MaDok-program

The program

A MaDok-program a kortárs tárgyi világ megőrzésérére és a jelenkor múzeumi dokumentációjára helyezi a hangsúlyt, egy központi nyilvántartási rendszer felépítésével és működtetésével. A cél nem egy külön a jelenkorra specializálódó, önálló intézmény megalapítása, hanem a különböző intézmények, kutatások közötti kapcsolat megteremtése, és egy információs rendszeren keresztül hozzáférhetővé tétele. A MaDok-hálózat az intézményi együttműködésen túl, hosszabb távon a kutatások tervezhetőségéhez is segítséget adhat.

A MaDok-hálózathoz való csatlakozás egy minimális adminisztrációt (Együttműködési nyilatkozat kitöltése, és eljuttatása a regisztrációs központba) követően jön létre. A hálózaton belüli munka az információs rendszer feltöltésén és működtetésén túl az intézmények és kutatók közötti tényleges együttműködés keretét is adja, ahol az együttműködő felek teljesen egyenrangú partnerek.

A Néprajzi Múzeum az elmúlt egy évben igyekezett megteremteni a MaDok-hálózat működéséhez szükséges minimális szervezeti és adminisztratív hátteret. Kialakítottunk egy nyilvánosan hozzáférhető adatbázist és egy regisztrációs központot (MaDok-központ), amelyek a tájékozódás és a tájékoztatás feladatát látják el.

A tágabb kutatási keretekhez kapcsolódóan a Néprajzi Múzeum a továbbiakban is folytatni kívánja a MaDok-füzetek kiadványsorozat megjelentetését is, teret engedve elemző tanulmányok, hazai és nemzetközi tudományos eredmények megjelentetésének.

A MaDok-hálózat tehát nem pénzforrások biztosítására, vagy előre meghatározott kutatási feladatok elvégzésére életre hívott szervezeti keret. Inkább egy, a muzeológia számára még mindig kihívásokat jelentő kategória, a jelenkor fogalmához tartozó, gyűjteményi szempontokat is megvalósító empirikus kutatások átláthatóvá tételére, és egy tudományos fórum kialakítására tett kísérlet. Az együttműködés alapfeladatait ellátó regisztrációs központot a Néprajzi Múzeum biztosítja. Az együttműködés akár rövidebb távon is kedvezően hathat a jelenkorkutatás és a múzeumi gyűjtemények kapcsolatára, hosszabb távon pedig módszeresen végiggondolt közös tudományos célok megvalósítására.

TICKETS