Hírek

Pálóczy Krisztina munkatársunk Lajtha-díjat vett át január 21-én

Idén Pálóczy Krisztina muzeológus érdemelte ki a Lajtha-díjat, amelyet január 21-én adtak át a Magyar Rádió Márvány termében.  Lajtha László munkatársaival óriási kulturális feladatot vállalt: autentikus népzenét és néptáncot gyűjtött. Klasszikus zenei műveltsége és a magyar népzene világa olyan termékenyen hatottak életművére, ami számára - és a magyar kultúra számára - nemzetközi elismerést hoztak és egészen a Francia Szépművészeti Akadémia tagságáig juttatták őt. Népzenegyűjtő munkásságáért 1951-ben Kossuth-díjat kapott.

Gyurkó Csilla, a Lajtha-hagyaték gondozója kiemelte, hogy Lajtha László munkásságának is szüksége van olyan kutatókra, szakemberekre, akik megörökítik, archiválják, elemzik és felmutatják értékeit. "Egy olyan kutatónak van alkalmunk megköszönni Lajthával kapcsolatos munkáját, aki pályája kezdetétől fogva elkötelezte magát a magyar népzene mellett és ennek keretén belül jelentősen hozzájárult Lajtha László munkásságának megőrzéséhez és méltó bemutatásához." - hangzott el a Pálóczy Krisztina tevékenységét méltató laudációban.

Pálóczy Krisztina, a Néprajzi Múzeum Népzenei Gyűjteményének munkatársa tárta fel, hogy a népzenei gyűjtemény története gyakorlatilag végig összefügg Lajtha Lászlóval, aki 1914-től dolgozott a gyűjteményben. Az 1950-es évektől már nem hivatalosan, de szervesen együttműködve egészen a haláláig. Pálóczy Krisztina szerepet vállalt a gyűjtemény anyagainak digitalizálásában, a dokumentumok, felvételek megőrzésében. A gyűjteményi irattárat 1929-tól, Lajtha László nemzetközi tudományszervezői tevékenysége idejétől sikerült digitalizálni. A zenei felvételeket, azok lejegyzéseit folyamatosan publikálják a múzeum honlapján is. Az egyik legjelentősebb siker a több intézmény anyagát tartalmazó, Lajtha László és csoportjának gyűjtéseit bemutató online katalógus létrehozása, amelyben az 1951-től Lajtha haláláig tartó gyűjtéseket rekonstruálják. Ez az anyag valamivel több mint 3000 rekordot tartalmaz.

A kutatási eredmények megőrzésében és feldolgozásában nagy szerepe volt Pálóczy Krisztinának, aki 1998-tól kezdve a Kálvin téri református templomban a Kálvin kórus vezetője is. A gyülekezet történetét kutatva derült ki Lajtha László kapcsolódása a Kálvin téri gyülekezethez, amelynek Lajtha László hosszú éveken át volt presbitere. Lajtha László munkásságának kutatása - Pálóczy Krisztina tevékenységének is köszönhetően - tovább folytatódik és a Lajtha-életmű bemutatása az építés alatt álló Néprajzi Múzeum új épületének állandó kiállításában is fontos szerepet kap majd, köszönhetően a múzeum, a Hagyományok Háza és a Zenetudományi Intézet együttműködésének.

(Forrás: MTI)

JEGYEK