Cifraszűr - nemzeti szimbólum

Podmaniczky Frigyes, Teleki Sándor és Victor Hugo cifraszűre

Victor Hugo és gróf Teleki Sándor cifraszűre

Teleki visszaemlékezései szerint a tőle kapott cifraszűrt, miután azt szétfejtette és hozzávarratott más hímzett textildarabokat, a tölgyfa faragásokkal díszített, négyszögletű alacsony háló- és dolgozószobája plafonjának díszítéséhez használta fel: "A tetőzet olyan szép, olyan eredeti, olyan sajátságos, amilyet képzelni is alig lehet. Elbámultunk rajta s rá ismerénk, hogy a magyar szűrből készült". A ház ma is egyedülálló tárgyi bizonyítéka Victor Hugo orientalista és romantikus érdeklődésének - a cifraszűr későbbi sorsáról azonban semmit sem tudunk (Teleki 1879-1880:212).

N y i t ó o l d a l Vissza   |   [1] [2] [3] 4   |   Polgári cifraszűrdivat a 19. század második felében