Kiállítás

"Virágozódott... Anno"

Az Umlingok Kalotaszegen 2007. máj. 5. - 2007. szept. 30.
Kalotaszeg festett asztalosmunkáinak említésekor - legyen szó akár a templomokról, akár festett bútorokról - szinte mindig előkerül az Umlingok neve, amelyet Jankó János hozott köztudatba. A festőasztalos család, idősebb Umling Lőrinc és fiai, ifjabb Umling Lőrinc és János az 1740-es évektől az 1790-es évekig meghatározó szerepet játszottak e vidék díszítőművészetében, s munkásságuk erőteljes hatást gyakorolt a következő századokra is.

 

Az általuk meghonosított, olasz reneszánszban gyökerező, provinciális, majd fokozatosan elnépiesedő díszítmények a magyar népművészetbe olvadva éltek tovább a 19. században a templomokban és a népi bútorokon. A szász származású mester közel negyven templomban dolgozott fiaival, Kalotaszeg határait is túllépve. A Néprajzi Múzeum őriz néhányat festett famennyezeteik, berendezéseik közül és a nekik tulajdonítható, magánmegrendelésre készített menyasszonyi ládákból.

Kik is hát az Umlingok, akik évtizedekre meghatározták Kalotaszeg templomainak díszítését? Milyen jellegzetes ornamentikákat találunk műveiken? Honnan hozták magukkal ezeket a - Jankó János egykori megjegyzése szerint - "idegen szellemű" díszítményeket? Kiket utánoztak ők, és később kik másolták őket? Az Umling-műhelyről eddig szétszórtan megjelent levéltári adatokat, a Néprajzi Múzeum idekapcsolódó tárgyi anyagát, az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ, valamint a kolozsvári Transsylvania Trust Alapítvány által végzett Erdélyi falképek és festett famennyezetek elnevezésű felmérőprogram gyűjtéseit egybevetve a kiállítás bemutatja a festőasztalos család egyedülálló munkásságát, és igyekszik választ adni a fenti kérdésekre is.

Rendező: Kiss Margit
 

 

 

 

 

 

JEGYEK