Kiállítás

Nigéria uralkodói

2014. szept. 20. - 2014. dec. 15.
Ősi szokások, építészet, fantasztikus cicoma: a Nigéria uralkodói című kiállítás a különböző törzsek legbelsőbb köreibe vezet be minket a királyuk személyén keresztül. Minden király pompás, teljes díszben készült hivatalos portréját az uralkodó rövid életrajza kíséri, valamint ismertető az adott törzs szokásairól és történetéről.

 

Egy nép, amely nem ismeri a saját történelmét, eredetét és kultúráját olyan, mint egy gyökértelen fa
 
A kultúra dokumentálása és megőrzése kulcsfontosságú az eredet megértéséhez, illetve az identitástudat kialakulásához. Vitathatatlan tény, hogy Nigériában nincs elegendő kulturális archívum.
 
Nigéria, Afrika egyik legnagyobb és leggazdagabb országa gazdag ősi és modern hagyomány- és szokásvilággal, valamint megannyi apró királysággal rendelkezik. A gyarmatosítás előtt számtalan kis monarchia volt a régióban, ezekben királyok uralkodtak, akik ellátták a falubeli diplomáciát, az öröklési kérdéseket megoldották, és a zsarnokságnak elejét vették. A brit betolakodók szintúgy kreáltak jó pár uralkodót, és a már meglévőket új királyságokkal bővítették.
Annak ellenére, hogy nincsen alkotmányos szerepük (a monarchiát mint államformát 1963-ban eltörölték, és ezzel Nigéria nemzetközösségi köztársasággá vált), az egyeduralkodói struktúra továbbra is hangsúlyos maradt az ország politikai színterén. Ezek a királyok igen nagy tiszteletben állnak a törzsükben, és annak ellenére, hogy nagyon kevés információ áll rendelkezésre Nigéria különböző királyságairól, szerves részei az ország történelmének. Nincsenek hivatalos adatok a jelenleg uralkodó királyok számáról, valószínűleg annyi király van, ahány törzs. Sajnos a fiatalabb generációhoz tartozók nem mindig tudnak kötődni hagyományos szerepükhöz, és azonosulni vele - mindamellett a letűnt idők ezen emléke él: a királyok az ősi tradíciókat őrzik, bölcsességük és hatalmuk megbecsült.
 
Ősi szokások, építészet, fantasztikus cicoma: a Nigéria uralkodói című kiállítás a különböző törzsek legbelsőbb köreibe vezet be minket a királyuk személyén keresztül. Minden király pompás, teljes díszben készült hivatalos portréját az uralkodó rövid életrajza kíséri, valamint ismertető az adott törzs szokásairól és történetéről.
 
A Nigéria uralkodói című kiállításon ritka bepillantást nyerhetünk ezen különleges személyiségek életmódjába, akiknek antropológiai gyökerei mélyebbek nem is lehetnének, amint egy új évezredbe lépnek.Az elgondolás e projekt mögött az, hogy ezt a változatos országot beutazva és a portrékon túltekintve felfedezzem a személyek környezetét, akik kulturális örökségünk gondnokai és a béke őrei, megismertessem az építészetüket és az öltözködési stílusukat, hogy személyiségükön keresztül bemutassam és dicsőítsem országom gazdag kultúráját.
 
Azt a nézetet vallom, főként a mai világ becstelenséggel és kétellyel teli válsága idején, hogy az emberek a köztük lévő különbségeket erősségnek tartják, nem kivetnivalónak vagy elválasztó erőnek."
 
George Osodi nigériai fotográfus művészi hitvallása

Kurátorok: Zsazsi Chaillet és Ziggi Golding

JEGYEK