Hírek

55. NEMZETKÖZI KERÁMIA SZIMPÓZIUM

09.04. – 09.09. 2023. Budapest

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum, valamint a német székhelyű Arbeitskreis für Keramikforschung kutatócsoport szeretettel invitálja Önöket, hogy vegyenek részt az

55. NEMZETKÖZI KERÁMIA SZIMPÓZIUM

alkalmából elhangzó előadásokon.

2023. szeptember 4-9. közt immár 55. alkalommal kerül megrendezésre a közép-európai kerámiakutatók találkozója, az Internationaler Hafnerei-Symposium, ezúttal Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében, a Néprajzi Múzeum közreműködésével. Az évente mindig máshol megszervezett tanácskozás mögött történészekből, néprajzosokból, régészekből, muzeológusokból, természettudósokból és gyűjtőkből álló interdiszciplináris egyesület áll, melynek tagjait a történelmi korokból származó és modern kerámia iránti érdeklődés köti össze. A munkacsoport 1968 óta szervez találkozókat, melynek egyik fele előadásokból összeálló konferencia, másik fele a kerámia tematika alapján szervezett kirándulások sora.

Cél

A munkacsoport az új kutatási eredmények cseréjének, az ismeretek átadásának és az általános hálózatépítésnek (információ- és kapcsolatcsere) nyitott fóruma. Itt találkoznak a művészettörténet, a klasszikus régészet, a középkori és újkori régészet (történelmi régészet), az európai etnológia vagy a folklór és történelem szakértői. Természettudósok, művészek, kerámia iparosok, muzeológusok, elhivatott gyűjtők és érdeklődő laikusok is részt vesznek a találkozókon. Mindannyiukat alapvetően a legtágabb értelemben érdekli a kerámia.

A szimpozium küldetése a kerámiával kapcsolatos aktuális kutatási eredmények és tudományos munka terjesztése Európában. A szimpóziumon általában hét-nyolc nemzetből mintegy 60-70 résztvevő van.  Nemzetközisége és átfogó tematikája révén megnyilvánul a regionális sokszínűség, ugyanakkor az európai kulturális jelenségek, hatások egységesítő jellege is. A munkacsoport sem kronológiai, sem tematikus korlátot nem állít az előadások elé. Idén új témaként megjelenik a múzeumpedagógia, olyan módszerek közzététele, melyek segítségével a múzeum közönségét hatékonyabban lehet bevonni a kerámiák megismertetésébe. A találkozó nyelve német, de újabban egyre inkább az angol is.

A 2007 óta az Internationales Symposium Keramikforschung nevet használó munkacsoport nem intézményesült egyesületként szerveződik, hanem laza érdekcsoportot alkot. A résztvevők sorából öt aktív tag egy szervezeti, választott „testületet” alkot, amely előkészíti a következő találkozót és   szervezi az elmúlt konferenciák publikációs munkáját. A munkacsoportot a konferencia résztvevői önkéntes alapon támogatják.

Az előadások helyszíne:

 • 2023. szeptember 4-5. Magyar Nemzeti Múzeum, 1088. Budapest, Múzeum krt. 14-16.
 • 2023. szeptember 6, 8. Néprajzi Múzeum, 1146. Budapest, Dózsa György út 35.

A konferencia előadásainak meghallgatása ingyenes, de külön regisztrációhoz kötött.

Az idei év fő témája:
A kerámia, mint kulturális megnyilvánulás. A Duna menti országok és Európa nagy folyamrendszerei. Termelés, kereskedelem, vándorlás, kulturális csere. Hagyomány és innováció.

A kerámiák nemcsak napi használati vagy dísztárgyak, hanem a kulturális kapcsolatok tanúi is. A konferencia ezekkel a kulturális jelenségekkel foglalkozik a középkortól az újkorig. Mivel a szállítás a folyók mentén volt a legolcsóbb és legbiztonságosabb, az áruk és az innovációk elsősorban a nagyobb folyók mentén terjedtek el. A kerámiatechnológiák és a tárgyak a gyártók vándorlása révén formálódtak, de árucikkekké is válhattak. Egyes helyeken különböző hagyományok maradtak fenn, míg másutt intenzív kulturális csere zajlott.

A fő téma mellett elhangzanak beszámolók a középkori és az újkori kerámiával kapcsolatos legújabb kutatási eredményekről, folyamatban lévő projektekről, vagy más kerámiával kapcsolatos általánosabb – például kultúrtörténeti, gazdaság- és társadalomtörténeti, valamint anyagtudományi – témákról.

A konferencia nyelve: német, angol

Szeptember 4. / 4. September
Hétfő / Monday / Montag

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM / HUNGARIAN NATIONAL MUSEUM / UNGARISCHES NATIONALMUSEUM

8.00 - 9.00 Regisztráció / Registration in the lobby / Registrierung in der Lobby

The snack bar is on the ground floor / Die Snackbar wird im Erdgeschoss geöffnet sein

9.00 - 9.20 Ünnepélyes megnyitó / Opening Speeches / Eröffnungsreden

 • Dr. Gábor Tomka
  Deputy General Director of the Hungarian National Museum / Stellvertretender Generaldirektor des Ungarischen Nationalmuseums
 • Prof. em. Dr. Hans Georg Stephan
  Board of the Working Group for Ceramics Research für den Vorstand des Arbeitskreises für Keramikforschung

Előadások/ Presentations / Präsentationen 

 • 9.20 - 9.40 Rosmanitz, Harald: Frühe reliefierte Ofenkeramik im Rhein-Main-Raum
 • 9.40 - 10.00 Grimm, Gerald Volker: Zwei Wege der Entwicklung und des Vertriebs hochwertiger Ofenkacheln in der Werkstatt für Ritterfiguren und Produktionsstandort Esslinggen 
 • 10.00 - 10.20 Blažková, Gabriela – Žegklitz, Jaromír – Kloužková, Alexandra – Kolářová, Mária: Großformatige glasierte Ofenkacheln vom Hradschin (Prag)
 • 10.20 - 10.30 Vita, kérdések / Discussion, Questions / Diskussion, Fragen

10.30 - 10.50 Kávészünet / Coffee break / Kaffeepause

 • 10.50 - 11.10 Rakonczay Rita: Reformationskacheln im ehemaligen Königreich Ungarn
 • 11.10 - 11.30 Kaltenberger, Alice: Zwei außergewöhnlich prunkvolle Schwesteröfen des 16. Jh. in Esztergom und Leogang
 • 11.30-11.50 Ridovics Anna–Bajnóczi Bernadett– May Zoltán – Szabó Máté –Tóth Mária: Stove from Liptónádasd (Trstené, today Slovakia) in the Hungarian National Museum and the group of blue-glazed Hutterite-Haban  stoves  - new results
 • 11.50 - 12.00 Vita, kérdések / Discussion, questions / Diskussion, Fragen

12.00 - 13.30 Ebéd / Lunch / Mittagessen

Előadások/ Presentations / Präsentationen

 • 13.30 - 13.50 Radványi Diána: "Altdeutsche Öfen" - die Blütezeit einer Kachelofenform der Neorenaissance im Historismus
 • 13.50 - 14.10 Tomka Gábor: Interaktionen in der Töpferei der ungarisch-osmanischen Grenzregion
 • 14.10 - 14.30 de Vincenz, Anna: Smoking like a Turk: Turkish Smoking Pipes in Ottoman Palestine, a Cultural Manifestation or an Ottoman Vice?

 14.30 -15.00 Kávészünet / Coffee break / Kaffeepause

15.00 – 18.00 A Nemzeti Múzeum kiállításainak a megtekintése / Visit in the museum / Besuch der Ausstellungen des Nationalmuseums (4 csoport, four groups, vier Gruppen)

Régészeti Kiállítás / Archaeological Exhibition / Archäologische Ausstellung -Pető Zsuzsa

Történeti Kiállítás I. / Historical exhibition I.  / Historische Ausstellung I- Tomka Gábor

Kerámia Látványtár / Ceramic Open Depot exhibition / Keramik Schaumagazin- Ridovics Anna

Raktárlátogatás / Handling session in the depot / Besuch des Magazins- Simonyi Erika

18.00 - 20.00 Fogadás / Reception / Empfang

Szeptember 5. / 5. September
Kedd / Tuesday / Dienstag

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM / HUNGARIAN NATIONAL MUSEUM / UNGARISCHES NATIONALMUSEUM

8.30 - 9.00 Regisztráció / Registration in the lobby / Registrierung in der Lobby

The snack bar is on the ground floor / Die Snackbar wird im Erdgeschoss geöffnet sein

Előadások / Presentations / Präsentationen

 • 9.00 - 9.20 Paraschiv-Talmatchi, Cristina: Glazed pottery with plastic decoration from Lower Danube in the Byzantine period
 • 9.20 - 9.40 Freitag, Annina: Ein neues Forschungsprojekt zur mittelalterlichen Keramik in der Nordwestschweiz: Die Siedlung am Petersberg in Basel, CH
 • 9.40 - 10.00 Sova, Constantin: Considerations regarding the pottery from the fortified settlement of Oltina
 • 10.00 - 10.10 Vita, kérdések / Discussion, Questions / Diskussion, Fragen

10.10 - 10.30 Kávészünet / Coffee break / Kaffeepause

 • 10.30 - 10.50 Chologauri, Lana: Bellarmine (Bartman) jugs and their local imitation Tbilisi Georgia
 • 10.50 - 11.10 Simonyi Erika – Szilágyi Veronika – Tomka Gábor – Kreiter Attila: Research of white ware in the medieval and Early Modern Age Kingdom of Hungary
 • 11.10 - 11.20 Kaszab-Olschewski, Tünde: „Ist das Kunst?”
 • 11.20 - 11.30 Vita, kérdések / Discussion, questions / Diskussion, Fragen

Vonaljegyek kiosztása, utazás megbeszélése. / Distributing line tickets, arranging travel. / Verteilung von Linientickets, Organisation von Reisen.

 11.30 -13.00 Ebéd / Lunch / Mittagessen

13.00 Indulás a Várba / Departure to Buda Castle /Fahrt zur Burg Buda

13.15 Múzeumi mikrobusz indul a Várba (7 fő) / Museum minibus to the Castle (7 persons) / Museums-Minibus zum Schloss (7 Personen)

BUDAI VÁR / BUDA CASTLE / OFEN BURG

 • 14.00 Találkozó a Történeti Múzeumnál az Oroszlános Udvarban / Meeting at the History Museum in the Lion's Court/Treffen im Historischen Museum im Löwenhof
 • 14.15 - 17.30

Budapesti Történeti Múzeum kiállításai, Szent István terem a Budai Várban

Exhibitions of Budapest Historical Museum, Saint Stephan’s  Hall  in Buda Castle

Ausstellungen des Budapester Geschichtsmuseums, St.-Stephans-Saal in der Burg Ofen

Szeptember 6. / 6. September
Szerda / Wednesday / Mittwoch

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY / ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM

8.15     Múzeumi mikrobusz indul a Nemzeti Múzeumtól a Néprajzi Múzeumba (7 fő) / Museum minibus departs from the National Museum to the Museum of Ethnography (7 persons) / Museums-Minibus fährt vom Nationalmuseum zum Museum für Ethnographie (7 Personen)

8.30 - 9.00 Regisztráció / Registration / Registrierung

Büfé és kávékuponok átvétele/ Receipt of buffet and coffee coupons / Erhalt von Buffet- und Kaffeegutscheinen

9.00 - 9.20 Megnyitó köszöntés/ Opening Speeches / Eröffnungsreden

 • Dr. Gábor Veres
  Deputy General Director Museum’s of Ethnography / Stellvertretender Generaldirektor des Ethnographischen Museums
 • Prof. em. Dr. Hans Georg Stephan
  Board of the Working Group for Ceramics Research für den Vorstand des Arbeitskreises für Keramikforschung

Előadások / Presentations / Präsentationen

 • 9.20 - 9.40 Wilke, Detlef – Stephan, Hans-Georg: But what about not navigable rivers? Mechanisms of form-style transmission on so called infant funerary urns in Andean dry valleys, Northwest Argentina ca. 1000-1500 AD
 • 9.40 - 10.00 Rauch, Dagmar und Rauch, Patrick: Baubegleitung im Töpferort Großalmerode
 • 10.00 - 10.20 Kiss Gábor Iván: Ungarische Steingut Kunst
 • 10.20 - 10.30 Vita, kérdések / Discussion, Questions / Diskussion, Fragen

10.30 – 11.00 Kávészünet / Coffee break / Kaffeepause

 • 11.00 - 11.20 Grütter, Daniel: Zur Geschichte eines Schweizer Keramikunternehmens im Spannungsfeld von Tradition und Innovation
 • 11.20-11.35 Peschel-Wacha, Claudia: „Viechtauer Keramik“
 • 11.35 - 11.50 Szőtsné Gazda Enikő: Kulturelle Strömungen in der szeklerischen Töpferei (18-19.Jh.)
 • 11.50 - 12.00 Vita, kérdések / Discussion, questions / Diskussion, Fragen

12.00 - 13.30: Ebéd / Lunch / Mittagessen

Előadások/ Presentations / Präsentationen

 • 13.30- 14.00 Aktuelles aus dem Arbeitskreis
 • 14.00 – 14.20 Vida Gabriella: Die keramischen Objekte in den Sammlungen des Ethnographischen Museums – Die Keramiksammlung
 • 14.20-14.35: Gyarmati János: Amerika und Ozeanien Sammlung
 • 14.35-14.45 Wilhelm Gábor: Asian  Sammlung
 • 14.45-14.55 Gärtner Petra: Europa Sammlung
 • 14.55-15.05 Földessy Edina: Afrika Sammlung

 15.05 -15.35 Kávészünet / Coffee break / Kaffeepause

15.35 - 18.00

•     A Néprajzi Múzeum kiállításainak megtekintése, A már bezárt „Megérkeztünk” kiállítás megtekintése vezetéssel, Kerámiatér, Látogatás a Kerámiagyűjtemény raktárában

Exhibitions in the Museum of Ethnography, Guiding tour in the already closed exhibition   "We Have Arrived",  Ceramicspace, Visit in the depository of the Ceramic  Collection

Besuch der Ausstellungen des Ethnographischen Museums, Führung durch die bereits geschlossene Ausstellung "Wir sind angekommen", Keramischerraum, Besuch des Keramikmagazins

Szeptember 7. / 7. September
Csütörtök / Thursday / Donnerstag

Buszos kirándulás / Bus Excursion / Busausflug

Budapest-Visegrád-Esztergom-Budapest

7.30 Találkozó a Múzeumkertben a Nemzeti Múzeum főlépcsőjénél / Meeting in the Museumgarden in front of the main staircase of the National Museum / Treffpunkt im Museumsgarten vor dem Haupttreppenhaus des Nationalmuseums

 

8.00 Indulás Visegrádra a Nemzeti Múzeumtól / Departure to Visegrád from the National Museum / Abfahrt vom Nationalmuseum nach Visegrad

12.00-13.00 Ebéd a Palotaházban / Lunch in Palace House / Mittagessen im Palace Haus

www.palotahaz.hu

 • Találkozó Végh Ákos keramikussal a Mesterségek Udvarában / Meeting with Ákos Végh ceramist in Craft Court/ Treffen mit dem Keramiker Ákos Végh im Hof ​​des Handwerks

Végh Ákos és Végh Ákosné Hilda fazekasok honlapja (veghkeramia.hu)

Ajándékvásárlás  lehetősége / Möglichkeit  Geschenk zu kaufen

 

13.00 Indulás Esztergomba / Departure to Esztergom / Abfahrt nach Esztergom

 

 • Látogatás a Balassa Bálint Múzeum Látványtárában, a Keresztény Múzeumban és ha az idő engedi, akkor a Vármúzeumban /Visit to the Bálint Balassa Museum exhibition, the Christian Museum and, if time permits, the Castle Museum /Besuch der Ausstellung im Bálint Balassa Museum, des Christlichen Museums und, wenn es die Zeit erlaubt, des Burgmuseums

Balassa Bálint Múzeuma (balassamuzeum.hu)

Keresztény Múzeum (keresztenymuzeum.hu)

Keresztény Múzeum - Virtuális séta (keresztenymuzeum.hu)

 

MNM Esztergomi Vármúzeuma (varmegom.hu)

 

19.00 Érkezés Budapestre / Arrival  to Budapest / Ankunft in Budapest

Szeptember 8. / 8 September
Péntek / Friday / Freitag

NÉPRAJZI MÚZEUM /  MUSEUM OF ETHNOGRAPHY / ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM

8.15     Múzeumi mikrobusz indul a Nemzeti Múzeumtól a Néprajzi Múzeumba (7 fő) / Museum minibus departs from the National Museum to the Museum of Ethnography (7 persons) / Museums-Minibus fährt vom Nationalmuseum zum Museum für Ethnographie (7 Personen)

8.30 - 9.00 Regisztráció / Registration / Registrierung

Büfé és kávékuponok átvétele/ Receipt of buffet and coffee coupons / Erhalt von Buffet- und Kaffeegutscheinen

Előadások / Presentations / Präsentationen

 • 9.00 - 9.20 Szabó Attila: Pottery of Zalău / Zilah and the late Haban influence. Specificities of decoration and a case study on a disputed ceramic vessel.
 • 9.20 - 9.40 Emanoil, Pripon: Ceramics of the Deja pottery centre (XIX-XX century), Sălaj County, România
 • 9.40 - 10.00 Vörösváry Ferenc: Auf den Spuren unseres Erbes der volkstümlichen Keramik in Siebenbürgen
 • 10.00 - 10.10 Vita, kérdések / Discussion, Questions / Diskussion, Fragen

10.10 - 10.45 Kávészünet / Coffee break / Kaffeepause

 • 10.45 - 10.55 Nagy-Pölös Andrea: Hungarian pottery in the 21st century
 • 10.55 - 11.15 Rosca, Karla Bianca: Recontextualizing ceramic objects in the modern museum. A new approach to heritage
 • 11.15-11.25 Vita, kérdések / Discussion, questions / Diskussion, Frage
 • 11.30 - 12.00 Vezetés a Zárvatermő kiállításban / Guiding tour in the exhibition: Harvest of Closure - acquisitions during the period of relocation of the Museum of Ethnography / Führung durch die Ausstellung: Ernte der Schließung - Erwerbungen während des Umzugs des Museums für Völkerkunde Ernte der Schließung

12.00 - 13.30 Ebéd / Lunch / Mittagessen

13.30 - 17.00 (Két csoport / Two groups / Zwei Gruppen)

 • Látogatás az Iparművészeti Múzeum Ráth Villa kiállításán- „A mi szecessziónk” / Visit the „Our Sezession” exhibition in Ráth Villa of Decorative Art Museum / Besuch die Ausstellung des Museums für Angewandte Kunst in der Ráth-Villa - "Unsere Sezession" – Radványi Diána
 • Látogatás a Kőrössy villában – Zsolnay kerámia magánmúzeum / Visit the Zsolnay Privat Museum in Kőrössy Villa / Besuch der Kőrössy-Villa - Zsolnay-Keramik Privatmuseum (választható, optional, wahlbar + 6000 Ft – jelentkezés az első napon / Apply on the first day / Bewerben Sie sich am ersten Tag / )

19.00 – 21.00 Búcsúvacsora / Farewell Dinner / Abschiedsabendessen

 

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM / HUNGARIAN NATIONAL MUSEUM / UNGARISCHES NATIONALMUSEUM

A főkapu 18.30-tól van nyitva / The main entrance is open from 18.30. / Der Haupteingang ist ab 18.30 Uhr geöffnet.

 

Szeptember 9. / 9. September
Szombat / Saturday / Samstag

POST CONFERENCE TOUR

Buszos kirándulás / Bus excursion / Busausflug

7.30 Találkozó a Múzeumkertben a Nemzeti Múzeum főlépcsőjénél / Meeting in the Museumgarden in front of the main staircase of the National Museum / Treffpunkt im Museumsgarten vor dem Haupttreppenhaus des Nationalmuseums

8.00 Indulás Herendre a Nemzeti Múzeumtól / Departure to Herend from the National Museum / Abfahrt vom Nationalmuseum nach Herend  

10.00-10.20 Attila Simon, General Direktor der Herend Porcelain Manufactory Co., begrüßt die Teilnehmer der Konferenz / General Director of Herend Porcelain Manufactory Co., welcomes the participants of the conference

Visit the HEREND Minimanufactury, Porcelain Museum / Besuch des Porzellanmuseums Herend, Minimanufaktur

Herendi Porcelán

13.00 - 14.00 Ebéd / Lunch / Mittagessen (Apicus Étterem és Kávézó, 5.900 Ft)

Ha sikerül/ If we succeed / Wenn uns das gelingt …

Herend, Római Katolikus templom, Szent Erzsébet litofán porcelán ablak (2,9125 m²)/ Herend, Römisch-katholische Kirche, Lithophanie Porzellanfenster St. Elisabeth (2.9125 m²)/ Herend, Roman Catholic Church, St. Elizabeth Lithophane porcelain window (2.9125 m²)/ - Károly Csapváry (1904-1976),  1934.

 

17.00-18.00 Érkezés Budapestre / Arrival  to Budapest / Ankunft in Budapest

 

 

JEGYEK