Hírek

Adventi foglalkozások óvodás- és iskolás csoportoknak

2022. november 29. – december 20. között

Nagycsoportos óvodások - 4. évfolyam

A betlehemi történet feldolgozása mese segítségével, amelyben a gyerekek aktív szereplőkké válnak hol képek, hol pedig az általuk készített bábok segítségével. Megismerik a kiállításban megjelenő Bábtáncoltató Betlehemet, hallhatnak a magyar karácsonyi szokásokról, a fény fontosságáról ebben az időszakban, legyen az egy gyertya, csillagszóró, vagy maga a betlehemi csillag.

Választható 45 vagy 60 perces időhosszban.

 

5.-8. évfolyam

A foglalkozás középpontjában a népi használatban megjelenő betlehem és annak szokáskörnyezete áll. Megismerkedünk a téli ünnepkör különböző eseményeivel. Archív filmrészletek segítségével idézzük fel az egykori házaló betlehemezést és a többi téli népszokást, Lucázást, Aprószenteket és más ritkán látott jeleneteket. Érdekes tárgytörténetekkel és drámajátékokkal fedezzük fel újra ezt a jeles alkalmat.

Választható 45 vagy 60 perces időhosszban.

 

9.-14. évfolyam

A diákok megismerik a téli ünnepkörhöz tartozó hagyományokat és népszokásokat. Azoknak aktualitását vagy épp azoknak a hiányát tekintve lesz szó az ünnepek mai szerepéről és a paraszti társadalomban egykor betöltött helyéről. Ezeket láthatják fotókon és videókon dokumentált archív felvételeken. A kiállításban szerepeltetett Bábtáncoltató betlehem és a Nigériai betlehem kapcsán beszélünk azokról az univerzálisan használt elemekről, amik összekötnek minket, valamint olyan elvont fogalmakra keressük a választ közösen, hogy hogyan ölthet testet a hit és a vallás, mit jelentett ez a rég múlt emberének és mit jelent ma nekik?

Választható 60 vagy 90 perces időhosszban.

***

Általános információk:

A foglalkozások magukba foglalja a „Megérkeztünk” című kiállítás látogatását és a kreatív tevékenységet.

Tantárgyi kapcsolódások: magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, történelem, hon- és népismeret, rajz- és vizuális kultúra, ének-zene, erkölcstan, hittan, osztályfőnöki óra.

A foglalkozások helyszíne: Megérkeztünk c. kiállítás, MÉTA tér
Belépő: MÉTA csoportos foglalkozásjegy
45-60 perc: 1 700,- Ft/fő
90 perc: 1 950,- Ft/fő
A belépőjegyekkel a MÉTA tér a látogatás napjától számított 10 napig ingyenesen látogatható. 

A foglalkozásokra az alábbi e-mail címre várjuk a jelentkezéseket: muzeumpedagogia@neprajz.hu.

Felmerülő kérdések vagy kérések esetén múzeumpedagógusaink várják leveleiket:
Koltay Erika koltay@neprajz.hu és Tőkés Réka Tokes.Reka@neprajz.hu

Kérjük, hogy a foglalkozások kezdete előtt negyedórával korábban érkezzenek!

JEGYEK