Szerkesztette: Forrai Ibolya és Árva Judit

Negyvennyolcas idők I. "Naplójegyzetei Krasznay Péter kemecsei lakosnak"

Visszaemlékezések 1830-1861.

A Néprajzi Múzeum forráskiadványai

Néprajzi Múzeum, Budapest, 1998. 223 p.