Múzeumi jelenkutatás

A MaDok-program

A MaDok-program a kortárs tárgyi világ megőrzésérére és a jelenkor múzeumi dokumentációjára helyezi a hangsúlyt. A kezdeményezés figyelembe veszi, hogy társadalmi múzeumi kontextusban a jelenkor nem egy saját múzeumot, hanem stabil módszertani alapokra helyezett kutatási programot jelent, amelyet a programhoz csatlakozó intézmények saját missziójuk szerint végeznek. A cél, tehát nem egy külön a jelenkorra specializálódó, önálló intézmény megalapítása, hanem a különböző intézmények, kutatások közötti kapcsolat megteremtése, és egy információs rendszeren keresztül hozzáférhetővé tétele. A MaDok-program elsődleges feladata tehát a hálózatosodás elősegítése, az intézményi együttműködés kereteinek megteremtése. Ez hosszabb távon a kutatások tervezhetőségéhez is segítséget ad.

A MaDok-hálózathoz való csatlakozás egy minimális adminisztrációt (Együttműködési nyilatkozat kitöltése, és eljuttatása a regisztrációs központba) követően jön létre. A hálózaton belüli munka az információs rendszer feltöltésén és működtetésén túl az intézmények és kutatók közötti tényleges együttműködés keretét is adja, ahol az együttműködő felek teljesen egyenrangú partnerek.

A Néprajzi Múzeum a 2003-ban indult program missziója szerint megteremtette a MaDok-hálózat működéséhez szükséges minimális szervezeti és adminisztratív hátteret: kialakított egy nyilvánosan hozzáférhető kutatási adatbázist és egy regisztrációs központot, amelyek a tájékozódás és a tájékoztatás feladatát látják el.

A MaDok-program eredményeiből kiadványsorozatot is megjelentet a Néprajzi Múzeum MaDok-füzetek sorozatcímen. A kiadványsorozat elemző tanulmányok, hazai és nemzetközi tudományos eredmények megjelentetésével is az együttműködés módszertani alapjainak megteremtésére törekszik.

A MaDok-hálózat tehát nem pénzforrások biztosítására, vagy előre meghatározott kutatási feladatok elvégzésére életre hívott szervezeti keret. Inkább egy, a muzeológia számára még mindig kihívásokat jelentő kategória, a jelenkor fogalmához tartozó, gyűjteményi szempontokat is megvalósító empirikus kutatások átláthatóvá tételére, és egy tudományos fórum kialakítására tett kísérlet.

Az együttműködés alapfeladatait ellátó regisztrációs központot a Néprajzi Múzeum biztosítja. Az együttműködés akár rövidebb távon is kedvezően hathat a jelenkorkutatás és a múzeumi gyűjtemények kapcsolatára, hosszabb távon pedig módszeresen végiggondolt közös tudományos célok megvalósítására.