...Nyitott múzeum...

Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum

 

A nyitott múzeum a tudomány és a mindennapok szótárában is szereplő fogalom. Jelentése egyszerre elvont és konkrét, elméleti és gyakorlati, attól függően, hogy ki használja, mire vonatkozik és mi a kifejezés tágabb kontextusa. Az ilyen jellegű szóhasználattól a tudomány rendszerint idegenkedik: túlságosan tág, túlságosan rugalmas gumifogalom, ami közhelyessé és üressé teszi a koncepciót. Tudósok mégis dönthetnek úgy, hogy ezt a stratégiát választják: ha az eltérő szótárak aktiválása és összekapcsolása a céljuk, és fontos, hogy a fogalom mindenkinek jelent valamit. A nyitott múzeum ilyen.

A KUTATÁS INTERAKTÍV HONLAPJA

A …NYITOTT MÚZEUM… kézikönyv a múzeumi jelenkutatás egy jelenségét, az együttműködésen alapuló múzeumi munkát vizsgálja. Nem teremt koherens módszertant, hanem körvonalazható szemléletként és gyakorlatként írja le a jelenséget: a társadalmi múzeumok, a hétköznapi tapasztalatokkal foglalkozó etnográfia és antropológia perspektívájából. Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. Ezek a kutatás és a kézikönyv alappillérei. A fogalmi háló, a szócikkek, az esettanulmányok és a beszélgetések ezt töltik fel jelentéssel és tartalommal. A kézikönyv legfontosabb kérdése, hogy a mindennapi múzeumi praxis ismerete és kritikai gyakorlata nélkül vajon létrehozható-e adekvát módszertan. A kézikönyv válasza erre, hogy nem nagyon. A metodológiai építkezéshez elengedhetetlen az elméleti keretek, az uralkodóan „nyugati” tudományos diskurzus ismerete és recepciója, de a praxisorientált belső kritika ugyanígy nélkülözhetetlen része. Ez pedig nem magányos tudóstevékenység – hiszen a múzeum mint intézmény bonyolult szereposztással, komplex szakértői gárdával dolgozik –, hanem az egyes szakágak közötti szakmai együttműködés és diszkusszió. A részvételen és együttműködésen alapuló múzeumi praxis vizsgálata pedig tovább szélesíti a szereplők körét, a megszólalások és kommentárok rendjét, a nézőpontok sokaságát: a gondolkodást a kölcsönösség és a partneri viszony felé nyitja, a dialógust kiterjeszti a múzeumon kívüli világra.

 

…NYITOTT MÚZEUM…
Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum
Kézikönyv

A kézikönyv szerzői, a kutatócsoport tagjai: FOSTER HANNAH DAISY, FRAZON ZSÓFIA, GADÓ FLÓRA, HERMANN VERONIKA, ILLÉS PÉTER, SCHLEICHER VERA, SZAKÁCS ESZTER, TORONYI ZSUZSANNA, WILHELM GÁBOR
Meghívott szerzők: CSATLÓS JUDIT, CSENGEI ANDREA, HORVÁTH KITTI, ANDREAS LEHNER, ŐZE ESZTER, THURY LILI, VÖRÖS GABRIELLA
Meghívott kommentálók: FEJES PETRA, HERMANN JÚLIA, HORNYÁK EVELIN, KISS KRISZTINA NOÉMI, VÖRÖS ZÉTÉNY
Interjúalanyok: BUJDOSÓ ATTILA, LÁSZLÓ ZSÓFI, MENESI ATTILA, ORBÁN GYÖRGY, ROMSICS IMRE, SIMONOVICS ILDIKÓ, SOÓS BORBÁLA, SZIJÁRTÓ ZSOLT, TIMÁR KATALIN, TRAPP DOMINIKA
Szerkesztette: FRAZON ZSÓFIA
Olvasószerkesztő: SEBES KATALIN
Angol fordító: LAKI JÚLIA
Angol anyanyelvi lektor: BOB DENT
Könyvterv, grafika: DE_FORM (DEMECZKY NÓRA, DÉRI ENIKŐ)
Webfejlesztés: GODZSÁK DÁVID
Weboldal: http://nyitottmuzeum.neprajz.hu/
Kiadó: Néprajzi Múzeum, 2018
Partnerintézmények: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Savaria Múzeum, ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék, tranzit.hu, Laczkó Dezső Múzeum
A kutatás támogatója: OTKA-NKFI

A kötet megvásárolható a webboltban.