Kiállítás

Síppal, dobbal, didzseriduval… Népek hangszerei a Néprajzi Múzeumból

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső múzeum időszaki kiállítása 2022. júl. 28. - 2022. dec. 31.

Haáz Rezső Múzeumban “Síppal, dobbal, didzseriduval… Népek hangszerei a Néprajzi Múzeumból” címmel nyílt kiállítás. A székelyudvarhelyi kulturális intézmények konszenzuális döntése alapján – az adott naptári évben megszervezésre kerülő rendezvényeket meghatározott tematika fémjelzi –, a 2022-es évre meghirdetett „zene éve” témához igyekeztek igazítani a város kulturális szolgáltatásainak kínálatát. Így a Néprajzi Múzeummal együttműködésben sor került egy olyan időszaki kiállítás székelyföldi bemutatójára, amely keresztmetszete lehet a Múzeum több mint háromezer műtárgyat számláló hangszergyűjteményének. A Haáz Rezső Múzeum infrastrukturális korlátaihoz igazított kiállítás – a világ minden kontinenséről származó – mintegy 130 műtárgyat és további 20 demonstrációs tárgyat tár az udvarhelyi látogatóközönség elé.

Szerte a világon előfordulnak olyan hangszerek, amelyek a népek vándorlásai, találkozásai során terjedtek el, illetve honosodtak meg. Más hangszerek egymástól függetlenül jöttek létre a Föld különböző pontjain – például a furulyák és a dobok, amelyek valamilyen formában szinte mindenhol felbukkannak.

Az utóbbi évtizedekben a hangszerek egy sajátos elterjedési formájával találkozhatunk: a különféle zenei fesztiválokon egyre többször hallhatunk tőlünk távoli, gyakran Európán kívüli zenei kultúrákból merítő együtteseket. Az általuk megszólaltatott hangszerek sokszor ismeretlenek, egzotikusak számunkra. Magyarországon az 1980-as évektől nemcsak a kultúrakutatás, de a szélesebb értelemben vett nagyközönség részéről is egyre nőtt az érdeklődés a különböző népek és kultúrák zenéje és hangszerei iránt.

A magyar kutatók mindig nyitottak voltak más kultúrák megismerésére, már a budapesti Néprajzi Múzeumot megalapozó nagy tárgyegyüttesek is tartalmaztak népi hangszereket. Xántus János 1869–1870 közötti kelet- és délkelet-ázsiai gyűjtésének anyagában például 90 hangszer, illetve hangszeralkatrész szerepel. Gróf Zichy Jenő oroszországi és kelet-ázsiai expedíciója nyomán a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályához (a Néprajzi Múzeum elődintézményéhez) került tárgyak között szintén találunk zenével kapcsolatosakat: hanti sámándobokat, csontdorombot, kéthúrú hegedűt, hárfaféléket és énekszámláló pálcikákat.

Jelen kiállítás nem vállalkozhat a Néprajzi Múzeumban lévő több mint 3000 hangszer összes típusának bemutatására, csak néhány példán keresztül érzékelteti a hangszerek felosztásának rendszerét, a különböző kontinenseken fellelhető változatos hangszerek összevetésével pedig azok hasonlóságait és különbözőségeit.

A kiállítás 2022. december 31-ig látogatható.

JEGYEK