Elhunyt Varga Marianna etnográfus

Varga Marianna
etnográfus

(Budapest, 1926. január 14. – Budapest, 2017. július 6.)

Varga Marianna a magyar népi díszítőművészet jeles kutatója, a népművészeti értékek továbbéléséért sokat munkálkodó, elhivatott etnográfus volt. Munkásságának kiemelt témája a magyar parasztság tárgyi népművészete, díszítőművészete, elsősorban a népviseletek valamint a textilművesség valamennyi szakága, a szőttesek és a népi hímzések területe.

Egyetemi tanulmányai alatt kezdett foglalkozni a népi hímzéskultúra és a népviseletek kutatásával. Mestere Fél Edit etnográfus, a Néprajzi Múzeum textil- és viseletgyűjteményét vezető muzeológus már egyetemistaként bevonta a néprajzi tárgygyűjtésekbe. A jeles népviseletes vidékekről (palócok, matyók, Sárköz) számos tárgyat és fotófelvételt őriz Varga Marianna gyűjtéseiből a Néprajzi Múzeum. Az 1960-as évek második felében a gyűjteményben részmunkaidős feladatot is vállalt.

További pályája során az öntevékeny népművészeti mozgalmak irányításával és módszertanával foglalkozott, számos alkotócsoporttal és kiemelkedő népművésszel dolgozott együtt az úgynevezett élő népművészeti mozgalomban, az annak alapját jelentő tanításmódszertanának kidolgozása során.

Cikkei és tanulmányai néprajzi szakkiadványokban, tudománynépszerűsítő írásai közművelődési kiadványokban, folyóiratokban jelentek meg. Publikációi a néprajztudomány számára is fontos adatokat, meglátásokat rögzítettek. Önálló kötetei mellett számos kiadványt szerkesztett. Szakmai munkáját több elismerés fémjelzi: A Magyar Népköztársaság Munka érdemrendje arany fokozata (1983), Vankóné Dudás Juli Díj (2000), Életfa-díj (2004). 2005-ben Tura díszpolgárává választották.

A kézműves alkotók széles köre, népi iparművészek generációi tanulhattak Varga Marianna szeretetteljes és támogató útmutatásaiból a személyes találkozások során a különböző szakmai programokon. Kedves személye fájóan hiányozni fog mindazoknak, akik ismerték, tisztelték és szerették.

Varga Marianna által gyűjtött sárközi "halottaspárna". NM 53.76.4.
Varga Marianna által gyűjtött sárközi "halottaspárna". NM 53.76.4.

Varga Marianna 2003-ban megjelent, matyó hímzéseket ismertető kötetének digitális változata.