Szerkesztette: Fejős Zoltán

Fotó és néprajzi muzeológia

Tabula könyvek 6.

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2004. 250 p.


Tartalom

Fejős Zoltán: Miért a fotó?

Szuhay Péter:  "Így lövünk mi". A néprajzi fotó szerepe a társadalom megértése folyamatában. Értelmezési kísérlet a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteménye alapján

Granasztói Péter: A néprajzi fotográfia dokumentációs értéke

Selmeczi Kovács Attila: Néprajzi fényképezésünk kezdetei. Reguly Antal palócföldi fotográfiái

Knézy Judit: Erdélyi Mór és a mezőgazdasági munkások házait bemutató fényképsorozat

Bata Tímea: Gunda Béla fotói a néprajzi Múzeum fényképgyűjteményében. Teherhordás emberi erővel

Illés Péter: A látvány, az etnográfus és a fényképes dokumentáció. Csaba József néprajzi fotográfiáiról

Kapros Márta: Néprajzi fényképezés Nógrád megyében - múzeumtörténeti közelítésből

Szűcs Judit: Fotók egy új állandó kiállításban

Frazon Zsófia: Kép-alá-írások. Fényképek narratív nagyításban

Béres István: Megjegyzések a családi fotográfiáról (úgy is, mint múzeumi tárgyról)

Tóth G. Péter: Behatolás a térbe: egy velencei utazás képei (1937. augusztus 17-27.)

Juhász Katalin:  Iparosok, kézművesek a mai Budapesten. Egy kismúzeum jelenkori dokumentációs kísérlete

Fogarasi Klára: A jelen és a jövő. Az alkalmazott fotográfus és a muzeológus változó lehetőségei a digitális képalkotás korában

Cs. Plank Ibolya - Pálinkó Gábor: Műemléki fotográfiák digitális feldolgozásának néhány állományvédelmi kérdése egy pályázat tükrében
 

Belelapozok a kiadványba
JEGYEK