Írta: Granasztói Péter

Az eltűnt mindennapok nyomában

Kiskunhalas 1760-1850

Tabula könyvek 10.

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2010. 391 p.


Egy több mint tizenöt éve megkezdett kutatás eredménye a könyvben olvasható elemzés, amelyet az elmúlt korok mindennapjainak lehető legpontosabb, legkézzelfoghatóbb feltárása iránti érdeklődés, törekvés ösztönzött. Egy alföldi mezőváros, Kiskunhalas hagyatéki leltárai jelentették a kutatás alapforrását, amelyekben kivételesen és egyedülálló módon maradtak fenn - tárgyak formájában - a mindennapi élet nyomai. Az inventáriumok egyedülálló információgazdagsága lehetővé tette részletesen meghatározni, feltárni, leírni az anyagi kultúra és azon belül a tárgyi világ sajátosságait, különbségeit, változását 1760 és 1850 között. A tárgyak segítségével pedig feltárhatóvá váltak a házbeli élet, a térhasználat, a mindennapi kulturális gyakorlatok jellemzői, valamint azok társadalmi differenciáltsága. Szakítva a hagyományosnak nevezhető társadalomtörténeti megközelítésekkel, a kötetben a tárgyi világ és elsősorban a lakáskultúra tárgyain, fogyasztásán, használatán keresztül rajzolódnak ki egy mezőváros társadalmi csoportjai, rétegződése.

Belelapozok a kiadványba
JEGYEK