Hírek

Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült a Néprajzi Múzeum főigazgatója

Dr. habil. Kemecsi Lajos Dsc március 15-e alkalmából a Pesti Vigadóban állami kitüntetést vehetett át Csák János kulturális és innovációs minisztertől.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató személynek adható.

Dr. Kemecsi Lajos 1993-ban végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán történelem szakos középiskolai tanárként és etnográfusként. 1998-tól a néprajztudomány kandidátusa. 1993-tól a tatai Kuny Domokos Múzeum néprajzos muzeológusaként, valamint a tatai Eötvös József Gimnázium történelemtanáraként dolgozott. 2003-tól a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban muzeológiai osztályvezetőként irányította az intézmény Néprajzi Látványtárának megvalósítását és a Felföldi mezőváros tájegység kialakítását, elnyerve a Pulszky Károly-díjat.

Fotó: Liget Budapest/Mohai Balázs
Fotó: Liget Budapest/Mohai Balázs

2007-től az intézmény tudományos igazgatójaként az intézmény muzeológiai tevékenységéért volt felelős, többek között a múzeum Észak-magyarországi falu tájegységének megvalósítását irányította projektvezetőként. 2009-ben jelent meg „A Felföldi mezőváros” című monográfiája. 2010-ben rendezte a Magunkra maradtunk című állandó kiállítást a szlovákiai magyarok történetéről az észak-magyarországi tájegységben felépített nemesradnóti házban. 2010-ben nyílt meg a „Falu és város határán” című, általa rendezett időszaki kiállítás a múzeumban. 2011–12-ben DVD-n megjelent a „Hagyományos járművek országos gyűjteményi katalógusa”. 2013-ban hagyományos járműveket bemutató állandó kiállítást rendezett a Skanzen Kisalföld tájegységében.

Kiterjedt gyűjtő- és terepmunkát folytatott a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kutatási feladataival összhangban a magyar nyelvterület számos pontján és az Amerikai Egyesült Államokban is. Szabadtéri muzeológiai kutatásainak eredményeit összefoglaló tanulmánykötete 2020-ban jelent meg „Megőrzött építészet” címmel. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Kötődés díját 2022. decemberében vette át. A díjat azok kaphatják, akik sokat tettek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum támogatásáért, hogy az eltűnő paraszti világ emlékezete eleven maradhasson.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Dr. Kemecsi Lajos 2013-tól a Néprajzi Múzeum főigazgatója, e pozíciójában 2014-től a 2022. májusi megnyitásig irányította az intézményt és annak rendkívül összetett költözését a városligeti épületbe valamint a Szabolcs utcai Gyűjteményi Központba. 2022 decembere óta az MTA doktora, disszertációját „Néprajz és muzeológia. Az elmélet és gyakorlat alakulása a 20-21. században” címmel írta. A disszertációra épülő angol nyelvű kötete „Ethnography and Museology Developments in theory and practice in the 20th and 21st centuries” című 576 oldalas munka az első idegennyelven elérhető elméleti és gyakorlati tudományos eredményeket összefoglaló szándékú kötet, melyben a termes múzeumi és a szabadtéri néprajzi muzeológiai tematika egyaránt megjelenik.  A kötetben összefoglalt kutatási eredmények egyértelműen összefüggnek azokkal a módszertani, muzeográfiai folyamatokkal, melyek érzékelhetően formálják a néprajzi muzeológia - természetes módon a szabadtéri terület - jellegét is, szerves részeként a teljes múzeumi szférát jellemző aktuális átalakulásnak.

Fotó: Szász Marcell
Fotó: Szász Marcell

2022 utolsó napjaiban került ki a nyomdából dr. Kemecsi Lajos Hétköznapok hagyatéka. Tatai néprajzi tanulmányok című kötete. A 361 oldalas kötet az ELTE BTK Néprajzi Intézete és a Néprajzi Múzeum együttműködésében jelent meg dr. Bali János szerkesztésében. A kötetben olvasható kutatási eredmények a szerzőnek a tatai Kuny Domokos Múzeumban töltött évtizednyi muzeológusi munkájához kapcsolódnak, így találhatók benne például a tatai néprajzi gyűjteménnyel kapcsolatos tanulmányok, a tatai fazekassággal és a hagyatéki leltárakkal kapcsolatos történeti néprajzi vizsgálatok vagy a hagyományos tatai járműkultúrára vonatkozó több éves néprajzi terepmunkára épülő kutatás eredményei.

A 2023-ban újabb öt éves ciklusát megkezdő múzeumvezető főigazgatói pályázatát itt érhetik el.

JEGYEK