ALBERT Réka
1999    La Grande Plaine hongroise, symbole national. Genese d'un imaginaire, 18e-20e siecle.
In Villes et campagnes en Hongrie 16e-20e siecle. 11-37.
Budapest: Atelier Franco-Hongrois en Siences Sociales.
BÉNÉZIT, E.
1999    Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. Tome 14.
Paris: Gründ.
BÉRES András
1955    A debreceni cifraszűr.
Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztály.
CENNERNÉ WILHELMB Gizella
1978    Théodore Valerio Magyarországon.
Folia Historica 6:53-79.
DELALANDE, Jean
1947    Victor Hugo a Hauteville House.
Paris: Albin Michel.
ECSEDI István
1914    A hortobágyi pásztorviselet.
Néprajzi Értesítő 15:21-56.
F. DÓZSA Katalin
1978    A női divat változásai 1850-1895 között. Folia Historica 6:79-161.
1996    A rendi nemzettudat szimbóluma, a díszmagyar. Néprajzi Értesítő 77:155-166.
FLÓRIÁN Mária
1997    Öltözködés. In Magyar néprajz IV. Balassa Iván, főszerk. 585-769. Budapest: Akadémiai Kiadó.
2001    Magyar parasztviseletek. Budapest: Planétás.
GÁBORJÁN Alice
1979    On the Origins of the Hungarian Szűr. Acta Ethnographica Hungarica 28:375-395.
1989    Östliche Züge in der ungarischen Tracht. Acta Ethnographica Hungarica 35:195-295.
2000    Cifraszűrök. Budapest: Néprajzi Múzeum. /Catalogi Musei Ethnographiae, 5./
GERVERS-MOLNÁR, Veronika
1973    The Hungarian Szűr and Archaic Mantle of Eurasian Origin.
Toronto: K.n.
GRÁFIK Imre, szerk.
1996    Vas megye népművészete.
Szombathely: Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága
GYÖRFFY István
1930    Magyar népi hímzések I. A cifraszűr. Budapest: Magánkiadás.
1956    Matyó népviselet. Budapest: Képzőművészeti Alap.
1983    A magyar szűr. In Alföldi népélet. Válogatott néprajzi tanulmányok. Selmeczi Kovács Attila, szerk.
             397-423.
Budapest: Gondolat.
HEILBRUN, Francoise - MOLINARI, Danielle
1988    En collaboration avec le soleil. Victor Hugo photographies d l'exil.Paris.
Editions de la Réunion des musée nationaux.
HOFER Tamás
1975    Három szakasz a magyar népi kultúra XIX-XX. századi történetében. Ethnographia 86(2-3):398-416.
1991    Construction of 'Folk Cultur Hertitage' in Hungary and Rival Versions of National Identity. Ethnologia
             Europaea 21:145-170.
1999    Historisierung des ästhetischen. Die Projektion nationaler Geschichte in die Volkskunst. In Ethnische
             Symbole und ästhetische Praxis in Europa. Johler, Reinhard - Nikitsch, Herbert - Tschofen, Bernhard,
             Hrsg. 108-135. Wien: Instituts für Volkskunde.
HUGO, Victor
1969    Agendas de Guernesey de novembre 1855 a avril 1860. 1373-1517. Paris :Le club Français De Livre.
1972    Choses vues 1849-1869. Souvenirs, journaux, cahiers. Paris: Gallimard.
Katona Edit
2001    Posztóból készült viseletdarabok.
In Somogy megye népművészete. Kapitány Orsolya - Imrő Judit, szerk. 173-194.
Kaposvár: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
KESERŰ Katalin
1988    A képzőművészet szerepének érzékelése a nemzeti jelleg reprezentálásában.
In Forradalom után - kiegyezés előtt. A magyar polgárosodás az abszolutizmus korában. Németh G. Béla, szerk. 215-234.
Budapest: Gondolat.
KOSÁRY Domokos
1990    Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867.
Budapest: Háttér.
KRESZ Mária
1957    Ungarische Bauerntrachten 1810-1867.
Budapest: Corvina.
KÜLLŐS Imola
1988    Betyárok könyve.
Budapest: Mezőgazdasági Könyvkiadó.
LYKA Károly
1982    Nemzeti romantika. Magyar művészet 1850-1867.
Budapest: Corvina.
NÉMETH G. Béla, szerk.
1988    Forradalom után - Kiegyezés előtt. A magyar polgárosodás az abszolutizmus korában.
Budapest: Gondolat.
NIEDERMÜLLER Péter
1992    Die imaginare Vergangenheit: Volkskultur und Nationalkultur in Ungarn. Zeitschrift für Volkskunde
             88:185-201.
OELMACHER Anna
1951    Bihari Sándor (1856-1906). Szabad Művészet 3:376-385.
PALOTAY Gertrúd
1930    Szűrhímzés öltéstípusok. Néprajzi Értesítő 22:27-49.
PODMANICZKY Frigyes
1984    Egy gavallér emlékei.
Budapest: Helikon.
SCHUBERT, Gabriela
1988    Die Rolle der Kleidung in der Nationalbewegungen der Donauvölker. Zeitschrift für Balkanologie
             24:145-172.
SELMECZI-KOVÁCS Attila
2001    Nemzeti jelképek.
Budapest: Néprajzi Múzeum. /Magyar népművészet, XXVI./
SINKÓ Katalin
1989    Der Tschikosch als ein orientalisches Thema. In Bild-Kunde - Volks-Kunde. Die III. Internationale
             Tagung des volkskundliches Bildforschung Komitee bei SIEF. Kunt, Ernő, Hrsg. 239-252. Miskolc:
             Herman Ottó Múzeum.
1989    Az Alföld és az alföldi pásztorok felfedezése a külföldi és a hazai képzőművészetben.
             Ethnographia 100(1-4):121-155.
SZABÓ Júlia
1985    A XIX. század festészete Magyarországon.
Budapest: Corvina.
SZELESTEY László
1991    Gefertigt in Eisenstadt und Sopron.
In Volkskunst hinter Gittern. Gürtler Wolfgang, Bearb. 10-39.
Eisenstadt: Burgenländische Landesmuseum. /Katalog Neue Folge, 35./
TAKÁCS, Mária
1936    János Jankó.
Budapest.
TÁLASI István
1977    Kiskunság
Budapest: Gondolat.
TELEKI Sándor
1879-1880    Emlékeim 1-2. Budapest: Aigner.
1977    Egyről - másról. Újabb emlékeim I-II. Budapest: Révai Testvérek.
1973    Emlékezzünk a régiekről. Emlékezések és levelezés. Közzéteszi: Csetri Elek. Bukarest: Kriterion.
TELEPY Katalin
1985    Iványi Grünwald Béla.
Budapest.
TOMPOS Lilla
1999    48 hatása a magyar viseletre.
In '48 kultusza. G. Merva Mária, szerk. 119-138.
Gödöllő: Gödöllői Városi Múzeum. /Gödöllői múzeumi füzetek, 4./
VAHOT Imre
1984 [1846]    Magyarföld és népei eredeti képekben.
Pest: K.n.