Írta és szerkesztette: Gyarmati János

Sámánszobrok és kőjaguárok

Ecuador ősi művészete

Kiállítási katalógus

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2005. 240 p.

A Néprajzi Múzeum a Nemzeti Kulturáis Örökség Minisztériuma anyagi támogatásának köszönhetően egy rendkívül értékes ecuadori régészeti gyűjteménnyel gazdagodott 2004. decemberében. A német magángyűjtőtől megvett közel 300 darabos régészeti kollekció minőségében és gazdagságában egyedülálló Európában. Legkorábbi darabja 4600 éves, de a legfiatalabb tárgy is több mint 600 évvel ezelőtt készült. A tárgyegyüttes javát az agyagból készített edények, szobrok, hangszerek alkotják, s megtalálhatók benne finoman metszett, alig néhány centiméteres vésett kagylók éppúgy, mint szerpentinitől csiszolt állatalakos mozsarak.

A gyors és alapos szakmai feldolgozásnak köszönhetően a tárgyak - kiegészítve a a múzeum néhány korábban megvett mezoamerikai tárgyával - már a megszerzésük után fél évvel a múzeumlátogató közönség elé kerülhettek. A megnyitóra elkészült a kiállítás magyar nyelvű katalógusa, melyet hamarosan követ az angol nyelvű változat is. A 240 oldalas, nagy alakú, rendkívül igényes formában elkészített katalógusban a szerző a gyűjtemény tárgyainak segítségével részletesen elemzi a spanyolok előtti ecuadori régészeti kultúrák korszakait. Bemutatja a főbb tárgytípusokat, utal azok elkészítésének módjára és a tárgyak régészeti jelentőségére. Régészeti kutatások, gyarmati kori krónikák leírásai, korabeli metszetek és mai néprajzi analógiák alapján a tárgyakat visszahelyezi társadalmi kontextusukba, és rekonstruálja az adott kultúrákban élő közösségek vallását, társadalmát és mindennapi életét. A szerző részletesen kitér a korabeli kultúraközi kapcsolatokra, elemzi a nyersanyagok, formák, technológiai eljárások, és szoros kapcsolatban velük az eszmék és ideák széleskörű cseréjét.

A katalógus tartalmazza a kiállításon bemutatott kollekció összes tárgyának nagy alakú fotóját, esetenként grafikailag is kiemelve a képeken kevésbé szembetűnő motívumokat. A katalógus végén az olvasó könnyen azonosítható formában megtalálja az egyes műtárgyak részletes leírását is.

A katalógust írta: Gyarmati János
Grafikai terv: Gerhes Gábor
Főmunkatársak: Binder Izabella, Medve Zsuzsa
Műtárgyfotók: Roboz László
Műtárgyrajzok: Pillár Éva
Olvasószerkesztő: Krasznai Katalin
Anyagvizsgálatok:
Bartosiewicz László (állatcsont)
Radócz Gyula (puhatestűek)
Szakmány György (kőzettan)
Szilágyi Veronika (kőzettan)
Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Art-And Design Stúdió
Felelős kiadó: Fejős Zoltán főigazgató

JEGYEK