Szerkesztette: Granasztói Péter

Pamutkendő, vasfazék, fajansztányér

Tárgykészítés és fogyasztás Magyarországon az ipari forradalom korában (1750–1850)

Tabula könyvek 14.

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2018

A Néprajzi Múzeum A köznépi tárgyi világ differenciáltsága és változása a 18-19. századi Magyarországon című kutatási programjának eredményeit mutatja be ez a tanulmánykötet. Ebből képet kaphat az olvasó a magyarországi tárgykészítés és fogyasztás gyári és kézműves technológiai, használati, társadalmi és gazdaságtörténeti sajátosságairól. A kutatás eredményei sikeresen kapcsolják össze az írott vagy ikonográfiai történeti források tárgyi világra vonatkozó adatait a múzeumokban őrzött tárgyakkal, s ezáltal bővítik, gazdagítják a róluk, a néprajzi tárgyakról való ismereteinket.

Szerkesztő: Dr. Granasztói Péter

 

Letölthető:

Borító

Tartalomjegyzék

Előszó

JEGYEK