát rétegéről 
Cikk Tolna megye középbirtokos nemességének anyagi viszonyai a 19. század első felében 
Cikk Tolna megye nemzetiségi viszonyai a 18. században és a 19. század első felében 
Cikk Tolna megye népművészete 
Cikk Tolna megye néprajzi gyűjteményei 
Cikk Tolna megye Pesthy Frigyes helynévtárában. 2. 
Cikk Tolna megye Pesthy Frigyes helynévtárában. 3. - Mutató: 1-3. közleményhez 
Cikk Tolna megye telepítési problémái a 17. század végén és a 18. század első évtizedeiben 
Cikk A történelmi Szatmár megye néprajzához : Magyarok - románok - svábok - ruszinok 
Cikk A történeti Bereg megye parasztjainak vallomásai 1772-1773-ból : Mutatvány 
Cikk A történeti Hont megye néprajzi kutatása 
Cikk Udvarhely megye 
Cikk Ugocsa megye parasztsága az úrbérrendezéskor 
Cikk Újabb adatok Vas megye számrovásainak ismeretéhez 
Cikk Újkér, Győr-Sopron megye 
Cikk Vadaskertek a mai Heves megye területén a XVIII-XIX. században 
Cikk Változás és állandóság : Az etnikai viszonyok alakulása hét észak-erdélyi megye magyar többségű településvidékén 
Cikk Vas megye - történelem, táj és ember 
Cikk Vas megye földrajzi neveinek összegyűjtése 
Cikk Vas megye földrajzi neveinek összegyűjtése : Ünnepi ülés. Szombathely 1969. aug. 23. 
Cikk Vas megye irodalma 
Cikk Vas megye irodalma : 1995. ápr. 1.-jún. 30 
Cikk Vas megye irodalma : Bibliográfia és repertórium. 1972. 
Cikk Vas megye irodalma  
Cikk Vas megye népessége a 19. században 
Cikk Vas megye népművészete a Néprajzi Múzeumban 
Cikk Vas megye néprajzi gyűjteményei és a néprajzi kutatás vázlatos története, 1872-1987 
Cikk Vas megye rejtett kincsei. Az egyes igák kialakulása és típusai : Die verborgenen Schätze des Komitates Vas. Die Entstehung und Formen der einzelnen Joche 
Cikk Vas megye rejtett kincsei. Bognárbalták Ikervár környékéről : Die verborgenen Schätze des Komitates Vas. Wagnerbeile aus der Umgebung von Ikervár 
Cikk Vas megye rejtett kincsei. Török fokos, csákányfokos : Verborgene Schätze des Komitates Vas. Türkischer Fokosch, Spitzhackenfokosch. 
Cikk Vas megye szlovén lakta településeinek települési és építészeti sajátosságai 
Cikk Veszprém megye 10-11. századi kerámiája 
Cikk Veszprém megye Árpád-kori és késő középkori falusi lakóházai 
Cikk Veszprém megye építő- és építőanyag-ipari földtani nyersanyagai 
Cikk Veszprém megye falusi építészetéről 
Cikk Veszprém megye középkori templomépítészetének kutatási kérdései 
Cikk Veszprém megye malomipara és fejlődése 
Cikk Veszprém megye népi építkezése 
Cikk Veszprém megye néprajzi kutatásának 10 éves távlati terve 
Cikk Veszprém megye szlovák telepes községei 
Cikk Veszprém megye textilművészete I. : A balatonfüredi református templom úrasztali kendői 
Cikk Veszprém megye textilművészete. II. A halottas lepedők 
Cikk Viselet. Adatok a megye népviseletei múltjából 
Cikk A vonal alatt : Metszetek Baranya megye törpefalvairól 
Cikk A XVI. századi Szabolcs megye idegen etnikumú jobbágyságáról 
Cikk A XVIII. századi boszorkányok Tolna megye Duna menti községeiben 
Cikk Zala- és Vas megye paraszti ház- és lakáskultúrája a 19. században : A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Nyugat-Dunántúl tájegysége 
Cikk Zala megye 1848-as országgyűlési képviselői 
Cikk Zala megye az 1848/49-es polgári forradalom és szabadságharc idején 
Cikk Zala megye betelepítése a 18. század elején 
Cikk Zala megye helyneveinek ipartörténeti vonatkozásai 
Cikk Zala megye középkori falusi építészetéről 
Cikk Zala megye műemlékvédelméről 
Cikk Zala megye népesedéstörténetének irodalma. Hangsúlyok, hiányok, hipotézisek = Literature on the population history of county Zala. Tendencies, shortages, hypotheses 
Cikk Zala megye népművészete 
Cikk Zala megye szőlő- és bortermelésének mennyiségi mutatói (1873-1965) 
Cikk Zemplén megye falusi és mezővárosi iparának szakmái és mesterségei a XVI-XVII. században, különös tekintettel a Hegyaljára 
Cikk Zemplén megye falusi és mezővárosi iparának termelési viszonyai a XVI-XVII. században, különös tekintettel a Hegyaljára 
Folyóirat Bács-Kiskun Megye Múltjából 
Folyóirat Leltári Évkönyv Vas Megye Múltjából 
Folyóirat Somogy Megye Múltjából 
Folyóirat Somogy Megye Múltjából Sz. 44. 
Folyóirat Tanulmányok Csongrád Megye Történelméből 
Folyóirat Tanulmányok Pest megye Muzeumaiból 
Folyóirat Tanulmányok Tolna Megye Történelméből