Elhunyt Gáborján Alice

 

Gáborján Alice 1922-ben született, Mezőtelegden nevelkedett. 1951-ben szerzett bölcsészdiplomát Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 1954-től lett a Néprajzi Múzeum munkatársa. Kezdő kutatóként észak-magyarországi falvakban végzett terepmunkát, tárgyakat is gyűjtött, amelyekkel a Textil- és a Mesterséggyűjteményt gyarapította. 1967-68-ban az archaikus elemeket is őrző szlavóniai magyar falvak öltözködéskultúráját tanulmányozta a helyszínen. 1968-ban szerzett doktori fokozatot a magyar népviseletek témakörében írott dolgozatával, amely egy évvel később a Corvina Kiadó gondozásában több nyelven is megjelent.

Tudományos érdeklődésének középpontjában a múzeumi tárgyak kultúrtörténeti vonatkozásai álltak, a főúri és paraszti öltözködés egymásra hatásának problémája foglalkoztatta. Ő végezte el a gyapjú felsőruhák, elsősorban a szűrök, szűrujjasok szerkezeti szempontú rendszerezését. Elsőként kutatta a múzeum lábbeli anyagát. Vizsgálta a múzeum ázsiai textiltárgyait is. 1964-66-ban Ember és cipő címmel vándorkiállítást, 1977-ben szűrkiállítást rendezett. 2000-ben jelent meg Cifraszűrök című katalógusa.

1981 és 1994 között nyugdíjas kutatóként a Néprajzi Múzeum Textil- és viseletgyűjteményében dolgozott. 1994-ben kandidátusi fokozatot kapott. Tanulmányai elsősorban az Ethnographia és a Néprajzi Értesítő, valamint külföldi szakfolyóiratok hasábjain jelentek meg.

Gáborján Alice 2018. október 2-án, 96 évesen távozott. Fájó szívvel búcsúznak tőle egykori kollégái, tisztelői, tanítványai. Emlékét megőrizzük.

 

Főkép: Gáborján Alice 1964-ben kiállított múzeumi igazolványa.