Cifraszűrábrázolások
Gróf Teleki Sándor cifraszűrében"A szivárvány minden színe ezer vegyületben, mint virágmező, illatos réten úgy tarkázott rajta a színáramlat. A fehér abaposztó, melyen a himzet volt a hellyel-közzel, s ott is csak rejtélyesen mutatá magát; nagy kitaréjozott, berovátkolt halvány ezüst csatt rajta, melyről térdig erő nemzeti szín kettős sallang, mint szomorú kőrisfa ágai, csüngöttek alá, - fényesre csiszolt csiholó-acél hullott le róla, másik oldalt kis zacskó kovának, taplónak, rajta csókolózó fehér galambok voltak hímezve, - mint misemondó pompás taláron, vakítólag borítá a díszítmény elől, - a mell helyén tenyérnyi nagyságú kerek tükör, száz színű keretben, - négyszögű gallérján tulipánrózsa, nefelejts, violás szőnyegszerű csoportozat, a két ujja végbe bevarrva, vérveres, narancssárga, ultramarin kék posztóval ki-farkasfogazva, - a varrás helyei keresztöltésekkel cifrán beborítva, s a szegélyzet, mint virágfüzér, keríté az egészet körül; az ujjakon, a könyök helyén egyiken badar lovas betyárlegény, karikás ostorral, - másikán alvó kanász legény, fejét macája ölébe hajtva. Ilyen volt az alkotmány"

(Teleki Sándor: Emlékeim 1-2. 1879-1880., 206-207.)

(Az eredeti felvételt Charles Hugo készítette 1853-ban
Musée Victor Hugo, Villequier
A klisét Yohann Deslandes készítette)
 
Vissza Cifraszűrábrázolások nyitóoldal