Szerző: Fülöp Hajnalka, Katona Edit, Kerezsi Ágnes, Sedlmayr Krisztina

Bocskor, csizma, paduka

Kalandozás a lábbeli körül

Kiállítási vezető

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2017. 80 p.

A kiállítás, ahogy a hozzá tartozó katalógus a Néprajzi Múzeum gyűjteményének egy tárgytípusa, a lábbelik példáján keresztül mutatja be a néprajzi tárgy időbeli és térbeli változatosságát, használatának és jelentéseinek gazdagságát. Kísérletet tesz arra, hogy a múzeum Kárpát-medencei és nemzetközi lábbelianyagának jelentős részét, csaknem kétszáz év különféle tárgyait egymás mellé helyezve a merítést együtt értelmezze. Kulturális kalandozásra hív: a magyar vidék, Európa és távoli földrészek reprezentánsainak aprólékos megfigyelésére. A kiállítás nem teljes öltözetek részeként láttatja a lábbeliket – a „viseletkiegészítők” ezúttal főszerephez jutnak. Az anyag nem illeszkedik kronológiai sorba és nem régiókként bontott. A bevezető három példa - bocskor, csizma, paduka - kibontása és a mezítlábasság után a tárgyakat a hétköznapok és ünnepek fogalma köré csoportosítottuk. Éghajlat, földrajzi és épített környezet, életmód, vallás, társadalmi nem, életkor kategóriái tagolják tovább az anyagot. A tárgyak egy részének készítéséről és használatáról bőséges ismeretekkel rendelkezünk, többségük értelmezésében azonban csak a szakirodalom és analógiák nyújtanak segítséget.

Belelapozok a kiadványba
JEGYEK