Cifraszűr - nemzeti szimbólum

Már a 18. század végi nemzeti megújulási mozgalom résztvevői azt hangoztatták, hogy a magyar nemzet legfőbb ismertetőjegyei és megtartói a nyelv és a ruha. A magyar nyelv védelmével párhuzamosan a magyar ruháért és táncért is komoly nemzeti mozgalom indult a korszakban. Az ősi, az igazi magyaros viselet keresésének mozgalma a 19. században is számos alkalommal felerősödött, így például a reformkorban vagy 1859-ben.

Noha a cifraszűr a paraszti öltözködés kiemelkedő darabja, sajátos nemzeti jellege miatt egyfajta politikai deklarációként, a "nemzeti törekvések" szimbólumaként is szolgált. Főként ennek köszönhető, hogy - egyes adataink szerint már 1848 előtt is, tömegesebben azonban az 1860-as évektől - a felsőbb társadalmi rétegek között is népszerűvé vált. A paraszti ruhadarabok közül példátlanul gyorsan vált nemzeti ruhadarabbá. A cifraszűrös ember pedig a magyar nép, a magyar köznép szimbólumaként bukkan felt a 19. századi politikai vagy életképfestészetben, olykor a szobrászatban.

N y i t ó o l d a l Vissza   |   Podmaniczky Frigyes, Teleki Sámuel és Victor Hugo cifraszűre