Edited by Tímea Bata and Albert Zsolt Jakab

Departure and Arrival

Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective

L’Harmattan – Hungarian Ethnographical Society – Kriza János Ethnographic Society – Museum of Ethnography, Budapest–Cluj-Napoca, 2019

A kötet az 2017-ben, Kolozsvárott, a Magyar Néprajzi Társaság, Kriza János Néprajzi Társaság és Néprajzi Múzeum által rendezett 2. Finn-magyar-észt etnológiai szimpóziumon elhangzott előadások tanulmányváltozatait tartalmazza.

"Az elmúlt másfél évszázadban számos politikai, társadalmi és gazdasági esemény, egyéni életútbeli változás milliókat késztetett arra, hogy hosszabb-rövidebb időre vagy végleg elhagyja szülőföldjét. A migráció földrajzát tekintve külön figyelmet érdemel az országon belüli és az országhatárok átlépésével történő elvándorlás. Az önkéntes és a kikényszerített elvándorlás közti különbségtételt is szem előtt tartva az (el)indulás, az utazás közbeni lét és a megérkezés olyan jelenségek megragadására is lehetőséget kínál, mint az értékek továbbadása és őrzése, integrációs és izolációs folyamatok és gyakorlatok megértése. Emellett a kibocsájtó és befogadó lokális csoportok olvasatát, az új helyzetre adott válaszát is magában hordozza. A sokrétű jelenség megértéséhez interdiszciplináris megközelítés szükséges, ehhez a néprajztudomány és az antropológia eredményei is segítséget nyújthatnak."

Tartalomjegyzék

Belelapozok a kiadványba
JEGYEK