Szerző: Kiss Margit

Virágozódott... Anno

Az Umlingok Kalotaszegen

Kiállítási katalógus

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2008. 119 p.

"[...] egyszer valamikor el kell végezni azt a munkát, melyet Jankó János sürgetett: rajzban, de még inkább színes másolatban össze kell gyűjteni templomi festményeinket. [...] Enélkül nem lehet összehasonlítást végezni, értékelő megállapításokat tenni, illetőleg helyes következtetéseket levonni. Ez a munka sürgős, mert a festmények anyaga romlandó, s néhány pusztulás már pótolhatatlan veszteségeket okozhat..."
(Kelemen Lajos, 1927)

 

Kalotaszeg festett asztalosmunkáinak említésekor - akár a templomokról, akár bútorokról legyen szó - szinte mindig elhangzik az Umlingok neve, akikről elsőként Jankó János emlékezett meg a vidékről írt nagy munkájában, 1892-ben.

A szász festőasztalos-család - idősebb Umling Lőrinc és két fia, ifjabb Umling Lőrinc és János - az 1740-es évektől a század végéig templomok sokaságán hagyta rajta keze nyomát, s látta el festett asztalosbútorokkal a falvak népét. Hatásuk a következő két évszázadban is érvényesült. Az általuk meghonosított, olasz reneszánszban gyökerező, provinciális, majd fokozatosan elnépiesedő díszítmények a 19. században tovább éltek a templomokban, a népi és népi ihletésű polgári bútorokon egyaránt.

Kik is hát az Umlingok, akik fél évszázadra "monopolizálták" Kalotaszeg templomainak díszítését? Milyen jellegzetes ornamentikákat találunk műveiken? Honnan hozták magukkal ezeket a - Jankó János egykori kritikája szerint - "idegen szellemű" díszítményeket? Kiket utánoztak ők, és később kik másolták őket? Hogyan vált munkásságuk a "magyar népművészet" részévé?

A kiállítás és a katalógus ezekre a kérdésekre keresi a választ; az Umling-műhelyről eddig szétszórtan megjelent levéltári adatokat, a Néprajzi Múzeum idekapcsolódó tárgyi anyagát, az Állami Műemlékvédelmi és Restaurálási Központ és a kolozsvári Transsylvania Trust Alapítvány 1997-ben indított Erdélyi falképek és festett famennyezete elnevezésű felmérőprogramjának fényképeit, gyűjtéseit egybevetve bemutatja a festőasztalos-család - mind mennyiségét, mind jelentőségét tekintve - egyedülálló munkásságát és annak hatását a következő nemzedékekre.

Tartalom

Bevezető
A festőasztalosokról
Az Umling család
Szász előzmények
Kalotaszegi előzmények
A művek
A kortársak
Az utódok
Adattár
Irodalom

 

JEGYEK