Kiállítás

Székátiratok

Kortárs széktanulmányok az AU Műhelytől 2022. okt. 13. - 2023. máj. 3.

A kiállításhoz készített képes ismeretterjesztő anyag letölthető az alábbi linken.

Gyalogszék, ülőke, trónus, fejőszék. Legújabb időszaki kiállításunk kiindulópontja a Bútorgyűjteményben található 1200 szék formai és gondolati tere. A Székátiratok című tárlat a gyűjteményi tudást és a kortárs építészet és design kifejezési formáit ötvözi. A tudományos és művészeti projekt múzeumi kutatók és a kortárs építészek hosszútávú közös munkáján alapul.

A Néprajzi Múzeum gyűjteményében megközelítőleg 1200 tárgyból álló székkollekció található. A szék hosszú időn keresztül az egyik legdinamikusabban gyarapodó bútorféleség volt a gyűjteményben. De vajon miért? Mitől izgalmas néprajzi szempontból a szék, mint tárgy? Milyen szerepet tölthet be használati tárgyként a mindennapokban, és miként válik érdekessé egy néprajzi gyűjteményben? És mit nevezünk egyáltalán széknek?

Fotó: Szász Marcell
Fotó: Szász Marcell

A Székátiratok kiállítás tárgyai a Néprajzi Múzeum Bútorgyűjteményében található székek formai és gondolati teréből indulnak ki. Az alkotók az AU Műhely (Ghyczy Dénes Emil és Szederkényi Lukács) építészei, akik a múzeumi tudástárból építettek kortárs világot és a múzeum ülőalkalmatosságaiból inspirálódva kortárs székeket terveztek. A kiállítás tehát a gyűjteményi tárgyak és a kortárs átiratok között teremt kapcsolatot, párbeszédet és kreatív gondolati teret.

A múzeumi műtárgyak így nemcsak formai mintát, de ihletet is jelentenek a kortárs székek számára. Annak a megértése, hogy miként válhat lényegében bármiből – egy darab fából, és ágyból, egy zsombékos földdarabból vagy akár egy lókoponyából is – ülésre alkalmas tárgy, jól mutatja az egyszerűség és a kreativitás egymást motiváló logikáját.

Fotó: Szász Marcell
Fotó: Szász Marcell

A kiállítótérben együtt megjelenő kortárs designtárgyak és gyűjteményi műtárgyak összeolvashatóak. Minden szék egy külön karakter, egy-egy vezérgondolat hordozója. A legfontosabb, hogy párbeszédben állnak egymással: kérdeznek, felelnek, rámutatnak, replikáznak. A múzeumi tárgyak válogatása a parasztháztartások presztízsbútorától egészen a szükségbútorig terjed. De nemcsak funkcióban, hanem korban, anyahasználatban, gyártási technológiájában is eltérnek egymástól. Jól megfér egymás mellett a műanyag kertiszék és a gyűjtemény egyik legöregebb tárgya, egy 1714-ben készült fa karosszék ugyanúgy, mint a vörösréz gondolkodószék, a gondosan kivitelezett, művészi ambícióval faragott támlásszék, vagy a különleges filcszék.

Fotó: Szász Marcell
Fotó: Szász Marcell

A kiállítás a Néprajzi Múzeum készülő gyűjteményi állandó kiállításához is kapcsolódik, a kutatás a jelenkorkutatással foglalkozó MaDok-program keretében formálódott kiállítássá. A Székátiratok tárlat is jól mutatja, hogy a jelenkor szerepe egyre fontosabb és izgalmasabb a néprajzi és antropológiai kutatásban és a múzeumi munkában. A MaDok-program a kortárs kulturális és társadalmi jelenségek társadalomtudományi, néprajzi vizsgálatára és dokumentálására fókuszál, gondolkodásában pedig nemcsak a múzeumi tárgyak, hanem a tárgyakat létrehozó és használó közösségek is izgalmas kutatási és kapcsolatépítési terepet jelentenek.

 

Impresszum

Koncepció, tervezés és kivitelezés:   

Architecture Uncomfortable Workshop/ AU Műhely (Szederkényi Lukács és Ghyczy Dénes Emil)  

Kurátor: Zsoldos Anna, Molnár Tamás  

Projektfelelős: Frazon Zsófia   

Gyűjteményi székek tisztítása és restaurálása: Balogh Imre, Györök Natália, Németh Gábor, Sipos Tamás  

Szövegek: Zsoldos Anna, AU Műhely   

A tárgyszövegek a Néprajzi Múzeum monari adatbázisának felhasználásával készültek.   

Grafika, tördelés: Hoffmann Tamás Boldizsár  

Szöveggondozás: Danó Orsolya, Szentirmai Dóra   

Angol fordítás: espell Fordítás és Lokalizáció Zrt.  

Rendezvényszervezés: Nágel Edith 

Múzeumpedagógia: Söptei Eszter, Kolostori Kincső   

Sajtó és média: Hargitai Dominika, Hering Orsolya   

Nyomdai munkák: Digitalpress  

Fotózás: Szász Marcell, Ince László

Művészek a kiállításon: Esteban de la Torre, Szeri Viktor, Juhász Adél, Porteleki Áron, Kazsimér Soma, Thorpe Gáspár, Medveczky Balázs, Lénárdt Laura

Külön köszönet: Barta Nikoletta, Deme Mónika, E.T.A Hoffmann, Füleky Dorka, Gellér Judit, Gernedl Gyula, Kelle Mátyás, Kőszegi Gábor, Kustra Vencel, William Morris, Radler Luca, Riegler Béla, Sági István, Somoskői Gábor, Solt András, Szederkényi Bendegúz, Szederkényi Boldizsár, Szederkényi József, Szép Barbara, Nicholas Topping, Tillmann Ármin, Veress Dániel, Weisz Mátyás, Zalka Márton , Zemlényi-Kovács Barnabás 

 

 

 

JEGYEK