Emberek és sorsok a régi faluban

Interaktív óra a hagyományos paraszti életmódról, a férfi-női szerepekről és az átmeneti rítusokról. 2013. szept. 1. - folyamatosan
A témablokkban a hagyományos paraszti életmóddal, férfi-női szerepekkel, az átmeneti rítusokkal foglalkozunk interaktív múzeumi órák keretében.

 

A főcím több múzeumi óra összefoglaló címe, melyből érdeklődésük alapján választhatnak az alábbiak közül.

Az emberi élet fordulói

A kiállítás tárgyait és archív fotóit tanulmányozva ismerkedünk az emberi élet korszakaival és az átmeneti rítusokkal a paraszti világban. Összevetjük mai korunk és a régmúlt születéshez, udvarláshoz, esküvőhöz és halálhoz való viszonyát.

Férfi és női munkák a régi faluban

Az állandó kiállítás tárgy- és fotóanyagát fiú- és lánycsoportra bontva elemezzük, önálló feladatlapos feldolgozással.

Mi volt száz-százötven évvel ezelőtt a férfiak feladata, kit tartottak a nők vonzó embernek? Archívfilm-válogatásból megismerhetjük a falusi férfiak életét, munkáját (állattartás, pásztorkodás, ház körüli munkák, falusi mesterségek).

Mi volt száz-százötven évvel ezelőtt a nők feladata, milyen volt az életük? Kit tartottak a férfiak vonzó menyecskének? A gyerekek archív filmek segítségével megismerhetik a falusi asszonyok életét, munkáját a házban (gyereknevelés, kenyérsütés, főzés, mosás, szövés, fonás) és a ház körül (kiskert, baromfiudvar, szántóföldi munkák).

Kipróbálhatunk néhány hagyományos ügyességi játékot, mely a parasztgyerekek belenevelődési folyamatának mindennapi alkotóeleme volt.

Miről mesélnek a régi fényképek?

Miről mesélnek a Néprajzi Múzeum archív fényképei? Segítségükkel megtudhatjuk, hogy régen hányan éltek együtt egy parasztcsaládban, milyen alkalommal és miért készíttettek fotót, mit mesélt a ruha a viselőjéről, mit ettek, milyen körülmények között éltek. Megismerjük a paraszti társadalom tagozódását is.

A gyerekek hétköznapjai

A régi falusi gyerekek életébe pillanthatunk be, megismerkedünk játékaikkal, néhányat ki is próbálhatunk. Családi ünnepeken keresztül, a mából tekintünk vissza az időbe, felelevenítve a születés, a gyerekkor, az ifjúkor, az esküvő, a felnőtt- és időskor megélésének különbözőségét.

Az órához kézműves-foglalkozás is választható.
A program elősegíti a társadalom- és természetismeret, földünk és környezetünk, a magyar nyelv és irodalom, nép- és honismeret, valamint a művészetek szemléletes tanítását.

Időtartam: 60 perc
Belépődíj: 800 Ft/fő

Információ:
Koltay Erika múzeumpedagógus, +36 1 473 2439, +36 30 668 6614
Bodnár Kata múzeumpedagógus, +36 1 473 2439, +36 30 558 8022

Letölthető programok:
Az emberi élet fordulói
Férfi és női munkák a régi faluban
Miről mesélnek a régi fényképek?