Hírek

Megjelent a Székátiratok c. időszaki kiállítás katalógusa

A Székátiratok a Néprajzi Múzeum időszaki kamarakiállításának katalógusa. A katalógus - a kiállításhoz hasonlóan - egyesíti a kortárs építészet, design, a mai hétköznapok és a paraszti tárgykultúra nézőpontjait. A kiadványban publikált szerzői szövegek a tanulmány és az esszé határterületén mozognak, ezt egészítik ki a kiállításon szereplő tárgyak analóg fotói. A szövegek tágítják és tovább írják a kiállításon megjelenő kérdéseket: kortárs építészetről, kézművességről, tömegtermelésről, muzeológiáról, a gyűjteményről és a székekről. Az alkotók és a múzeumi munkatársak mellett egy vendégszerzővel is kiegészült a szerzői gárda: Fabian Tobias Reiner az AU Műhely munkáinak ismerője és elemzője, aki a muzeológiai szempontok mellett az építészeti olvasatot erősíti. A kötetben az AU Műhely építészeinek gondolatai is olvashatók: építéséről és tervezéséről, skiccekel és analóg színes filmre dokumentált építési- és munkafotókkal. Tartalmazza a gyűjteményi- és az új székek filmre készített fotódokumentációját is. A szövegek és képek nem egymás illusztrációi, hanem együtt idézik meg és építik tovább a kiállítás gonoldatait.

A Székátiratok című kiállítás kiindulópontja a Néprajzi Múzeum gyűjteménye, amelynek ülőbútoraiból, ülőalkalmatosságaiból, székeiből és sámlijaiból inspirálódva az AU Műhely budapesti építésziroda kortárs székeket tervezett. A tárlat a gyűjteményi tárgyak és a jelenkori művészi-építészi újraértelmezések között teremt kapcsolatot és párbeszédet. A kiállítás bezárása után utazókiállításként él tovább és alakul: a vendéglátó intézmények fizikai és gondolati terében. 

Tartalom

Bevezető: Frazon Zsófia: Székek a múzeumban: karakterek, habitusok, funkciók
1. fejezet: Zsoldos Anna: Szabad kézzel
2. fejezet: Molnár Tamás: Merítés — tizennyolc szék a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből
Részletfotók a gyűjteményi székekről
3. fejezet: AU Műhely (Szederkényi Lukács és Ghyczy Dénes Emil): Gondolatok székekről
4. fejezet: Fabian Tobias Reiner: Az illendőség új szabálya
Munkaközi fotók az új székekről
5. fejezet: Kőszegi Gábor: Szék-történet(ek)
 

Impresszum 

Szövegek: AU Műhely (Szederkényi Lukács, Ghyczy Dénes Emil), Fabian Tobias Reiner, Frazon Zsófia, Kőszegi Gábor, Molnár Tamás, Zsoldos Anna 
Koncepció: Zsoldos Anna
Szerkesztés, szöveggondozás: Szentirmai Dóra, Frazon Zsófia, Zsoldos Anna
Fordítás: espell Fordítás és Lokalizáció Zrt.
A fordítást az eredetivel egybevetette és átdolgozta: Danó Orsolya, Szentirmai Dóra, Tillmann Ármin, Zsoldos Anna
Könyvterv, tördelés: Hoffmann Tamás Boldizsár
Analóg műtárgy- és installációfotók: Szász Marcell
Analóg munkaközi fotók: AU Műhely (Szederkényi Lukács, Ghyczy Dénes Emil)
Fotók: Zoltai András (106–123), AU Műhely (107, 121)
Műtárgyfotók a monari adatbázisból: Szász Marcell (76–83)
ISBN: 978-615-5682-30-8
© Néprajzi Múzeum, 2023
Felelős kiadó: dr. Kemecsi Lajos
Felelős szerkesztő: dr. Veres Gábor
Nyomdai munkák: EPC Nyomda, Budaörs
Papír:  IQ Ofszet 300g, 140g
Betűtípus: Emtype Foundry - Approach