Oktatás

Mire jó a múzeum?


A drámapedagógia, mint a felfedezés új módszere a csoportos múzeumi nevelésben

Akkreditált múzeumi szakmai továbbképzés (Határozat száma: 1801-9/2012/KOZGYUJT)

A Néprajzi Múzeum szakmai továbbképzési sorozatot indított közgyűjteményi és közoktatási munkatársak, elsősorban múzeumi közművelődési munkatársak, tárlatvezetők, muzeológusok, múzeumpedagógusok és pedagógusok számára.
Képzési ajánlat (pdf) és jelentkezési lap (doc).

A szakmai továbbképzési program célja a drámapedagógia minél szélesebb körű múzeumi alkalmazásának elősegítése. A továbbképzési program résztvevői jártasságot szereznek abban, hogyan közelítsék meg a múzeumot a középiskolás csoporttal a látogatás során, hogyan oldják fel az érkezés idegenségét, az idő, a tér és a múzeumi kiállítási témák távolságát. A képzés elsősorban a drámapedagógiai módszerek múzeumi alkalmazására tanít, képessé téve a résztvevőket az elsajátított ismeretek és módszerek gyakorlati alkalmazására.
A képzés végére a hallgatók megismerik a drámatanítás alapvető céljait és múzeumi alkalmazási lehetőségeit, a fontosabb képességfejlesztő gyakorlatokat, alapfogalmakat és legfontosabb munkaformákat, és képesekké válnak a drámapedagógia mint módszeregyüttes alkalmazásának megkezdésére a múzeumpedagógia szakterületén.

A képzés eredményeképpen a középiskolás csoportokkal érkező külső és a csoportokat fogadó múzeumi szakemberek egyaránt képessé válnak arra, hogy rugalmasan alkalmazkodjanak egy adott csoport igényeihez és többek között pl. életkori sajátosságaihoz, és játékos szituációkkal meg tudják teremteni a résztvevőkben az otthonosságot, az oldott hangulatot, a nyitott, kíváncsi és befogadó légkört.
A képzésen a csoportos múzeumi nevelésben dolgozók konkrét segítséget kapnak ahhoz, hogyan fejlesszék tovább saját kommunikációs képességeiket (pl. beszédtechnika, hangerő, hangmagasság, intonáció, kérdezéstechnika, vitatechnika, pedagógiai retorika, megváltozott beszédhelyzet). A képzés résztvevői elsajátítják a nézőpontváltás technikáját, adott esetben azt, hogy a természetes muzeológiai ismeretekre is új nézőpontból, a látogatók felől, mint kérdéshez, vagy mint ismeretlenhez közelítsenek.
A képzés résztvevői a hagyományosan alkalmazott múzeumpedagógiai módszereik mellett új, hatékony, személyes átélésen és cselekvő aktivitáson alapuló drámás múzeumhasznosítási módszerekkel bővíthetik pedagógiai eszköztárukat. A képzés gyakorlatai elősegítik annak megértését, hogy a múzeumi nyelv, múzeumi tér és múzeumi tematika játékos szerepekben való kipróbálása, életre keltése teszi a múzeumot átélhetővé és megérthetővé.

A képzés fő kérdésére, hogy Mire jó a múzeum? éppen a múzeum nyelvének, jelrendszerének megfejtése, megértése ad választ. Hiszen ha érthetővé válnak a korábban ismeretlen jelek, és kialakul a képesség a múzeumi jelek összeolvasására, akkor az ismeretanyag és az üzenet is megfejthetővé és érthetővé válik. A megfejtett múzeumi jelekkel a múzeum hatékonyan segítheti az iskolai tananyag feldolgozását, a különféle összefüggések felismerését és az iskolán kívüli aktuális valóságban történő eligazodást.

Az egyes képzések 30 órás intenzív programok, a képzések csoportlétszáma 12-24 fő. A továbbképzési sorozat alkalmai péntek délutánonként és szombaton napközben kerülnek megrendezésre.

A következő képzés ideje bizonytalan, szervezés alatt áll.

A képzésen résztvevőktől az egymásra épülő tevékenységek miatt időben minimum 90 %-os jelenlétet várunk el.

A továbbképzési program munkatársai:

  • Joó Emese múzeumpedagógus (Néprajzi Múzeum): képzési koncepció, múzeumpedagógia tematika, a képzés vezetője
  • Széni Katalin drámapedagógus, középiskolai tanár: kommunikáció, múzeumpedagógia tematika
  • Tárnok Marica és Sz. Nagy Mária bábművészek (Marica Produkció): drámapedagógia tematika

A képzés együttműködő partnere:

Marica Produkció

Beszámoló a korábbi képzésről:

Bárd Edit: Mire jó egy képzés?

Jelentkezés és további információ:

Joó Emese
emese@neprajz.hu
+36 (1) 473-2423, +36 (30) 559-0895

JEGYEK