Kiállítás

Horvát szellemi kulturális örökség az UNESCO-listákon

2011. nov. 8. - 2011. nov. 27.
Élő hagyomány, tudás, szakértelem, kreativitás, szépség, változatosság, folytonosság, nemzedékről nemzedékre történő átörökítés, önérzet, büszkeség, identitástudat, tisztelet, a szellemi és a tárgyi kultúra megbonthatatlan együvé tartozása és kölcsönhatása, megértés, közösségi jelleg, párbeszéd, kommunikáció az emberekkel, a természettel és a világmindenséggel, de talán mindenek felett szeretet: hiszen szeretet, elhivatottság és lelkesedés nélkül mindaz az üzenet és jelentés, amelyet a szellemi kulturális örökség, mint felettébb összetett jelenség, mélyen magában hordoz, egymagában igencsak egysíkú és kevésbé átfogó lenne.

 

A szellemi kulturális örökség felismerése és felmutatása kedvező hatással van családok, közösségek, kultúrák és nemzetek életére egy adott térségben. Feltárva és hangsúlyozva saját közösségünk alkotókészségét, jobban megértjük mások kreativitását is, hiszen éppen ez a gazdagság és sokszínűség a kultúrák közötti tisztelet és párbeszéd előfeltétele. Szellemi örökségünknek ez a nemzetközileg elismert reprezentatív jegyzéke bizonyítja, hogy Horvátország egy alkotó emberek által lakott, kulturális és természeti értékekben gazdag kis ország. A Kulturális Minisztérium támogatásával egybegyűjtött igen változatos kulturális örökség egyúttal jelképezi egy közösség vagy csoport azon törekvését, hogy az ősi, de még ma is frissen élő hagyomány ápolásával nyilvánosan is megerősítse saját kulturális és nemzeti identitását.


Az egyes elemek területenkénti változatos megjelenési formája arról tanúskodik, hogy a kisebb vagy nagyobb, falusi vagy városi modern közösség életét mélyen átszövik a hagyományok. A globális egységesülés korában éppen a tradíció eme gyöngyszemei hangsúlyozzák az örökség tiszteletének fontosságát és nélkülözhetetlenségét, amelyet egykor a szüleinktől kaptunk és továbbadjuk a gyermekeinknek. Minden sajátosságunk és egyediségünk az egyén és a közösség teremtő és alkotó erejének elismerése. Az UNESCO támogatásával és ezzel a kiállítással szellemi örökségünk gazdag kincsesládája fokozatosan feltárul - bepillantást nyújt majd a világnak és hozzáférhetővé válik más kultúrák számára is, akikkel együtt igyekszünk gyermekeink számára gazdagabb és tartalmasabb jövőt biztosítani.A kiállítást a Horvát Köztársaság Kulturális Minisztériuma a budapesti Horvát Nagykövetséggel együttműködve valósította meg.

A kiállítás a Magyarország és Horvátország közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési megállapodás megkötése alkalmából kerül megrendezésre.

JEGYEK