Kiállítás

Legendás lények, varázslatos virágok

A közkedvelt reneszánsz 2008. nov. 15. - 2009. szept. 27.
2008 a reneszánsz éve Magyarországon. A programsorozat keretében a Néprajzi Múzeum is rendez kiállítást, noha ez első pillanatra talán ellentmondásosnak tűnik. Egy alapvetően 18-20. századi tárgyakat őrző gyűjtemény nem vállalkozhat 16-17. századi folyamatok bemutatására. A cél tehát nem lehet a "reneszánsz kor" népi kultúrájának megismertetése.


A köznép tárgyainak számos eleme köthető a nagy európai stíluskorszakokhoz, akár díszítésében, az alkalmazott kompozíciós formák és az ornamentika területén, akár az alkalmazott technikai megoldások, illetve innovációk megjelenésében. Mivel a reneszánsz elemek alkalmazásának gazdagsága szembetűnő és sokoldalú, a korábbi kutatás előszeretettel hangsúlyozta a magyarországi, olasz eredetű reneszánsz folyamatos továbbélését a magyar, különösen az erdélyi régi stílusú népművészetben. Az elődök eredményei ma sok területen árnyalhatók, kiegészíthetők.


A kiállítás a Néprajzi Múzeum gazdag gyűjteményeiből válogat, elsősorban a reneszánsz eredetű mintakincs megismertetésére vállalkozik, a magyar anyag mellé tudatosan felsorakoztatva nemzetiségi tárgyakat, valamint a kutatásból eddig kimaradt köznépi recehímzéseket, ónedényeket, iratokat. A saját tárgyak mellett más gyűjteményekből származó, kölcsönzött műtárgyak és dokumentumok segítik az értelmezést, mint ahogyan nagy segítséget jelentenek az újabban a világhálón publikált adatbázisok is.

A hímzéseken, templombelsőkben, ón- és cserépedényeken, kéziratokon, mézeskalács ütőfákon felbukkanó állatalakok - szarvasok, fiait vérével tápláló pelikánok, egyszarvúk, pávák - más-más időszakokban, eltérő szellemi, gondolati háttér és előképek alapján kerültek köznépi tárgyakra. A kiállításban nagy hangsúlyt kapnak tehát az értelmezési kereteket jelentő szellemi, kulturális, politikai, gazdasági és társadalmi, valamit technológiai folyamatok. Ezek egyrészt azt mutatják, hogyan és mely műfajokban, területeken jelentek meg reneszánsznak tekinthető elemek a 16-17. századi Magyarország, Európa tárgyi világában, másrészt érzékeltetik azokat a folyamatokat, ahogyan ezek az elemek a 18-19. században a köznépi tárgyakra lekerültek.

A kiállítás a sárkányokat, egyszarvúkat, ugró szarvasokat, oroszlánokat, gránátalmákat és olasz korsókba rendezett virágcsokrokat a 18-19. század gyönyörű tárgyain keresztül tárja a közönség elé. Festett bútorok és mennyezetkazetták, mázas kerámiák, ónedények, szőttesek és hímzések, a Néprajzi Múzeumnak a nagyközönség és a szakmai érdeklődők előtt is ismeretlen tárgyai és rajzai kerülnek egymás mellé, s ezáltal új megvilágításba, új értelmező kontextusba.


A kiállítás rendezői:
Lackner Mónika (főrendező), Kiss Margit, Tasnádi Zsuzsanna, Vida Gabriella
Fotó: Sarnyai Krisztina

A kiállítás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett 2008-as Reneszánsz Év eseménye.

JEGYEK