General terms and conditions

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cég neve. (székhely:.., adószám:…), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: aszf_sablon.pdf

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve:
A szolgáltató székhelye:
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):
Telefonszámai:
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
Engedély száma:
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.
1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.
1.4. Rendelkezésre állás.

 

TICKETS