Szerkesztette: Szacsvay Éva

Néprajzi Értesítő 80 (1998)

Kalotaszeg - a népművészet felfedezése

A Néprajzi Múzeum évkönyve

Néprajzi Múzeum, Budapest, 1998. 215 p.


Tartalom

A "Kalotaszeg - a népművészet felfedezése" című kiállításhoz kapcsolódó, 1997. december 11-én azonos címmel megrendezett konferencia előadásai
 

Fejős Zoltán: Kalotaszeg történetei 5

Hála József: Gyarmathy Zsigáné és Jegenyefürdő jelentősége a szerveződő magyar néprajztudományban 13

Sebestyén Kálmán: Gyarmathy Zsigáné Hóry Etelka és munkássága 43

Szojka Emese: Példák a nép-népies elemek megjelenéséhez és elterjedéséhez az enteriőrökben 63

Sebestyén Kálmán: Gyarmathy Zsigmond és a kalotaszegi fafaragó háziipar 97

G. Szabó Zoltán: Korpos György Pál lakóháza Körösfőn 117

Fogarasi Klára: A kalotaszegi fotográfiák és installációk változásai a 20. század első felében 133

Fülemile Ágnes-Balogh Balázs: Vázlat Kalotaszeg jelenkor társadalmáról 97

Szacsvay Éva: Konfirmáció Kalotaszegen. Egy szokás jelrendszerének értelmezési lehetőségei 173

Fülöp Hajnalka: "Indul Pestre." "Elmentek a Balatonra". Egy vállalkozási lehetőség a Nádas mentén 193

Balogh Balázs: Egy körösfői árus kereskedelmi kapcsolatrendszere 207

Belelapozok a kiadványba
JEGYEK