Kiállítás

Kettő egy pár

Szerelem, udvarlás, esküvő a 20. században 2006. okt. 17. - 2007. febr. 4.
A kiállításban a 20. század három időszaka emelkedik ki a témacsoportokba rendezett tárgyak és az azokat kísérő, aláfestő dokumentumok, hang- és fotóanyag közvetítésével.


Az első a II. világháború előtti korszak a romantikus-polgári udvarlási és házasságkötési szokásokkal, amelyek a század első felében egyre inkább átkerülnek a parasztság polgárosodó rétegeihez, és lassan kiszorítják a népi hagyományokat. A második korszak az 1970-es, 80-as évek, amelyben a szocialista erkölcs ellenhatásaként a "szabad szerelem" és az ehhez kapcsolódó párválasztási (már nem udvarlási) szokások, természetesen a gazdasági lehetőségek korlátai között új rituálét és új tárgykultúrát alakítottak ki.
A harmadik korszak a jelen, a 20-21. század fordulója, amely sok tekintetben az előző korszakok jellemző vonásait, tárgyi és szokásbeli elemeit újítja fel, öltözteti mai, fogyasztói köntösbe, így próbálva meg az örökzöld témát a mai generációk számára is elfogadhatóvá, a rituálét játszhatóvá, átélhetővé tenni.


A kiállítás téma szerinti csoportosításban tárja a néző elé e három korszak tárgyi és dokumentumanyagát, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy nemcsak az egyes korszakok jellemző vonásait, tendenciáit mutatja meg, hanem szembesíti a látogatót az idő és a divatok múlékonyságával, az egyik legfontosabb átmeneti rítushoz tapadó, sokszor szép és felemelő, gyakran azonban hivalkodó és álságos vonásokkal is.A tárlat a Kiállítási dominó 2006 -> országos rendezvénysorozat keretében a zalaegerszegi Göcseji Múzeumban rendezett kiállítás budapesti változata.

Rendezők: Marx Mari, Megyeri Anna és Kovács Zsuzsa

 

 

 

 

JEGYEK