Hazafias feliratok és szimbólimok 
 
 

 A 48-as forradalom szerezte vissza a magyar népnek a Rákóczi-szabadságharc leverése után feledésre ítélt nemzeti szimbólumainkat, kikényszerítve a Habsburgháztól az 1848. évi XXI. törvénycikket, melyben az uralkodó első alkalommal mondta ki, hogy „A nemzeti szín és az ország czímere ősi jogaiba visszaállíttatik”. E szimbólumok hamarosan a szabadságharcra mozgósító hatóerővé váltak, majd az önkényuralom idején a nemzeti ellenállás jelképei lettek.  A koronás címer ábrázolása a múlt századi népélet szinte minden területének tárgyi emlékein megjelenik a hétköznapok tárgyaitól kezdve az ünnepi, reprezentatív tárgyakig.