Hírek

Tigris a múzeumban 04 - A hasítás művészete / Rajk a múzeumban

2019. nov. 25.

A Tigris a múzeumban sorozat a Néprajzi Múzeum MaDok-program és a LUMEN Kávézó közös programja. A sorozat formája a beszélgetés, apropója pedig könyvek, szövegek és a múzeum közötti izgalmas kapcsolatok felderítése, inspiráló gondolatok megfogalmazásával, az olvasás, a beszélgetés és a múzeumi kritikai műveltség kereteinek és fogalomtárának szélesítésével.
 

Van-e válaszunk a hiányra?
Érinthető-e a múzeumi tárgy?
Megmutatható-e a semmi, és létrehozható-e az emlékezés tere?  
Miként ér össze a kiállítási munkában a tudományos koncepció az értelmező látvánnyal?  
Miként hoz létre a jelen hasítékot a múlton? És ebben hol a múzeum?

RAJK LÁSZLÓ múzeumi tereiről és múzeumi szövegeiről beszélget:  

TORONYI ZSUZSANNA levéltáros muzeológus (Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár)
és FRAZON ZSÓFIA etnográfus muzeológus (Néprajzi Múzeum)   

2019. november 25. hétfő, 18 óra
LUMEN Kávézó (1085 Budapest, Horánszky u. 5.)

A beszélgetés nyitott szemináriumi formában zajlik, a felvetett témák tárgyalásába a hallgatóság is aktívan bekapcsolódhat és részt vehet.   

 

A Múzeum- a múlt és jelen határán ejtett hasíték. A hasítás mindig a jelen oldaláról történik, azért önkényes, mondhatnánk erőszakos. Az elénk táruló kép nem teljes, hiszen a hasíték kiterjedése nem végtelen. Így mindig csak a múlt egy szegmensére vethetünk pillantást. Hasítékaink számát ugyan növelhetjük, kiterjedésüket megnagyobbíthatjuk, mégis, az időbe való önkényes beavatkozásunk sora mindig befolyásolja múltunkkal kapcsolatos következtetéseinket. A metszés mindig a jelen lenyomata a múlton. Ráadásul a metszéseket is mindig az idő választja el egymástól, vagyis minden egyes új múltszegmens feltárulásánál egy másfajta jelen befolyásolja a múltról alkotott képünket. Ez akkor is így van, ha minden egyes metszés ugyanazt a múltbéli pillanatot próbálja megcélozni. Vagyis a múzeum múltban gyökerező állandósága téves. A múzeum, csak úgy, mint minden körülöttünk – és saját magunk is –, állandó változásban van.

 

***

A Tigris a múzeumban sorozat a Néprajzi Múzeum MaDok-program és a LUMEN kávézó közös programja. A sorozat formája a beszélgetés, apropója pedig könyvek, szövegek és a múzeum közötti izgalmas kapcsolatok felderítése, inspiráló gondolatok megfogalmazásával, az olvasás, a beszélgetés és a múzeumi kritikai műveltség kereteinek és fogalomtárának szélesítésével.  

A sorozatcím egy Kenneth Hudson (1916-1999) idézet: „A tiger in a museum is a tiger in a museum and not a tiger.” (Kenneth Hudson 1977 Museums for the 1980s. A survey of the world trends. Paris, UNESCO; 7. pp.) Hudson angol újságíró és muzeológus volt, az indusztriális archeológia fogalmának és módszerének megteremtője, átfogó múzeumnépszerűsítű könyvek és cikkek szerzője. Tigrises mondata izgalmas intellektuális mezőt teremt: a mindennapi valóság és a múzeumok világa között, és ebben a múzeumok felelősségére és missziójára tereli a figyelmet. Múzeumi kontextusban a tigris viszont további jelentésmezőket is megmozgathat: egyfelől utalhat koloniális, posztkoloniális megközelítésekre, az állatkertek és a múzeumok 19. századi kapcsolataira, a kitömött állatok múzeumi prezentációjára, az élőhely és a múzeum közötti átjárás és feszültség lehetőségeire. Ez a gondolati mező eseményről eseményre tovább bővíthető.

A sorozat arculatát a de_form (Demeczy Nóra, Déri Enikő) tervezte.  
Kurátor: Frazon Zsófia


A program Facebook eseménye
A MaDok-program a Néprajzi Múzeum honlapján: https://neprajz.hu/madok
A MaDok-program Facebook oldala
A TIGRISTÁR nyilvános Facebook csoportja

 

JEGYEK