menuartifactsphotosdrawings
peoplecollectorartifact listinformation


Idol drawings

Bálványrajzok

Benedek Baráthosi Balogh's drawings of amulets and idols made during his expedition in the Amur area, 1908

Benedek Baráthosi Balogh made more than 300 drawings of amulets, idols, grave decorations and shamanic equipment among the eastern Tungus (mainly Olcha, Gold and Oroch) and on the basis of Tungus objects stored in the museum of Khabarovsk. The whole material is to be found in the Ethnological Archive of the Museum of Ethnography, Budapest in form of a manuscript. It contains also short descriptions of the objects.

Baráthosi Balogh Benedek amulett- és bálványrajzai 1908-as Amur-vidéki gyûjtése alapján

Baráthosi Balogh Benedek Amur-vidéki gyûjtõútja során több, mint 300 rajzot készített amulettekrõl, bálvány ábrázolásokról, sírdíszítésekrõl és sámán felszerelésekrõl a keleti tunguz (elsõsorban olcsa, gold és orocs) népek körében, illetve a habarovszki múzeum tunguz anyaga alapján. A teljes anyag rövid leírásokkal a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában található kéziratként.


To drawings A rajzokhoz